Jezus rijdt op een rode brommer Jeruzalem binnen

In Matteüs houdt Jezus intocht in Jeruzalem op een rode brommer en alle mensen willen zijn handtekening. Aan Petrus belooft hij: ,,Ik geef jou de PIN-code voor de toegang tot Gods rijk''. De vrouw die Jezus met parfum besprenkelt, krijgt van de leerlingen te horen: dat dure spul hadden we beter op eBay kunnen zetten! Op het omslag van de Volx-Bibel staat een waarschuwing, als op een pakje sigaretten. Voorzichtig! Dit lezen kan je leven veranderen! Achterop een fotootje van een voorganger met een paardenstaart, schrijft het Nederlands Dagblad. Martin Dreyer (1965) is oprichter van de Jesus-Freaks. Deze charismatische beweging heeft in Duitsland niet alleen zo'n honderd jeugdkerken gesticht, maar werkt ook aan een eigen Bijbelvertaling – in turbotaal.

De Bijbel in de taal van het jeugdhonk of het schoolplein, is Dreyers ideaal. Zoals Jezus misschien zou spreken als Hij in onze tijd gekomen was. Zonder termen die je alleen kunt begrijpen met een christelijke opvoeding. En het is niet het enige Duitse initiatief om de bijbel aan te laten sluiten bij deze tijd.

De opstellers van weer een andere bijbelvertaling vinden dat de Bijbel in de loop van eeuwen te vaak is misbruikt, tegen vrouwen, Joden, armen, homo's en anderen. De vruchten van feministische en bevrijdingstheologie en de joods-christelijke dialoog zijn verwerkt in de 'Bibel in gerechter Sprache':

God in Psalm 147 is een 'zij': zij heelt verbroken harten en gooit met sneeuw en ijs. In plaats van 'Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars', zegt Jezus: 'Wee jullie, schijnheiligen onder de torageleerden en farizeïsche mannen en vrouwen'. En het zendingsbevel in Matteüs 28 luidt: doop alle volken 'in de naam van God, Vader en Moeder voor allen, de Zoon en de heilige Geestkracht'.

Overigens is die feministische inslag niet eens zo heel ver van huis. Ook de vorig jaar gelanceerde Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) schrijft in haar verantwoording: ,,De weergave van de godsnaam in de NBV is lange tijd een punt van discussie geweest. Tegen de vertaling met 'Heer' is ingebracht dat die een uitsluitend mannelijke godsvoorstelling versterkt (…)''

Het Nederlands Dagblad stelt de vraag: ,,Vraag is wat je met de Bijbelboodschap doet, als je consequent van 'Farizeeën en Farizeïnnen' en van 'apostelen en apostelinnen' spreekt, of als je Jezus' leerlingen voor vijfduizend mensen vijf broodjes en twee hamburgers laat halen bij McDonalds.'' Welnu, die vraag lijkt me interessant genoeg om op in te gaan… Geef je mening!

Lees ook:Het verschil tussen de Tilburgse imam Ahmed Salam en Jezus
Lees ook:Gaat een moslim -vanuit christelijk oogpunt- naar de hel?
Lees ook:Hemelvaart, waarom hebben we ook al weer vrij?
Lees ook:Keurt God polygamie, slavenhandel en scheiding goed?
Lees ook:Christelijke karate beter dan bijbelkring

2 reacties op “Jezus rijdt op een rode brommer Jeruzalem binnen

  1. Huig

    Het is altijd interresant hoe we in onze moderne tijd proberen de mens te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. In de huidige tijd is het voor het eerst dat we de verhalen in de bijbel willen aanpassen aan het taalgebruik van de jonge generatie. Bij alle generaties die hiervoor zijn geweest heeft de bijbel voldoende inspiratie gegeven aan jong en oud om de Here God te leren kennen en is alleen de manier waarop de taal werd gebruikt aangepast, bv, De statenvertaling heeft zoveel woorden die nu niet meer in gebruik zijn dat ze niet meer ten volle kan worden begrepen. Ik moet zeggen dat de laatste bijbelvertaling woorden gebruikt die ik zelfs niet begrijp en de Van Dale moet raadplegen. Misschien dat een eskimo een ander begrip gebruikt voor schapen. Ik ben geen bijbelvertaler. Toch is het van belang de vertaling van de Gods woord trouw te blijven. God veranderd niet en Zijn woord is ook door de eeuwen heen in alle generaties werkzaam geweest. Elk mens die God oprecht zoekt vind Hem in zijn woord, daarvoor behoeft de ezel geen rode bromfiets te worden, etc. De jonge generatie zal ook in hun leven Gods waarheid ontdekken, juist, omdat de bijbel waarheidsgetrouw vertaald is en niet een aagepaste versie is geworden van tijdgebonden schrijven. De Geest van God overtuigd jongeren van Zijn aanwezigheid. Ook de 10 geboden hebben aan kracht nooit ingeboed en zijn van elke tijd. Belangrijkste wat we kunnen doen is de waarheid van Gods woord zelf toepassen en zichtbaar laten worden in ons leven, dan zien onze kinderen en de mensen om ons heen wat Gods woord tot ons wil zeggen. Dus Gods woord moet niet worden aangepast, wij zijn geroepen om Gods woord toe te passen.Paulus, een discipel van Jezus schrijft het eenvoudig maar duidelijk. Alles wat je van mij gehoord en gezien hebt breng dat in toepassing en de vrede van God zal met je zijn. Hij was geroepen om het woord van God tot zijn volle recht te laten komen. Dus, er is voor christenen werk aan de winkel, niet in de vertaling maar in zijn wandel. Wat laat u uw kinderen zien? Wat zien de buren aan u? Hoe gaat u om met uw collega’s? Wij, christenen, bepalen het Godsbeeld wat jongeren zullen hebben en daar voegt turbo_taal niet aan toe. De Here zegene ons in de uitvoering van onze roeping.

      /   Beantwoorden  / 
  2. Bromfietsrijbewijs

    Jezus op de brommer? Dan wel een milieu vriendelijke aub, eentje op stroom en niet een rode MT crosbrommer. Hardstikke slecht voor het milieu.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.