Vasten, helemaal zo gek nog niet.

De Ramadan is een speciale maand van de Islamitische kalender, en wel de negende, waarop tussen de dageraad ruim vóór zonsopgang en zonsondergang gevast wordt. De Ramadan is inmiddels ingegaan. Dit houdt in dat moslims op deze tijden niet eten, drinken, roken en dat ze zich onthouden van geslachtsgemeenschap, schrijft De Stentor. Daarnaast zijn ook het kwaadspreken en vloeken niet toegestaan. Voor zieken, zwangere vrouwen, vrouwen tijdens de menstruatie, soldaten in oorlogstijd, jonge kinderen, reizigers en alle anderen voor wie het vasten een bedreiging vormt voor de gezondheid of vertragend werkt op herstel van een ziekte, wordt een uitzondering gemaakt.

Zowel 's ochtends vroeg als 's avonds na zonsondergang wordt er door sommigen zeer uitgebreid gegeten. Er zijn mensen die hier kritiek op hebben, omdat zij vinden dat de ramadan een periode van vasten, onthouding en bezinning dient te zijn.

Redenen voor het vasten:

 • Men ziet het als een vorm van zuivering van de ziel en gehoorzaamheid aan God. Moslims geloven dat hun zondes erdoor verlaagd worden, waardoor de persoonlijke weegschaal in evenwicht komt.
 • Het vasten is een van de vijf zuilen van de Islam en is dus voorgeschreven in de Koran.
 • Het is mogelijk door het vasten zelfdiscipline te ontwikkelen.
 • Het vasten laat voelen hoe het is om hongerig te zijn.
 • Het is medisch bewezen dat vasten het lichaam zuivert, ontdoet van achtergebleven schadelijke stoffen en helpt om overtollige vocht en vet kwijt te raken. Het geeft rust aan het hart en zenuwstelsel en bevordert de bloedsomloop. Het kan zelfs sommige allergieën genezen.


Lees ook op deze blog:
1 op 20 Nederlanders begint vandaag vastenperiode

Lees ook:Ramadan is begonnen
Lees ook:Abdulwadûd deelt uit!
Lees ook:Abdulwadûd mijmert over vrijheid in de islam en korte moslimlontjes
Lees ook:Anonieme schrijver in VVD-blad bekritiseert ‘haatdragende’ Koran
Lees ook:,,De islam moet nog door de ‘Verlichting’ heen”, vindt Simonis

11 reacties op “Vasten, helemaal zo gek nog niet.

 1. Henk-Jan

  “gehoorzaamheid aan God”
  correctie, aan allah. Klein woordje, groot verschil.

  Maar dat betekent dus dat we voorlopig de bioscoop maar weer moeten mijden? Het gaat tijdens/na de ramadan de laatste 10 jaar iedere keer fout hier met rellende moslims in de bios. :-S

    /   Beantwoorden  / 
 2. Paapsgezind

  Hypocriete bedoeling, er wordt het hele jaar niet zo geschransd als tijdens de Ramadan.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Karla

  @Henk-Jan: Allah betekent ook God, slechts in een andere taal. Zo groot is het verschil dus niet.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Sander

  Ramadan heeft positieve kanten, maar ook minder goede. Zo piekt het aantal (dodelijke) verkeersongelukken in Islamitische landen tijdens de Ramadan. Verder onderzoek toont aan dat alertheid, gemoedstoestand en wakkerheid achteruit gaan, alsmede ook fysieke kwaliteiten zoals snelheid, lenigheid en uithoudingsvermogen. Deze effecten zijn geconstateerd tot aan twee weken na afloop van Ramadan.

