Amerikaanse priester zegt christen èn moslim te zijn

Ann Holmes Redding (55), priester van de angelicaanse kerkgemeenschap in de Verenigde Staten, heeft bekendgemaakt dat ze zowel aanhanger van de islam is geworden als van het christendom, meldt het Nederlands Dagblad. Volgens de Seattle Times heeft haar bisschop er geen problemen mee. Vincent Warner accepteert het dat ze het priesterschap combineert met de islam. Hij vindt de interreligieuze mogelijkheden wel spannend. Redding leidde tot voor kort de geloofsvorming van de St. Marks Episcopal Cathedral in Seattle. Dit najaar gaat ze het vak Nieuwe Testament doceren aan de Seattle University.

Het was haar eigen kerk, de St. Marks Cathedral, waar ze naar eigen zeggen voor het eerst onder de indruk raakte van de islam. Een moslimleider was er als spreker uitgenodigd en hij ging voor de aanwezigen in gebed. In maart 2006 heeft ze belijdenis afgelegd van haar moslimgeloof dat er één God is en dat Mohammed zijn profeet is. Nu gaat ze 's vrijdags, met hoofddoek om, bidden met moslims en 's zondags, met haar priesterboord om, bidden met christenen.

De klassiek-christelijke geloofsleer is strijdig met de geloofsleer van de islam. Redding heeft het wellicht wat gemakkelijker doordat ze klassieke christelijke dogma's al niet onderschreef. Zo is Jezus volgens haar niet tegelijk God en mens, maar een bijzonder mens, wel goddelijk, maar dat zijn alle mensen volgens haar. Ze acht het ook niet nodig zich te concentreren op de tegenstrijdigheden die er voor haar nog zouden overblijven tussen islam en christendom.

De Seattle Times geeft lezers de gelegenheid vragen te stellen aan Redding. Iemand vraagt wat nou precies het moment was waarop ze besloot dat ze zowel moslim als christen was, en dat ze dat oké vond. In haar antwoord vergelijkt Redding zich met de apostel Paulus die ,,er ook niet aan dacht het judaïsme achter zich te laten toen hij de roeping van Jezus aanvaardde''. Uit haar antwoord blijkt verder dat de reacties van mensen ertoe doen in zo'n proces: ,,De eerste moslim met wie ik over mijn omarming van de islam sprak, zei me bijvoorbeeld dat ik niet hoefde te kiezen. En er zijn christenen die hebben gezegd dat ik nu vuriger dan ooit tevoren praat over overgave aan Jezus.''

Lees ook:De vijf… Kerken van Moskou
Lees ook:Ouweneel: Moslims & christenen moeten het over Jezus hebben!
Lees ook:Vaticaan wil bevrijdingstheoloog verbieden om visie uit te dragen
Lees ook:Kabinet: bekeerde christenen hoeven niet terug naar Afghanistan
Lees ook:91 procent Amerikanen zegt in God te geloven

18 reacties op “Amerikaanse priester zegt christen èn moslim te zijn

 1. Abdulwadûd

  Typisch een geval van religieuze schizofrenie. Of zou Ann Holmes Redding een meervoudig persoonlijkheidsstoornis hebben? Dan kan ze straks nog gezellig boeddhiste, hindoe-vrouw en ja, wie weet, misschien OOK nog wel een voodoo-priesteres worden. In het laatste geval kan ze dan de hand schudden van de dichteres Maria van Daalen:

  http://religie.blog.nl/overige-religies/2007/03/25/tsjonge-wat-gek-katholiek-mag-niet-k-voodoopriesteres-zijn

  Ligt er voor Ann redding in ‘t verschiet?

    /   Beantwoorden  / 
 2. Henkie

  Ik denk niet dat er sprake van religieuze schizofrenie is.

  Het erkennen van Jezus als Zoon van God (en de gevolgen die Zijn kruisdood vervolgens heeft voor de mensheid) is dé basis van het christendom. Als je Jezus “alleen maar” ziet als een hele goede profeet, dan is die overstap ineens niet zo moeilijk meer. “Christen” zijn is dan slechts een cultureel etiketje wat je graag behoudt omdat je nu eenmaal zo bent opgevoed.

