Categorie: "Islam"

Fitna wordt aangepast

Wilders past zijn anti-Koranfilm aan, om rechtzaken te voorkomen. Zo zal de foto van rapper Salah Edin vervangen worden door de echte foto van Mohammed B.

De cartoon van Mohammed met een bom op zijn hoofd wordt uit de film gehaald. De Deense cartoonist had geen toestemming gegeven om het plaatje te gebruiken.

 

Rapper voor Mohammed B. aangezien in Fitna

"Het toont aan dat Wilders iedere moslim ziet als een Mohammed B," aldus rapper Salah Edin, wiens foto in Fitna is gebruikt.Toen zijn foto in beeld kwam, moest het om de moordenaar van Theo van Gogh gaan: Mohammed B.

Helaas. De rapper liet een look-alike foto maken voor op de cover van zijn album. De makers van Fitna zagen de foto als Mohammed B. zelf.

 

Arabisch filmpje over Geert Wilders

De Wereldomroep heeft een informatief filmpje in het Arabisch over Geert Wilders en Nederland online gezet.

De doelgroep van de film zijn waarschijnlijk de moslims buiten Europa die de hele dag, zeven dagen in de week met de film van Wilders bezig zijn. Gelukkig heeft de Wereldomroep een film voor hun gemaakt: aboutfitnathemovie.

In de film wordt uitgelegd dat Frans Bauer echt Hollands is, er heel veel auto's in Nederland zijn en Geert Wilders er rondloopt.

 

Osama waarschuwt ons

Hij leeft nog: Osama Bin Laden. Hij heeft ons (Europese Unie) namelijk gewaarschuwd over de Deense cartoons tegen de islam.

In een audioboodschap dreigt hij met zware straffen, na de herpublicatie.

Ook ziet Osama een grote samenzwering en samenwerking tussen de paus en de Deense cartoonist.  

Koran een saai boek? De Bijbel is een vervalsing!

Wij hebben Andries Knevel die de Koran ‘een saai boek' noemt. Libië heeft leider Col Muammar Gadaffi die de Bijbel een ‘counterfeit' noemt.

Zeg maar een grote vervalsing.

"The Bible we have now is not the one that was revealed to Issa (Jesus) and the Old Testament is not the one that was revealed to Musa (Moses). Muhammad is mentioned in both (original versions), but the Tora and Bible we have now, there is no mention of him."