Mag een moslima een vrouwelijke arts eisen?

Gisteren stond in verschillende kranten het nieuws over moslima's die mannelijke artsen weigeren. Lijkt me een discussie waard, daarom ook een nieuwe poll over dit onderwerp. Medisch specialisten komen in het geweer tegen moslima’s die weigeren om door een mannelijke arts te worden behandeld. Volgens vakblad Medisch Contact bedreigen moslims soms artsen en kunnen voor patiënten levensbedreigende situaties ontstaan. De artsenorganisatie KNMG werkt aan een richtlijn, meldt De Volkskrant. Ik vind het een lastige kwestie: kan me goed voorstellen dat je van je geloof als vrouw niet naakt voor een (vreemde) man mag staan. Bovendien: het fouilleren van een vrouw mag toch in principe ook alleen door een vrouw gedaan worden? Wat vinden jullie?

Hoofdredacteur Ben Crul van Medisch Contact zegt dat artsen de afgelopen jaren te veel zijn ingegaan op eisen van moslima’s en hun mannelijke familieleden. ‘Je wilt het patiënten toch naar de zin maken. Ook de angst voor repercussies speelt mee. Soms is sprake van een bedreigende sfeer.’

Crul beschrijft in zijn blad de recente ervaringen van een mannelijke gynaecoloog die ’s nachts werd geconfronteerd met een barende moslimvrouw maar door haar dreigende echtgenoot de toegang tot de verloskamer werd ontzegd. De arts regelde met spoed een ambulance naar een ander ziekenhuis, waar wel een vrouwelijke gynaecoloog dienst had. Ternauwernood kwam een gezond kind ter wereld.

Navraag onder ziekenhuisdirecteuren toont volgens Crul aan dat de casus niet uniek is. Patiënten hebben een vrije artsenkeus, benadrukt hij, maar die keus moet gebaseerd zijn op vertrouwen in de arts en in zijn kundigheid. ‘Je kunt niet op afdelingen voortdurend een man én een vrouw inroosteren. Er zijn grenzen. Wij mogen als arts ook geen onderscheid maken tussen patiënten. Patiënten mogen dus ook niet bepalen dat ze geen man, vrouw, neger, homo of Chinees als arts willen.’

De KNMG meent dat artsen zoveel mogelijk tegemoet moeten komen aan de wensen van patiënten. Dat bijvoorbeeld getraumatiseerde patiënten om een vrouwelijke hulpverlener vragen is begrijpelijk, aldus de artsenorganisatie. Maar een algeheel verbod op mannelijke artsen vindt de KNMG onaanvaardbaar. Niet alleen om praktische redenen, ook op principiële gronden: het gaat om discriminatie van een grote groep dokters.

Crul vraagt zich af wat er gebeurt als patiënt en arts tegenover elkaar komen te staan. ‘Je hebt de plicht patiënten te helpen. Maar als die weigeren door jou te worden behandeld, houdt de verantwoordelijkheid op.’ De KNMG wil met de beroepsgroepen die het meest met de discriminatie te maken hebben, zoals gynaecologen, een richtlijn opstellen. Opmerkelijk genoeg melden de afdelingen gynaecologie uit drie grote academische centra nauwelijks problemen te ondervinden met moslimpatiënten.

Gerard Visser, hoogleraar obstetrie en verloskunde in het UMC Utrecht, vindt dat de problematiek wordt opgeklopt. In het Utrechtse academische ziekenhuis bevallen jaarlijks zeshonderd moslimvrouwen maar Visser heeft nooit extreme situaties meegemaakt.

‘Moslims moeten vanwege hun geloof vragen om een vrouw. Daar komen we graag aan tegemoet, maar in acute situaties of ’s nachts kan dat niet altijd. Als we ze dat vertellen, is het meestal goed. De islam zegt ook dat het leven van de gelovige voorop staat.’ In noodgevallen kan het ziekenhuis een van de twee ziekenhuisimams om hulp vragen, van wie er een vrouw is.

Het Rotterdamse Erasmus MC meldt dat de vraag om een vrouwelijke gynaecoloog net zo vaak van moslims als van niet-moslims komt. ‘Waar mogelijk voldoen we aan die wens, alleen al vanwege het feit dat je niets hebt aan een verkrampte patiënt’, aldus de woordvoerder. ‘Maar tot problemen heeft het nog nooit geleid.’ Het Amsterdamse AMC heeft dezelfde ervaringen. Hoogleraar Visser vindt desondanks dat betere voorlichting aan moslimpatiënten nodig is. ‘Verloskundigen moeten uitleggen dat ze in het ziekenhuis met mannelijk personeel te maken kunnen krijgen. Mogelijk kunnen de vrouwen dat vooraf met de imam bespreken.’

Lees ook:Verpleegkundige ontslagen vanwege opdringerigheid geloof
Lees ook:Geld nodig? Weiger een bloedtransfusie!
Lees ook:Voorstanders embryo’s in quotes
Lees ook:Moslima mag wel schoonmaken maar niet in kantine werken
Lees ook:Moet een moslim-agente haar baas een hand geven?

