Ehsan Jami: ‘Mohammed vergelijkbaar met Osama of Saddam’

Als de profeet Mohammed nu zou leven, zou hij met Osama Bin Laden of Saddam Hussein vergeleken kunnen worden. Dat zegt Ehsan Jami, oprichter van een comité van ex-moslims, zaterdag in een interview met Trouw. De 22-jarige Jami, die PvdA-raadslid is in de gemeente Leidschendam-Voorburg, vertelt hoe zijn opvattingen over de islam met de jaren veranderden, schrijft Trouw. Mohammed was voor hem een held, totdat hij zelf in de Hadith, de overleveringen over de profeet, het verhaal over Mohammed begon te lezen. Jami zegt dat hij erachter kwam dat Mohammed een 'crimineel' was. ,,Een barbaar! Iemand die dood en verderf zaaide onder de mensen die zijn geloof niet wilden aanhangen. Niet bepaald een voorbeeld voor een voorbeeldige moslim."

Volgens Jami was Mohammed een 'verschrikkelijke man, iemand die mooie woorden spreekt maar achter je rug een mes tevoorschijn haalt om je neer te steken'. Jami zegt dat zijn bewondering voor hem is omgeslagen in 'diepe minachting'.

In de koran staat Allah volgens Jami omschreven als 'een wrede, onderdrukkende, tirannieke God'. ,,Je bent vrij om in zo'n God te geloven, zolang je de wetten, de normen en waarden, van onze samenleving maar respecteert." Jami stelt dat andersdenkenden elkaar met rust moeten laten. ,,We moeten elkaar die vrijheid bieden. Mijn God is een vredelievende God, een God die gelooft in de universele rechten van de mens."

Lees ook op deze blog:
Europese ex-moslims tekenen in september geloofsvrijheid-verklaring
Een moslim heeft de vrijheid om de islam achter zich te laten
'Ex-moslims worden regelmatig ernstig bedreigd'
Abdulwadûd mijmert over vrijheid in de islam en korte moslimlontjes

Lees ook:Europese ex-moslims tekenen in september geloofsvrijheid-verklaring
Lees ook:‘Ex-moslims worden regelmatig ernstig bedreigd’
Lees ook:Jami brengt geen antimoslimfilm meer uit
Lees ook:Cartoons religieus nieuws van het jaar
Lees ook:Zeer provocerende en beledigende column Wilders

19 reacties op “Ehsan Jami: ‘Mohammed vergelijkbaar met Osama of Saddam’

 1. Abdulwadûd

  EHSAN JAMI IS EEN HYPOCRIETE EXTREMIST

  Ehsan Jami laat zich kennen als iemand die profeet Mohammed (vrede zij met hem) minacht en daarmee de islam en daarmee de moslims. Die vrijheid heeft hij, gelukkig maar.

  Echter, hij laat andersdenkenden niet met rust door zijn voortdurende aanvallen op de islam. Daarmee schoffeert hij vele moslims en scheert ze over één kam met gewelddadige extremisten. Dat Ehsan Jami zich geroepen voelt de islam de rug toe te keren, moet hij zelf weten. Maar dat mag niet gaan over de ruggen van vele moslims die bijvoorbeeld in een land als Nederland in alle kalmte leven en werken.

  In bovenstaand artikel staat onder andere het volgende. ‘Jami stelt dat andersdenkenden elkaar met rust moeten laten. ‘We moeten elkaar die vrijheid bieden. Mijn God is een vredelievende God, een God die gelooft in de universele rechten van de mens.”

  Door zijn botte manier ontneemt Ehsan Jami moslims de vrijheid hun geloof in alle rust te beleven en te belijden. Bovenstaande woorden van Jami zijn daarom loze woorden die getuigen van hypocrisie.

  ‘Bij het tekenen van de verklaring hoopt Jami een definitieve lijst te kunnen presenteren van prominente Nederlanders die zitting hebben in het aanbevelingscomité. ‘Het zullen er zo’n honderd worden, allemaal mensen die ons initiatief steunen. Ook moslims zijn welkom.” Zo staat in een artikel op dit weblog: http://religie.blog.nl/islam/2007/06/20/europese-ex-moslims-tekenen-in-september-geloofsvrijheid-verklaring

  Ook loze woorden van Jami, want hoe kan hij mensen welkom heten die hij zegt te minachten? Vrijheid van (het verlaten van een) godsdienst mag niet leiden tot een klopjacht op een groep gelovigen.

