Islamisering Europa wordt overdreven

In het Reformatorisch Dagblad was vrijdag een interessant opinieartikel te lezen van de hand van Philip Jenkins, hoogleraar geschiedenis en religieuze studies aan Penn State University. Bij dezen: Angst voor islamisering van Europa overspoelt het Westen. Velen waarschuwen dat de opkomst van de islam het continent zou kunnen transformeren in 'Eurabia'. De term is gepopulariseerd door historicus Niall Ferguson van Harvard en andere gezaghebbende geleerden. Ferguson voorspelde dat „een jonge moslimsamenleving ten zuiden en oosten van de Middellandse Zee op het punt staat een oud wordend Europa te kolonialiseren – dit is niet te sterk uitgedrukt."

Zulke onheilsprofetieën verkopen goed, maar negeren de realiteit. Ondanks alles wat we horen over de islam blijft Europa een krachtiger christelijk bastion dan men zich bewust is. Het vertoont zelfs weinig tekenen van terreinverlies aan de islam of aan welke religie dan ook.

Volkskerk
Om eerlijk te zijn gaat deze trend tegen het gevoel in. Europa is al lang een ziekmakend moeras voor elk traditioneel of orthodox geloof. Vergeleken met de rest van de wereld toont Europa een pijnlijk zwakke religieuze betrokkenheid. Bewijs voor verval is gemakkelijk te vinden. Elke toerist ziet de leegstaande en geseculariseerde kerken. Maar dat betekent niet dat het Europese christendom nabij de verdwijning is. Te midden van de ruïnes van het geloof past het Europese christendom zich aan aan een wereld waarin zijn overtuigde aanhangers een kleine maar krachtige minderheid vormen.

In feite zou de snelle daling van het kerkbezoek in de afgelopen veertig jaar wel eens een voordeel kunnen zijn. Zij heeft de kerken bevrijd van de poging te opereren als volkskerk. Op dit moment maakt geen enkele kerk een realistische kans om iedereen te bereiken. Kleinere, geconcentreerdere eenheden kunnen echter gepassioneerder, enthousiaster en vollediger toegewijd zijn aan persoonlijke heiligheid. Om een wetenschappelijke analogie te gebruiken: als een ster instort, wordt hij een witte dwerg – kleiner dan eerst, maar veel intenser. In heel Europa ontstaan binnen de resten van de oude volkskerken 'wittedwerggeloofsgemeenschappen'.

Misschien geldt dit nergens meer dan in de Rooms-Katholieke Kerk, waar nieuwe religieuze stromingen een sterke factor zijn geworden. Voorbeelden zijn de Focolarebeweging, de Gemeenschap Emmanuel en de "Weg van het neocatechumenaat", die zich inzetten voor de herkerstening van Europa. Deze bewegingen hebben een charismatische aanbiddingsstijl en godsvrucht die lijken op een Amerikaanse pinksterkerk, maar tegelijkertijd zijn ze volledig rooms-katholiek. Hoewel de meeste bewegingen in Spanje en Italië ontstonden, zijn ze over Europa en de rooms-katholieke wereld verspreid. Hun invloed op jongere geestelijken en lekenleiders die de volgende generatie van de kerk vormen, is verrassend.

Alpha-cursus
Vergelijkbare trends zijn zichtbaar in de protestantse kerken van Noord- en West-Europa. De actiefste gemeenten van de Kerk van Engeland op dit moment zijn evangelische en charismatische gemeenten die in feite megakerken zijn geworden, ongelofelijk succesvol in het bereiken van een seculiere maatschappij die nog maar weinig weet van het christelijk geloof. Een van Londens grootste kerken, Holy Trinity Brompton in Knightsbridge, is de bakermat van de razend populaire Alpha-cursus, waarmee potentiële bekeerlingen geworven worden onder jongvolwassenen en hoger opgeleiden door middel van informele netwerken. Evenals bij de rooms-katholieke bewegingen werkt de cursus doordat geen enkele voorkennis wordt verondersteld. De wervingstechniek gaat er evenmin van uit dat mensen in een traditionele situatie leven of werken. De Alpha-cursus is succesvol afgestemd op postmoderne gelovigen in een postindustriële economie.