12 reacties op “Mag een moslima een vrouwelijke arts eisen?

 1. sander kessels

  De moslimmannen die een vrouwelijke arts eisen zijn eigenlijk net zo verziekt met vooroordelen door hun religie als ambtenaren die weigeren om homosexuelen te huwen.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Hanneke

  Ik zou ook de voorkeur hebben voor een vrouwelijke gyneacoloog hoor… toch een raar idee dat een vreemde vent naar jouw kruis zit te kijken… Maargoed, als er écht geen vrouw beschikbaar is, dan is een man ook wel goed hoor… :-)

    /   Beantwoorden  / 
 3. Vanes

  Wat me eigenlijk nog het meest verbaasd. Aan de ene kant geven die moslimmannen hun vrouw nauwelijks de kans om een opleiding te volgen, vervolgens eisen ze in een ziekenhuis wel een hoogopgeleide vrouw.
  Vandaar dat in moslimlanden dit probleem ook niet schijnt te bestaan, daar laten vrouwen zich ook door mannen behandelen.

    /   Beantwoorden  / 
 4. els

  Segregatie is een van de verwerpelijkste vormen van sociale omgang die er bestaat. Het lijdt tot vooroordelen, wantrouwen, onvermogen zich in elkaar te kunnen inleven, haat en regelrechte discriminatie. we moeten vermijden ons hier zo tolerant op te stellen dat we de kloof tussen de geslachten zoals die in de islam wordt bevorderd over te nemen, zodat we hier ook worden besmet door dit wederzijdse wantrouwen.

  Laten we heel blij zijn dat we hier normaal met elkaar omgaan, en laten we moslims ook uitnodigen deel te nemen aan de totaalmaatschappij, waar we allemaal samenleven als mensen onder elkaar.

  Wat islamitische landen betreft: juist omdat vrouwen daar scholing wordt ontzegd, en ze op heel veel opleidingen niet eens worden toegelaten, is daar vaak geen vrouwelijke arts te vinden. Het gevolg is dat er regelmatig vrouwen doodbloeden, sterven aan een miskraam omdat er alleen mannelijke artsen zijn, of dat ze levenslang kampen met de gevolgen van een ziekte omdat ze geen medische hulp mogen hebben van een man. De situatie is vaak schrijnend en onmenselijk.

  Deze totaal verknipte toestanden zijn nou juist het gevolg van de segregatie. Dat is precies de reden dat we apartheid hier nooit moeten toelaten, ook niet uit misplaatst respect voor de godsdienst. Mannen en vrouwen kunnen elkaar alleen maar vertrouwen als ze normaal met elkaar omgaan.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Henk-Jan

  Tuurlijk mogen ze dat eisen.
  Alleen mogen ziekenhuizen in geen geval op die eisen ingaan als dat anderen benadeelt. Als ze daarvoor wachtlijsten moeten passeren of als er extra personeel moet worden ingezet (waardoor de ziektekosten omhoog gaan), is het gewoon pech gehad.

  Wil je niet de artsen die wel beschikbaar zijn? Prima toch, ‘t is je eigen keuze of je je gezondheid wilt opofferen.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Henk-Jan

  Nog even over die gynaecoloog: de arts had helemaal op de wens van de echtgenoot door de vrouw niet te helpen. Klaar.

  Alle gezondheidsschade had op meneer z’n bordje kunnen worden geschoven, en daarnaast natuurlijk een paar jaartjes gevangenis wegens belemmering van de hulpverlening.

    /   Beantwoorden  / 
 7. David Slager

  Toch van mij uit nog even de vraag waarom we dan wel weer willen dat we als vrouw alleen gefouilleerd worden door een vrouw.

  Ik bedoel, dat is toch ook gewoon een beroepsgroep die professioneel met zoiets om kan gaan, net als een arts?

    /   Beantwoorden  / 
 8. els

  Alles kan natuurlijk, maar ik vind wel dat we de discussie aan kunnen gaan over hoe wenselijk we segregatie tussen mannen en vrouwen vinden. Je hoeft niet alles voetstoots te accepteren omdat iemand een beroep doet op zijn religie.

  Ook vind het veel te ver gaan als mannen vrouwen tot in de spreekkamer achtervolgen en artsen intimideren en bedreigen omdat ze niet willen dat er mannen in de buurt van hun vrouwen komen, en dat allemaal onder het mom van ‘eer’ en ‘protectie’.

  Deze discussie gaat volgens mij niet over wat vrouwen vervelend vinden, maar over vrouwen die onder controle staan van hun mannen.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Vanes

  @Els

  Ik was iets te stellig met mijn opmerking over Islamitische landen. Volgens PvdA kamerlid Kadjim Arib is het in Marokko ook niet vanzelfsprekend dat vrouwen door een vrouw worden behandeld. Ik was weer eens iets te stellig. Vrouwen die wel willen wijken uit naar een prive kliniek met (laat me raden) in het westen opgeleide vrouwelijke gynaecologen?