  EHSAN JAMI, ALS JIJ JE GOED VOELT DOOR HET VERLATEN VAN DE ISLAM, IS DAT PRIMA. VOOR JOU. MAAR ONTNEEM MOSLIMS NIET DE VRIJHEID HUN GELOOF IN ALLE RUST TE BELEVEN, ZONDER ZICH UIT EN TE NA TE MOETEN VERANTWOORDEN VOOR EXTREMISTISCHE ACTIES VAN ANDEREN. Een Kristallnacht in de 21e eeuw, maar nu met plunderingen en martelingen van moslims door andersdenkenden. De acties van jou en anderen (Cliteur, Ellian, hè ja gezellig) zouden daar zomaar toe kunnen leiden. Is dat wat je wil?

    /   Beantwoorden  / 
 2. Jan de Vries

  @Abdulwadûd: “Echter, hij laat andersdenkenden niet met rust.”

  Laten de andersdenken hem dan wel met rust? Hij is zijn comité voor ex-moslims toch begonnen omdat afvallige moslims (levens)gevaar lopen?
  Of is het volgens jou geen enkel probleem om te breken met de islam??

    /   Beantwoorden  / 
 3. Abdulwadûd

  ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt…’ Waar die uitdrukking met universele waarde vandaan komt, weet ik niet, maar het is zo’n zin die je – in het ideale geval – altijd een paar keer doet nadenken voor je handelt. Dat er andersdenkenden zijn die hem, Ehsan Jami, niet met rust willen laten, mag geen excuus zijn om dan maar de hele goegemeente van moslims het vuur na aan de schenen te leggen.

  Als mensen menen te moeten breken met islam, dan is dat hun keus. Een keus die men mag maken in deze maatschappij. Een keus waar ik persoonlijk geen probleem mee heb – hoe betreurigenswaardig ik zo’n keus ook vind, moet ik zeggen. ECHTER:

  Het wordt een ander verhaal wanneer ex-moslim(a)s hun voormalige geloofsgenoten zonder aanzien des persoons de grond inboren, smadelijke bejegenen, etc (zoals Jami en Ellian doen). Dan heeft het geblaat over ‘vrijheid’ en ‘met rust laten’ geen enkele betekenis.

  De moslimnaam Ehsan (‘ihsan’) heeft zeer veel betekenissen. Zie o.a. dit PDF document: http://www.islam-info.be/idp/download.php?id=9931,76,1
  De bekendste betekenissen zijn:
  - iets goed doen op een perfecte manier, en
  - voor iemand iets goed doen, begunstigen

  Ehsan Jami doet geen van beiden, echt een ex-moslim dus.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Sander Kessels

  Beste Abdulwadûd, Ehsan een gevaarlijke extremist noemen is uiterst misplaatst. Hij is slechts iemand die zoals zovelen tot een andere conclusie is gekomen dan jij na het lezen van de koran en valt de teksten van de koran aan, niet jou als persoon. Als je die koran eens gaat doorlezen op enkel en alleen de beweringen die over niet-moslims, christenen, joden en ongelovigen worden gedaan (zie bv http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/int/long.html) dan kan je je misschien beter voorstellen waarom hij zo praat. Besef daarnaast dat hij absoluut niet jou of andere moslims minacht, hij minacht (mijns insziens terecht) datgene wat er over niet-moslims in de koran wordt geschreven. Dat is een en al haatzaaierij van het zuiverste water. Ik zou zeggen, lees die lijst eens aandachtig door en ga vervolgens eens alle woordjes ‘ongelovigen’ vervangen door ‘moslim’ om te voelen wat Eshan op dit moment als ex-moslim voelt.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Abdulwadûd

  De koran is niet zomaar een lijst met ‘ongewenste’ en te doden andersgelovigen. De koran is stukje bij beetje geopenbaard, soms als commentaar op bepaalde gebeurtenissen. Over christenen en joden wordt in de koran ook gesproken als de ‘mensen van het boek’.