Hiermee gepaard gaan kolossale, energieke immigrantenkerken. Op een doorsnee zondag is de helft van alle kerkbezoekers in Londen Afrikaans of Afro-Caraïbisch. Vier van de tien grootste megakerken in Engeland hebben een Afrikaanse voorganger. Parijs heeft 250 etnische (meest zwarte) protestantse kerken. Vergelijkbare trends zijn zichtbaar in Duitsland. Explosief groeiende kerken in Afrika en Azië sturen een groot deel van hun zendelingen naar Europa. Met name Nigeriaanse en Congolese predikanten hebben succes, maar niemand meer dan de Nigeriaanse evangelist Sunday Adelaja, die vanuit Oekraïne werkt. De afgelopen twaalf jaar heeft hij meer dan 300 kerken gesticht in dertig landen en hij zegt 30.000 (voornamelijk blanke) volgelingen te hebben.

Ironisch genoeg doet de komst van de islam, na eeuwen rebellie tegen religieus gezag, bijna uitgedoofde politieke kwesties herleven, waaronder debatten over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en het recht op bekering. Controversen over deze kwesties die in een moslimcontext ontstaan, beperken of verruimen onverbiddelijk ook de rechten van christenen. Als een moslimprediker die homo's veroordeelt het zwijgen wordt opgelegd, dan ook een charismatische christen. Tegelijkertijd moeten wetten die de lastering van Mohammed inperken, rekening houden met degenen die Jezus vereren.

Wortels
Het resultaat is een herontdekking van de christelijke wortels van Europa, zelfs door hen die daar lang aan voorbijgingen, en een hernieuwd gevoel voor het Europees cultuurchristendom. Kortgeleden overblufte Jürgen Habermas, een oude linkse Duitse filosoof, zijn bewonderaars met de stelling: „Het christendom, en niets anders, is het uiteindelijke fundament van vrijheid, geweten, mensenrechten en democratie, de referentiepunten van de westerse beschaving. Tot op vandaag hebben we geen andere keus. We gaan door om onszelf uit deze bron te voeden. Al het andere is postmodern gekakel." Europa mag dan geconfronteerd worden met de dilemma's van een multireligieuze samenleving, met een christendom dat een comeback maakt, staat het nog niet eens op het randje van een islamitische kolonisatie.

Lees ook:RK-Kerk: ‘Gevaren islamisering niet onderschatten’
Lees ook:Klink wil actievere participatie kerken in maatschappelijk debat
Lees ook:Islam verovert de wereld
Lees ook:Europese Hof erkent Scientology als religieuze organisatie
Lees ook:De islam als spiegel voor westerse christenen

6 reacties op “Islamisering Europa wordt overdreven

 1. Henk-Jan

  Precies, 10% van de nederlandse bevolking in 30 jaar valt best mee. Zelfs al neemt het exponentieel toe, en is 50% van europa over 20 jaar moslim, da’s toch geen probleem?

  Tot er natuurlijk burgeroorlog uitbreekt, dan blijken we het paard van troye binnen te hebben gehaald.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Paapsgezind

  Mijnheer Jenkins zou eens in de Nederlandse gevangenissen moeten kijken, dan zou hij wel anders praten.

    /   Beantwoorden  / 
 3. ahmad jhawnie

  ISLAMISERING EUROPA
  Publicatie spotprenten van de Profeet Mohammed. Gelijkstelling islam met geweld. Vertoning film Fitna. Deze zaken kunnen getypeerd worden als “gooien met modder”. Wat is de achtergrond hiervan?
  Op klimaatverandering na voltrekt momenteel zich gestaag één van de grootste gebeurtenissen van deze eeuw. Wat voor impact zal dit hebben op de politieke, economische en maatschappelijke wereldorde? We willen u alvast een “trailer van de film” laten zien.