    /   Beantwoorden  / 
 10. Ne§e

  De vraag was ” MAG EEN MOSLIMA EEN VROUWELIJKE ARTS EISEN? ” Ik als een moslima is m’n antwoord hierop; ” JA” omdat moslim of geen moslim, ik voel mij er echt niet goed bij als een vreemde man naar mijn lichaam kijkt laat staan aanraakt, of het nu puur voor z’n werk is of niet, gewoon vind het niet prettig. Zoals hierboven in de tekst staat ; “”"Het Rotterdamse Erasmus MC meldt dat de vraag om een vrouwelijke gynaecoloog net zo vaak van moslims als van niet-moslims komt.”"” Ik vind dit meer dan normaal!!!En zoals Hanneke zegt, ben ik het mee eens.Toch ? …Maar wat ik heb geleerd van m’n moslim broeders/zuster (maar wel niet gelezen) in de koran staat, dat wanneer je als vrouw ziek bent of zoals in dit geval, je mag onderzocht worden door een mannelijke arts omdat hier je gezondheid voorgaat wat héél belangrijk is in de koran want alles wat schadelijk kan zijn voor jouw word niet toegelaten en is verboden wat kan leidden ten koste van jouw gezondheid. Dus niet zoals ze hierboven in de tekst vermelden; “”"een mannelijke gynaecoloog die ’s nachts werd geconfronteerd met een barende moslimvrouw maar door haar dreigende echtgenoot de toegang tot de verloskamer werd ontzegd. De arts regelde met spoed een ambulance naar een ander ziekenhuis, waar wel een vrouwelijke gynaecoloog dienst had.”"” Dit is overdreven en extreem. Maar i kgeloof dat dan enkel mensen zijn die er daarin wat extremer zijn, niet elke moslim is zelfde en niet elke katholiek is zelfde, niet iedreen denkt er zelfde over …dus dit gebeurt volgens mij raar of zelden en dat zeggen hierboven ook;”"”Opmerkelijk genoeg melden de afdelingen gynaecologie uit drie grote academische centra nauwelijks problemen te ondervinden met moslimpatiënten”"” Waarom??? wel puur omdat het gewoon zo staat in de koran, LIEFST een vrouwelijke arts, als echt niet kan, dan mag een man dat!

    /   Beantwoorden  / 
 11. els

  Vanes, ik denk dat Kadijah Arib alleen kijkt naar de vrouwen die in Marokko wel naar het ziekenhuis gaan. Ze kijkt niet naar de vrouwen die de deur niet uitmogen en thuis alleen liggen te bevallen of ernstig ziek zijn.

  Het probleem ontstaat volgens mij ook doordat een extremistische vorm van de islam wordt aangewakkerd door landen als Saoedi-Arabië. Maar ook zonder dat bestaan er in Marokko hele conservatieve gemeenschappen waarin vrouwen niets mogen. Dat wordt gelegitimeerd door de familiewet. Ik heb niet gehoord dat hier iets in veranderd is sinds de laatste wijzigingen hierin. Er zijn nog altijd heel veel vrouwen die de deur niet uitkomen zonder begeleiding van een man. Geen mahram aan je zijde, dan kom je de deur niet uit.

  Ik vind het jammer dat de discussie wordt afgebogen naar keuzevrijheid, want het is dit systeem van segregatie en vrouwenonderdrukking dat aan de basis ervan ligt. Als je zorgt voor vrouwelijke artsen voor moslimvrouwen, hebben zij nog altijd geen bewegingsvrijheid en autonome burgerrechten.

  * Ne§e: Maar wat ik heb geleerd van m’n moslim broeders/zuster (maar wel niet gelezen) in de koran staat, dat wanneer je als vrouw ziek bent of zoals in dit geval, je mag onderzocht worden door een mannelijke arts *

  Beste Ne§e,

  Ik heb de koran wel gelezen, en dit heb ik nergens zien staan. Volgens mij is dit dan ook niet waar, en ik geloof het pas als iemand mij heeft gezegd over welke koranverzen dit gaat zodat ik ze kan opzoeken.
  Alles wat ik in de koran vind over vrouwen is hoe hun rechten worden afgenomen en hoe ze worden onderworpen aan mannen. In de koran staat dat vrouwen onder voogdij van mannen worden geplaatst. Ze zijn dus hun hele leven lang onmondig.

    /   Beantwoorden  / 
 12. krista

  Mijn zus werkt in een ziekenhuis op polikliniek Dermatologie. De mannelijke arts moest een islamitische vrouw onderzoeken aan haar benen. Ze kwam in aanmerking voor een operatie aan haar spataderen, wat betekende dat ze van haar lies tot haar tenen bloot moest. De vrouw weigerde, omdat de arts een man was. Ze wilde niet met de benen bloot voor een ‘vreemde’ man. De vrouw moest naar een ander ziekenhuis op zoek, omdat in dat ziekenhuis geen vrouwelijke dermatologen werken. Eigen keuze… Wel omslachtig, als je het mij vraagt.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.