  Bron: http://www.alanaragon.com/an-objective-look-at-intermittent-fasting.html

    /   Beantwoorden  / 
 5. Johan

  Logisch, toch? Het kacheltje moet kunnen branden. Is er minder brandstof beschikbaar, dan zal het kacheltje minder goed branden. Het is niet voor niets dat er voor bepaalde mensen in bepaalde omstandigheden een uitzondering gemaakt wordt! Overigens, met name de afname van de wakkerheid zie ik in het licht van: Je mag niet eten/drinken/seks hebben tussen zonsopgang en zonsondergang. Want, tussen zonsondergang en zonsopgang mag het dus allemaal wel! En dus wordt voor veel moslims, het ritme omgegooid. Langer ‘s nachts door gaan bijvoorbeeld.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Hanneke

  Het kan geen kwaad hoor, vasten. Ik denk dat ik straks in de 40-dagen-tijd ook maar weer ga meedoen.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Bjte

  geef de moslims niet van alles de schuld er zijn zoveel verkeersongelukken en wij kiezen ervoor om te vasten wat is jullie probleem nou ?

    /   Beantwoorden  / 
 8. Paapsgezind

  Moslims misbruiken maar al te vaak hun geloof om misdaden te plegen. Wie zei dat ook alweer?

    /   Beantwoorden  / 
 9. Johan

  Bjte, hoewel het misschien wel zo lijkt is het denk ik niet de insteek om moslims de schuld te geven van verkeersongelukken. Hoewel het niet te ontkennen is dat laat naar bed gaan invloed heeft op hoe wakker je bent, en overdag niet eten levert ook ontegenzeggelijk een risico op concentratie-stoornissen op. Dat is iets wat jij ook weet, uit je reactie meen ik op te mogen maken dat jij zelf moslim(a) bent. Het is geen probleem als moslims willen vasten, christenen doen dat soms ook (niet in elke kerk, maar toch…) En sommige Joden ook. Daar zit in wezen dus geen probleem in! Wel vergeten mensen nog wel eens dat er moslims in uitzonderingsposities zitten. Als jij moslim bent (nogmaals, daar lijkt het, gezien je reactie, op) dan weet je van die uitzonderingen. En die moslims zijn niet voor niets vrij gesteld van vasten op de ramadan. (ze mogen het op een ander moment inhalen)

    /   Beantwoorden  / 
 10. ahmad jhawnie

  RAMADAAN, vastenmaand
  Ramadaan is de maand van vasten waarbij ongeveer een miljard moslims wereldwijd vasten vanaf de ochtendschemering tot zonsondergang, en extra gebeden verrichten. Het is een tijd voor innerlijke reflectie, devotie aan Allah en zelfbeheersing.