  DEZELFDE GOD, ANDERE GELOOFSPRAKTIJK
  Ik ben noch een (schrift)geleerde, noch een imam, noch een oestaz/koranleraar, maar weet dat er genoeg verzen zijn waarin inderdaad ‘iets anders’ wordt gesproken over christenen en joden dan ‘mensen van het boek’ (door de TOENmalige actualiteit ingegeven). Voor mij is echter de algemene teneur dat we allemaal (samen met christenen en joden) in dezelfde God geloven, alleen is de uitwerking van de diverse geloofspraktijken nogal verschillend.

  MEDEN EN PERZEN (1)
  Koranverzen beschouwen als onderdelen van een (doden)lijst is extremistisch. Want dat is wat terroristen van diverse pluimage ook doen: de koran als een wet van Meden en Perzen nemen, zonder zich op het heden te richten.

  MEDEN EN PERZEN (2)
  Wanneer niet-islamitische ‘wetenschappers’ de koran ook als zo’n wet nemen, zonder rekening te houden met de particuliere geloofsbeleving van een individuele moslim als ondergetekende (en ik ben er echt niet de enige in, hoor :-) dan schoffeert men moslims tot in het diepst van hun ziel. Dan bright de wereld pas ècht door…

    /   Beantwoorden  / 
 6. Abdulwadûd

  Bij de laatste zin refereer ik aan het werkwoord ‘doordraaien’ in de zin van ‘gek worden’. Overigens kan met pure wetenschap niet alles verklaard worden, zeker niet de koran. Dat een atheïst dat een dooddoener vindt, is te begrijpen vanuit zijn standpunt maar is nu eenmaal niet het standpunt van een moslim. Ter illustratie daarom een kort citaat van imam Abdulwahid van Bommel die nooit verlegen zit om prikkelende opmerkingen. Het citaat staat overigens in een lezingsverslag op mijn weblog onder het kopje 2 + 2 = 5 ;-)

  “Als twee plus twee geen vier blijkt te zijn, trekt men te gauw zijn conclusies, daarmee voorbijgaand aan de meerwaarde van de tekst (het resultaat, de betekenis, is meer dan de som der delen). De koran is geen tekst van mathematica, van wiskunde. Het doet niet alleen aanspraak op de ratio, maar op alle aspecten van het mens-zijn.”

  Bron: http://abdulwadud.web-log.nl/abdulwadud/2004/01/lezing_4_iqra.html

    /   Beantwoorden  / 
 7. Sander Kessels

  Beste Abdulwadûd,

  Eshan heeft zich met name kritisch uitgesproken over de wijze waarop die koran zou zijn opengebaard. Als je de openbaringen in een chronologische volgorde plaatst, dan blijkt de toon van Mohammed gaandeweg helaas steeds agressiever en steeds vijandiger te worden. Mannen als Saddam Hussein of Osama Bin Laden hebben in hun jongere jaren ook heel veel mooie en wijze woorden gezegd, maar ze zijn gaandeweg veranderd. De geschiedenis van Mohammed leest helaas niet als een vreedzame Mohatma Ghandi die zonder hulp van God volkeren met verschillende geloven zonder geweld weet te verenigen. Maar als iemand die met behulp van grof geweld en God volkeren heeft bestreden die zich niet hebben willen onderwerpen aan hem. Dit is ook terug te vinden in de koran. Op bijna iedere pagina worden ongelovigen en andersgelovigen neergezet als onbetrouwbare duivelsaanbidders die als brandhout dienen voor de hel. En dat geldt ook voor christenen en joden, ook al zouden ze in dezelfde god geloven. Loop bovengenoemde lijst maar eens heel goed na. Als de koran werkelijk alleen maar vrede en tolerantie zou prediken, dan was het niet mogelijk om die lijst op te stellen. En nogmaals, niet de moslim wordt door Eshan of mij aangevallen, de koran en de hadiths worden bekritiseerd. Probeer die twee alsjeblieft van elkaar gescheiden te zien.