  De Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd dat één van de tekenen van het einde der wereld is, dat de zon (de islam) zal opkomen (groeien en bloeien) in het westen (Europa).
  In zijn boek “Christianity and the Crisis of Cultures” laat paus Benedictus XVI doorschemeren, dat het gedrag van de Europeanen heeft gemaakt dat het christendom aan de rand van de afgrond is beland. Ze willen niet eens de naam van God in de Europese Grondwet, terwijl de Koran begint met de wonderbaarlijke zin “In naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle”.
  Er zijn heel wat tekenen aan de wand inzake de op handen zijnde “geestelijke revolutie” in agnostisch Europa. Enkele van die tekenen zijn:
  1. Georg Gänswein, privé-secretaris van paus Benedictus XVI, waarschuwt voor islamisering van Europa.
  2. Ella Vogelaar, Nederlandse minister van Wonen, Wijken en Integratie, zegt dat de islam zich zo diepgaand nestelt in de samenleving, dat op lange termijn gesproken kan worden van joods-christelijke-islamistische traditie. [Hollandistan!]
  3. Bernard Lewis, Midden-Oosten expert, voorspelt dat Europa islamitisch zal worden tegen het einde van deze (21ste) eeuw.
  4. Bat Ye’or, historicus, schrijft dat Europa getransformeerd zal worden in Eurabië, samentrekking van Europa-Arabië.
  5. Samuel Huntington spreekt van “Clash of Civilisations”, een onvermijdelijke botsing tussen de Europese en islamitische cultuur / beschaving.
  6. George Bernard Shaw, (Engelse schrijver 1856-1950) heeft gezegd: “Als welke godsdienst dan ook een kans heeft om Engeland, nee, om Europa te veroveren binnen de komende honderd jaar (dus omstreeks 2050), dan is het de islamitische godsdienst.”
  7. In Engeland doet men pogingen om de bouw van een grote moskee naast het Londense Olympische stadion van 2012 te boycotten, omdat men vindt dat de bouw van genoemde moskee ” het grootste symbool is van kolonisatie van Engeland”.
  8. De Nederlandse bisschop Martinus Muskens stelt met overtuiging voor om God voortaan Allah te noemen, omdat hij Die een mooie naam vindt. Hij denkt dat over een eeuw of twee zijn voorstel acceptatie zal vinden.
  9. In zijn boek “The West’s Last Chance” luidt Tony Blankley de noodklok, dat islamitische jihadisten bezig zijn Europa over te nemen en daarna een gevaar zullen vormen voor de VSA.
  De bijbel in het boek van Daniël 11:40 voorspelt een kolossale botsing tussen het Zuiden en het Noorden. “En in de tijd van (het) einde (der wereld) zal de koning van het zuiden (leiders van de islamitische wereld) met hem in botsing komen, en de koning van het noorden (leiders van de Westerse wereld) zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen; en hij (de islam) zal stellig de landen (Europa) binnenkomen en overstromen en doortrekken (naar de VSA).”
  10. Voor hoe lang zal men de toetreding van Turkije tot de Europese Unie nog kunnen tegenhouden?
  11. EU-voorzitter Barroso heeft gezegd dat de islam een onderdeel is van Europa
  12. De Koran zegt in hoofdstuk 110:1-3:
  “Wanneer de hulp van Allah komt en de overwinning (wanneer de vooroordelen tegen de islam, de koran en de profeet Mohammed zijn weggenomen). En jij de mensen in grote groepen (uit hun eigen vrije wil zonder enige dwang) tot de godsdienst van Allah (de islam) ziet toetreden. Prijs dan de glorie van jouw Heer (wordt nederig) en vraag Hem om vergeving (tegen hoogmoedigheid en overmoedigheid). Waarlijk, Hij is Berouwaanvaardend.”

  Naar aanleiding van een artikel in het dagblad De Ware Tijd-Kompas (Suriname) een aantal jaren geleden met als kop “Christendom in Engeland op leven na dood”, durven we te voorspellen dat Engeland het eerste Europese land zal zijn dat geïslamiseerd zal worden.
  Ahmad Jhawnie / Paramaribo

    /   Beantwoorden  / 
 4. Pastafarian

  Het aantal mensen dat GEEN religie aanhangt neemt VIER keer sterker toe dan het aantal moslims in Nederland. Het aantal rooms katholieken neemt TWEE keer zo snel AF als het percentage moslims toe neemt.

  Even om alles een beetje in een contect te kunnen plaatsen. =)
  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdiensten_in_Nederland

  rAmen

    /   Beantwoorden  / 
 5. erwin

  Deze amerikaan heeft geen weet van Europa en kan dan ook beter zijn mond houden over voorspellingen. Verder wil ik aangeven dat ik het zorgwekkend vind dat de islam de overhand krijgt. Kijk naar democratie Lebanon voordat de moslims daar de overhand kreeg. Beiroet was het parijs van het oosten nu is het een bouwval en een kolonie van Syrie, waar Hamas met Sharia heerst.
  Ik stel voor dat er milioenen moslim worden weggestuurd. Dit klinkt niet populair maar is noodzakelijk en zal moeten uit respect voor de Polen, Oostenrijkers en Duitsers die op 11 september 1683 hun leven lieten om de Islam buiten de deur te houden. We zijn het aan hen verplicht, wij slordige nakomelingen.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Max

  Ha,ha,wat een onzin!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.