  Ramadaan is de negende maand van de islamitische kalender. Allah zegt in de Koran 2:185: “De maand Ramadaan is die, waarin de Koran als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat u het aantal zult voltooien en opdat u Allah’s grootheid zult prijzen, omdat Hij u recht heeft geleid en opdat u dankbaar zult zijn.”
  Aan het einde van de Ramadaan volgt één van de twee moslimfeestdagen, ‘Iedoel Fietr. Op deze dag danken de moslims Allah voor Zijn leiding en genade en dat Hij hen in hun geestelijke behoeften heeft voorzien gedurende de gehele maand.
  Het vasten in Ramadaan is de derde uit de vijf zuilen van de islam. Het heeft vele speciale voordelen. Het belangrijkste van allemaal is het leren van zelfbeheersing. Omdat er niet voorzien wordt in de lichamelijke behoeften overdag, wordt een zekere mate van geestelijk voedsel ingenomen dat als middel dient om dichterbij Allah te komen.
  Ramadaan is ook een maand van intensieve aanbidding; Koran-recitatie; liefdadigheid; het gedrag verbeteren en goede werken verrichten. Voor de moslims is Ramadaan geen komkommermaand; integendeel een gelegenheid om iets te verkrijgen door iets op te offeren, om te groeien door iets op te geven en om geestelijk sterk te worden door zwakte te verdragen.
  [De profeet Jezus (vzmh), na 40 dagen te hebben gevast, heeft gezegd dat een mens niet alleen van voedsel dient te leven, maar ook van het woord van God, c.q. vasten].
  Het vasten is ook een manier om honger te ervaren en sympathie te kweken voor behoeftige mensen, en om dankbaarheid en waardering te tonen voor al de gunsten van Allah. Het vasten is ook nuttig voor de gezondheid en een middel ter bestrijding van overgewicht.
  Allah draagt in de Koran alle gezonde moslims op om te vasten. Dit zal in hen een bewustzijn ontwikkelen dat hen van slecht gedrag zal weerhouden en naar goed gedrag zal leiden.
  Om dit resultaat te bereiken dient een moslim zich te houden aan zowel de lichamelijke als de geestelijke aspecten van het vasten. De fysieke aspecten houden in zich onthouden van voedsel, drank en geslachtsverkeer.
  De geestelijke aspecten zijn even belangrijk als de lichamelijke. De persoon die vast dient zich te onthouden van leugen, bedrog, roddel, laster, gebruik van vuile taal, geruzie en alle soorten van kwaad.
  In de maand Ramadaan dient men een hechte relatie op te bouwen met Allah, met de bedoeling het gehele jaar door die relatie met Hem in stand te houden en verder uit te bouwen. De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd dat als iemand tijdens het vasten leugens en vuile taalgebruik niet achterwege laat, Allah er geen behoefte aan heeft dat hij zich heeft onthouden van voedsel en drank. D.w.z. vasten betekent niet alleen zich onthouden van voedsel, drank en geslachtsgemeenschap, maar ook je geest zuiveren van alle soorten van kwaad.
  In Ramadaan werd een aanvang gemaakt met de openbaring van de Koran. De laatste tien dagen van Ramadaan zijn tijden van speciale geestelijke kracht. De nacht waarin de Koran aan de Profeet werd geopenbaard, bekend als de Lailatoel Qodr, valt in één van de laatste tien nachten van Ramadaan. De Koran verklaart in hoofdstuk 97 dat deze nacht beter is dan duizend maanden.
  Ahmad Jhawnie

    /   Beantwoorden  / 
 11. ahmad jhawnie

  Ramadaan en de Koran
  “De maand Ramadaan is die waarin de Koran is neergezonden, als gids voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid (tussen waarheid en valsheid). Dus wie van jullie (thuis) aanwezig is in die maand, moet het doorbrengen met vasten…..”(Koran 2:185)
  Bovenaangehaalde Koranvers laat via het woord “Dus” zien dat er een onafscheidelijke relatie bestaat tussen de Koran en de maand Ramadaan.
  De openbaring van de Koran aan de Profeet Mohammed (vzmh) begon in deze maand. De nacht waarin de Koran werd geopenbaard staat bekend als de Lailatoel Qodr, de Nacht van Grootsheid of Pracht of Waardigheid. De volgende Koranverzen verwijzen naar die nacht: “Waarlijk, Wij hebben deze (de Koran) geopenbaard (in Ramadaan) in de Lailatoel Qodr. En wat (wie) zal u kunnen uitleggen wat de Lailatoel Qodr is? De Lailatoel Qodr is beter dan duizend maanden…..” (97:1-3)
  Een andere relatie tussen de Koran en de Ramadaan is, dat het zeer verdienstelijk is voor elke moslim om de hele Koran te reciteren gedurende de Ramadaan; dus dagelijks 1 djoez (1/30ste deel). En een imam die de hele Koran uit het hoofd kent, dient zulks te doen gedurende de nachtelijke tarawieh-gebeden.
  De Koran werd aan de Profeet Mohammed geopenbaard over een periode van 23 jaar. Het telt 114 hoofdstukken (soerahs) en 6.236 verzen (aajats). 86 hoofdstukken werden geopenbaard in Mekka en 28 in Medina. De langste soerah is hoofdstuk 2 en de kortste is hoofdstuk 108.
  Ahmad Jhawnie

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.