  Vergelijk het met de Jezus-moslims die je in sommige streken van Azië aantreft, maar dan omgekeerd.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Abdulwadûd

  Overstap? Stapje terug, zou ik zeggen. Trouwens, Henkie, wat zijn in Gods naam die “Jezus-moslims maar dan omgekeerd” en waar liggen dan die “sommige streken in Azië” waar deze mensen leven? Is het een gebied wat alleen jij kent? :-)

    /   Beantwoorden  / 
 4. Marcus Ampe

  Gelukkig ziet de dominee dat Christus Jezus een speciaal mens was. Hij was een zeer voornaam profeet welke op wonderbaarlijke wijze ter wereld is gekomen. Hij is werkelijk gestorven (terwijl God niet kan sterven) God noemde hem zijn Zoon. En die uitverkoren zoon heeft het mogelijk gemaakt dat wij gered kunnen worden. Wij moeten ons wel onthouden van elke vorm van afgoderij. Het eerste gebod leert ons dat er slechts één God is en verder leren wij ook dat er geen afbeeldingen van Hem mogen gemaakt worden.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Henkie

  Jezus-moslims zijn moslims die Jezus zijn gaan erkennen als Zoon van God, maar zich nog wel aan de gewoonten en tradities van de islam houden. Bij de dame in het nieuwsbericht is precies het omgekeerde aan de hand.

  Check http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus-moslims

    /   Beantwoorden  / 
 6. Abdulwadûd

  Als iemand Jezus wilt zien als de zoon van God, dan doet-ie dat maar. Maar laat hij zich geen moslim noemen. Want een moslim gelooft dat er één God is en dat Mohammed zijn gezant is. Een moslim gelooft dat God géén deelgenoten kent en NIET is verwekt noch is verwekt, Hij is dus noch de vader, noch de zoon.

  “Jezus-moslims”. Tja. Hoe noem je zo’n woord ook al weer in het jiddisch? Een gotspe? :-) ))

    /   Beantwoorden  / 
 7. Henkie

  Tja… niet onherkenbaar. Datzelfde gevoel heb ik namelijk bij christenen die Jezus alleen maar zien zien als een goed mens (vrijzinnige gereformeerden) en goeroe of ten hoogste als Gods eerste schepsel (Jehovah’s Getuigen).

    /   Beantwoorden  / 
 8. moslim

  Ik getuig dat er GEEN god is dan ALLAH, en ik getuig dat Muhammad zijn PROFEET is.

  De geloofbelijdenis alleen laat zien hoe fout zij zit. Laat staan dat in de koran staat dat Jezus niet de zoon van Allah (God) is. Dus ik vraag mij af hoe zij dit combineert.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Henk-Jan

  De bijbel zegt dat Jezus de Zoon van God is. De koran zegt dat allah geen zoon heeft. Hoe combineer je dat?

  Nog los van het feit dat de islam vol dingen zit die onder puur satanisme worden gerekend. Iemand die zegt de islam te combineren met het Christendom hoort in geen van beide geloven een ambt te vervullen.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Paapsgezind

  Mohammed was een bijbelvervalser met een boodschap van geweld en onderwerping. Je kunt dagelijks in de krant lezen wat voor een effect dat heeft gehad op het denken van de Arabieren.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Paapsgezind

  Ik ben overigens blij dat in de Kerk van Rome geen vrouwelijke priesters zijn als ik dit zo lees.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Ruud Vermeij

  @Paapsgezind

  Knap staaltje logica Paapsgezind.
  Een vrouwelijke priester is ook moslima, dus vrouwelijke priesters kunnen nooit wat zijn???

  (De drogreden van “Willekeurige correlatie”)

  We zouden ook kunnen zeggen:
  Hitler droeg kleding, dus laten we allemaal maar nudist worden…
  (Dit wordt ook wel de drogreden “Reductio ad Hilterum” genoemd)

  Een beter voorbeeld van dezelfde redeneertrend is wellicht:
  “Ooit riep een paus op tot de kruistochten, ik ben blij dat mijn kerkgenootschap geen paus heeft”
  ???

    /   Beantwoorden  / 
 13. Ralph Van den Bergh

  Mohammed was een karavenberover, een moordenaar is zijn openbaar doch ook in zijn privéleven. Hij was ook voor die tijd een kinderverkrachter. Hij was een etnische zuiveraar en dus een oorlogsmisdadiger die nu zou berecht worden.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Abdulwadûd

  @Alva van den Bergh:
  Gaat-ie lekker? Zin om hoofd van een nieuwe Inquisitie te worden?