    /   Beantwoorden  / 
 8. gh

  ik ben ook een moslim, ik heb mohamad altijd een tiran gevonden, hij heeft nooit zijn islam met woorden overgebracht maar met gewld en zwaard. islam is geloof voor doven en blinden, islam ruikt naar haat en minderwaardigheidscomplex, islam is een religie van niks en op haat gebasseerd

    /   Beantwoorden  / 
 9. Bert

  Op de website van Trouw verwoordde iemand de bezwaren tegen de opstelling van Jami zo:

  “Welkom Ayaan Hirsi Ali de tweede. Weer een opportunist opgestaan om van de tijdgeest gebruik te maken. Jami maakt goed gebruik van het anti-islam beeld om vooral zijn eigen belangen en doelen te dienen: Aandacht van de media, omarmd worden door dezelfde kring van de semi-intellectuele elite rondom Ali Hirsi: Eigen carrierepad voor Jami is uitgestippeld. Heel voorspelbaar waar deze jongen op uit is. Wel opmerkelijk dat de herkomstlanden van zowel Jami als Hirsi Ali zo een totaal andere is dan die van de meerderheid van de hier in Nederland wonende Moslims. Jami, het staat je vrij te geloven of niet te geloven, maar misbruik de Islam niet.”

  Ik heb daar verder niets aan toe te voegen.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Abdulwadûd

  @Sander Kessels @gh @Bert

  @Sander Kessels
  Let’s agree to disagree :-)

  @gh
  Je noemt jezelf een moslim. Als jij getuigt dat er geen andere god dan Allah is en Mohammed zijn gezant, dan ben jij moslim. Ongeacht of je nu praktizerend bent of niet. Maar sta jij wel achter die getuigenis? Je lijkt eerder een prakkizerende moslim :-)

  @Bert
  Wauw! Zo heb ik het nog nooit gezien. Bert, bedankt voor jouw ‘eye opener’… In feite voelde ik het ook al zo, maar ik heb het nog nooit zo verwoord gezien. Dank je wel!

    /   Beantwoorden  / 
 11. Marjan

  Jami handelt volgens mij vanuit het bijbelse principe: “Wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander.” En dat vind ik best dapper, ik zou het zelf niet durven.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Mike

  Je geeft niet tegenargumenten voor de heer van de PvdA, meneer Abdulwadûd. Je maakt het alleen maar erger met je hysterische geschreeuw. Geef a.u.b. nog een reactie waarop u op zakelijke wijze de argumenten van de desbetreffende meneer onderuit haalt. Als dit niet lukt, heb ik sterke twijfels bij uw geloof..

    /   Beantwoorden  / 
 13. Paapsgezind

  De islam is naar mijn mening (en naar die van Zijne Heiligheid Benedictus) een afschuwelijke religie die de wereld veel kwaad en niets goeds heeft gebracht. De god van de moslims is totaal niet dezelfde god als die van de Christenen. De boodschap van liefde en verdraagzaamheid is sterker dan de boodschap van terreur en onderwerping!

    /   Beantwoorden  / 
 14. jongen(16)

  Ik vind je echt fantastisch eshan jami! ga zo door

    /   Beantwoorden  / 
 15. jongen(16)

  Ik vind je echt fantastisch eshan jami! ga zo door

    /   Beantwoorden  / 
 16. Shab/Chadlois

  De media liecht ons alles voor. De Islam is een vreedzame geloof dat er oorlogsverhaaltjes instaat komt allemaal doordat profeet Mohammed Vrede Zij Met U in die tijd oorlog moest voeren omdat iedereen bang voor hem was tuurlijk worden de vijanden dan niet als vrienden beschouwt en de vijanden in die tijd waren toch de ongelovigen en de anders gelovigen. Moeten die dan een warm onthaal krijgen in de koran. Nouw mooi niet. ik wil jullie zeggen om de Film El Risallah eens te gaan bekijke. En Insahallah Zullen jullie ooit het licht zien en gaan beseffen dat de islam het mooiste is wat je in je leven kunt krijgen.

    /   Beantwoorden  / 
 17. pieter pook

  Eerst maar eens een cursus Nederlands volgen Shab! Verder is het lastig uit te leggen dat mohammed trouwde met een 6-jarig meisje, en ook met een weduwe (en zeker geen maagd meer!!) en dat het in orde is om niet-moslims te doden. hoe je het ook went of keert, religie is een misvatting. Allemaal.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Danny van Strien

  Ik ben Moslim Allah is mijn Geloof En de Moskee is mijn tweede huis Islam Danny Abdullah van Strien

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.