De resultaten van het onderzoek God in Nederland

Zo'n 62 procent van de Nederlanders beschouwt zichzelf als 'gelovig', dat wil zeggen: als 'gelovig' op een wijze die past bij een traditioneel godsdienstig geloof of daarvan juist sterk afwijkt. Dit percentage was in 1996 67 procent. Dit blijkt uit het in opdracht van het RKK-televisieprogramma Kruispunt verrichte onderzoek God in Nederland, waarvan de resultaten vandaag werden bekendgemaakt. De onderzoekers onderscheiden drie categorieën van ‘gelovigen’.

Van de Nederlanders heeft 39 procent wat zij noemen een 'transcendent-godsdienstige overtuiging' (in de omschrijving van hun geloof verwijzen deze mensen naar een bestaande, traditionele godsdienst, meestal christelijk). 11 procent heeft een zogeheten 'transcendent-niet-godsdienstige overtuiging' (deze mensen nemen aan dat er een werkelijkheid is die de zichtbare werkelijkheid overstijgt, bijvoorbeeld de erkenning van een hogere macht, zonder daarbij te verwijzen naar elementen van een godsdienstig systeem). 12 procent van de mensen heeft tenslotte een 'immanente overtuiging' (zij geloven meestal in iets 'binnenwerkelijks' en erkennen niet het bestaan van een God of hogere macht. Ongelovig ten slotte verklaart 38 procent van de bevolking te zijn.

Het onderzoek, dat tienjaarlijks wordt gehouden onder een representatieve groep Nederlanders, toont aan dat de kerkelijke betrokkenheid van Nederlanders snel daalt. Bezocht in 1966 nog 50 procent van de Nederlanders vrijwel iedere week een kerkdienst, nu is dat nog 16 procent (in 1996 was dit percentage 21 procent). Ook het aantal Nederlanders dat geen bijbel in huis heeft, stijgt. In 1996 had 26 procent van de Nederlanders geen bijbel, nu is dat 38 procent.

Nederlanders koesteren religie als bron van sociaal kapitaal. Bijna niemand vindt dat kerkgebouwen moeten verdwijnen. Liefst 74 procent – drie van de vier Nederlanders – zegt dat religie belangrijk is voor het behoud van waarden en normen. En 73 procent koestert de religie vanwege de rituelen. Ook bij rampen en herdenkingen (70 procent), de opvoeding van kinderen (67 procent) en nationale feestelijkheden (56 procent) zoeken Nederlanders nog graag hun toevlucht tot het christendom. Ze zien het als een vorm van nationale identificatie.

Nederland is nog altijd een christelijke samenleving, maar eerder cultureel christelijk dan kerkelijk christelijk. Nog maar 36 procent van de Nederlanders heeft de voorkeur voor een confessionele school. ‘Voor het eerst is de voorkeur voor een openbare school groter dan die van een school op godsdienstige grondslag’, aldus Bernts. Nederlanders vinden kerken ook niet langer een betrouwbare gesprekspartner. ‘In 1996 noemde nog 65 procent van de Nederlanders de kerken een zeer betrouwbare bron van informatie, nu is dat 42 procent.’

(bronnen: Katholiek Nederland, De Volkskrant, Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad, de links verwijzen direct naar de artikelen)

Lees ook op deze blog:
Analyse: Is religie nu wel of niet op z'n retour?
Zo. Boven dit stukje staat nu eens lekker demonstratief geen kop
Onderzoek 'God in Nederland': Aantal gelovigen neemt iets af

Lees ook:Gelovigen ontwijken kerk in Nederland
Lees ook:Slechts kwart Europeanen ‘niet-religieus’
Lees ook:Analyse: Is religie nu wel of niet op z’n retour?
Lees ook:Handig: Hongerstakende Thaise boeddhisten in doodskist
Lees ook:Islam verovert de wereld

2 reacties op “De resultaten van het onderzoek God in Nederland

 1. Huig

  Elke 10 jaar wordt er gekeken hoe het in Nederland gesteld is met het Chr. Geloof. En we zien een geweldige achteruitgang, gemeten naar het onderzoek wat wordt vermeldt.

  Ach, er iets niets nieuws onder de zon. Jezus vroeg het zich al af met de woorden: “Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde”?(Lucas 18:8 NBG)

  Nu is het Chr. Geloof niet afhankelijk van instituten maar van een innerlijke relatie met God, door Jezus Christus en dan komt er vanzelf een innerlijk verlangen om met geloofsgenoten omringt te zijn en dan “Gemeente” te zijn. Onbelangrijk waar die samenkomen.

  In Gods woord wordt geen relatie met God geleerd in je eentje. Lees maar hoe het is begonnen in (Handelingen 2: 41-46 NBG).
  Paulus heeft het ook duidelijk verwoord in (Romeinen 12: 4-5 NBG) Vandaaruit ben je instaat je eigen relatie met de Here op te bouwen.

  De Gemeente van Christus kwam niet vanzelf, daarvoor moest wel Gods Zoon, Jezus Christus, zijn leven opofferen op het kruis van Golgotha, zodat zijn bloed de weg weer vrijmaakte tot zijn Vader.

  Jezus boodschap was: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”.
  Bekeerde Christenen zijn burgers van het koninkrijk waarvan Jezus Koning is en zij hebben ervoor gekozen om in hun leven Jezus te volgen en in zijn voetsporen te treden.
  In Gods koninkrijk bestaat geen democratie.
  Christenen kiezen ervoor om Gehoorzaam te zijn aan Gods woorden, opgetekend in de Bijbel.

  Gelezen vanuit Johannes 17 worstelen christenen met dit gebed van Jezus om “Eenheid”. “Eenheid” niet gemaakt door menselijke maatstaven aan elkaar te koppelen maar “innerlijke eenheid”, verbonden aan Jezus. De duivel is degene die “verdeeldheid” brengt. Misschien hebben we gemeten hoe deze macht op een geweldige wijze ruimte heeft gekregen om de gemeenten van Jezus uiteen te drijven en mensen heeft betoverd om de kerk, gemeente te verlaten.

  Christenen hebben een geweldige verantwoordelijkheid van God ontvangen, nl. Om getuigenis af te leggen van hun geloof door woord en daad, door gezamenlijk te bidden en te vasten. Niet als eenlingen; Jezus heeft over “eenheid” gebeden in Johannes 17: 1-24 en dat is meer dan voldoende om gemeenten, kerken en andere denominaties die zich aan de naam van Jezus hebben verbonden aan het denken te zetten of ze voor zichzelf of met God plan bezig zijn.

  Dan is er een belofte:
  21 opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. (Johannes 17: 21 NBG)

  De Here zegene u.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Abel

  Ga maar eens kijken in een koninkrijkszaal van Jehovah’s getuigen: de overgrote meerderheid bezoekt trouw de vergaderingen, omdat men weet dat men werkelijk geestelijk gevoed wordt. Dit staat in schril contrast met de geestelijke armoede die heerst in de kerken die steeds verder leeg lopen.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.