    /   Beantwoorden  / 
 15. Paapsgezind

  @Abdelwadud:
  Kunt u ook eens inhoudelijk ingaan op Ralph’s kritiek zonder meteen in de slachtofferrol te kruipen?

    /   Beantwoorden  / 
 16. Marcus Ampe

  Hoe noemt men de schepselen van een schepper en hoe kunnen de schepsels hun creator noemen?
  Hoe zien moslims zich in vehouding tot Allah?
  Allah (als arabisch voor God) houdt er aan zijn kinderen te ontvangen. Indien wij kinderen van God willen zijn moeten wij Hem erkennnen als onze Vader en dat is wat Christenen horen te doen. Als Ann Holmes Redding dan ook wil dienen in een godsdienstgroep die het Vaderschap wijgert zit ze op één van de twee niet op haar plaats. Als mens moeten wij wel degelijk de juiste keuze maken voor de uitoefening van ons geloof en kunnen wij geen twee heren dienen.

    /   Beantwoorden  / 
 17. huig

  Wel, ik heb de reacties zorgvuldig proberen door te lezen en zie uiteenlopende reacties die niet altijd met het onderwerp te maken hebben. Soms is het geënt op andere gevoelens van onbehagen.

  Ik begrijp uit het artikel dat Ann Holmes Redding een theologische opleiding heeft gevolgd en daardoor in het priesterschap werd ingewijd, doch dat zijn kerkelijke riten en natuurlijk legaal volgens kerkelijk recht. Dan heb je haar bisschop die haar keuze t.a.v. om moslimaanhanger te worden heeft geaccepteerd, het spannend vindt en door zijn autoriteit ook legaliseert.

  Tot zover lijkt het allemaal te kunnen en ben je geneigd om blij te zijn met de ontwikkelingen op het religieuze erf.

  Maar er is een spreekwoord wat zegt:
  De mens wikt, maar God beschikt.
  M.a.w. De Here God heeft het laatste woord.
  Ook over de keuze van de vrouwelijke priester en de bisschop die het ondersteunt.

  We weten en lezen dat Moslims hun eigen afweging maken t.a.v. deze vorm van vermenging en dit niet kennen of erkennen.
  Ook diverse christelijke denominaties zijn er ook van overtuigd dat deze vermenging niet kan en ook niet erkennen.

  De redenen van moslims en christenen zijn natuurlijk totaal verschillend en dat geeft ook aan dat het een onmogelijke deal is.

  Over de koran kan ik niets zeggen, daar lees ik enige reacties over.
  Wel over de gedachten uit de bijbel:
  Jezus leerde aan Nicodemus, ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.

  Als “Ann Holmes Redding” en haar Bisschop dit in hun leven hadden beleefd dan had deze discussie er niet geweest.

  Ik hoop dat ze in hun leven dit zullen beleven anders leert de bijbel dat ze blinde leiders zijn en daar loopt het niet zo goed mee af en dat is het allerlaatste wat ik hen zou willen toewensen.

  Er is er maar één die hen kan overtuigen om van de ingeslagen weg terug te keren en dat is Jezus. Voor christenen is voor deze situatie te bidden de beste houding en het is spannend om Gods reactie te zien.

  4 HERE, des morgens hoort Gij mijn stem,
  des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
  Psalmen 5: 4

    /   Beantwoorden  / 
 18. Steven Paas

  Recent is verschenen, Steven Paas, Israëlvisies in beweging: Gevolgen voor Kerk, geloof en theologie, bij Brevieruitgeverij in Kampen, brevieruitgeverij.nl/boeken/9789491583353/israelvisies-beweging.html Voor de media is een recensie exemplaar beschikbaar. Het boek is bedoeld als een bijdrage aan de theologische en politieke discussie die vandaag weer door velen in Nederland wordt gevoerd over dit onderwerp. Op de site van Brevier kan men kennisnemen van de Inhoudsopgave en het Woord vooraf. Zie ook dit artikel, cip.nl/artikel/39824/Israëlvisies-in-beweging

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.