Categorie: "Wetenschap"

Minister wil scheppingsverhaal in biologieles

Duitse politici en kerkleiders hebben verontwaardigd gereageerd op het voorstel van Karin Wolff, minister van Cultuur van de deelstaat Hessen, om het scheppingsverhaal een plaats in de biologielessen te geven, meldt DAG. In een interview met de vooraanstaande krant Frankfurter Allgemeine Zeitung pleitte de protestantse CDU-politica voor ‘moderne’ biologielessen. Volgens haar hebben de bijbelse verklaring voor het ontstaan van de wereld en de evolutieleer veel gemeen. ,,In feite overlappen de Bijbelse uitleg van de schepping in zeven dagen en de wetenschappelijke theorie elkaar op een verbazingwekkende wijze.''

Gods creation (of, voor de evolutionisten: een filmpje vol toeval)

Dames, heren, zondagmiddag. En dus maar weer een fillumpie. Vorige week kwamen we lekker tot rust met heel veel slowmotionbeelden, ditmaal versnellen we de tijd wat extra. Prachtige beelden van Gods magnifieke schepping. Of, om de evolutionisten/atheïsten ook wat tegemoet te komen: ontdek hoe prachtig het toeval al deze schoonheid bij elkaar gefloept heeft.

Kabinet spreekt zich uit over islam en democratie in Nederland

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerde in april vorig jaar een rapport over de islam. De officiële titel luidt ‘Dynamiek in islamitisch activisme' (en is hier te downloaden). Aangezien de politiek altijd rustigjes aan doet, komt het kabinet nu pas met een reactie naar buiten. ,,De aanwezigheid van grote groepen migranten van niet-westerse herkomst heeft een impuls gegeven aan het denken over de plaats van religie in de samenleving, over de spanning tussen pluriformiteit en maatschappelijke samenhang en over de onderlinge verhouding van diverse grondrechten. Tegen deze achtergrond heeft de WRR een rapport uitgebracht dat de kenmerken en dynamiek van islamitisch activisme analyseert, en tot een afgewogen oordeel komt'', meldt de regering.

Anti-creationismerapport Europa teruggestuurd


De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa heeft een voor eergisteren gepland debat over het 'creationismerapport' niet gehouden. Tot grote woede van de rapporteur, de Franse socialist Guy Lengangne, werd besloten het omstreden rapport terug te sturen naar de commissie van cultuur, wetenschap en onderwijs, schrijft het Nederlands Dagblad. In het bewuste rapport halen de opstellers fel uit naar het creationisme (scheppingsgeloof). Zij stellen onder meer dat de opvatting dat God de aarde in zes dagen geschapen heeft 'onwetenschappelijk' is en 'absoluut ongeschikt voor wetenschappelijk onderwijs'.

Islamisering Europa wordt overdreven

In het Reformatorisch Dagblad was vrijdag een interessant opinieartikel te lezen van de hand van Philip Jenkins, hoogleraar geschiedenis en religieuze studies aan Penn State University. Bij dezen: Angst voor islamisering van Europa overspoelt het Westen. Velen waarschuwen dat de opkomst van de islam het continent zou kunnen transformeren in 'Eurabia'. De term is gepopulariseerd door historicus Niall Ferguson van Harvard en andere gezaghebbende geleerden. Ferguson voorspelde dat „een jonge moslimsamenleving ten zuiden en oosten van de Middellandse Zee op het punt staat een oud wordend Europa te kolonialiseren – dit is niet te sterk uitgedrukt."

‘Vrije samenleving alleen mogelijk op basis van secularisme’

Een vrije samenleving is pas werkelijk mogelijk door een volstrekt seculiere levensbeschouwing, los van de christelijke godsdienst. De befaamde Engelse historicus Jonathan Israel wond er gisteren geen doekjes om. De verlichting heeft voor hem het laatste woord, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Jonathan Israel is hoogleraar vroegmoderne geschiedenis in Princeton (VS) en schreef diverse boeken. Jonathan Israel debatteerde gisteren op de Radboud Universiteit Nijmegen over de spanning tussen gedachtevrijheid en godsdienstvrijheid. Onder deze titel werd hem een boekje overhandigd, waarin zijn Thomas More Lezing uit 2006 opgenomen is.

Leger des Heils mag niet-christenen bij sollicitatie weigeren

Het Leger des Heils mag van sollicitanten vragen of ze de christelijke grondslag onderschrijven. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vrijdagmorgen bekendgemaakt, meldt het Reformatorisch Dagblad. Een inwoner uit Amersfoort had de commissie gevraagd te onderzoeken of de heilssoldaten zich schuldig maken aan verboden onderscheid op grond van godsdienst. De man had belangstelling voor een baan als systeembeheerder, maar las tot zijn ongenoegen in de personeelsadvertentie dat het Leger des Heils alleen christenen in dienst neemt.

Nieuwe commissie buigt zich over ‘kernwaarden rechtsstaat’

Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) heeft afgelopen maandag mede namens collega-minister Guusje Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 'Commissie Uitdragen Kernwaarden van de Rechtsstaat' geïnstalleerd, meldt het Nederlands Juridisch Dagblad. De commissie wordt voorgezeten door Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk (voorzitter WRR, zie foto), die met de WRR afgelopen jaar het rapport 'Geloven in het publieke domein. Verkenningen van een dubbele transformatie' publiceerde, waarin de conclusie werd getrokken dat religie eigenlijk terug is van nooit weggeweest. De nieuwe commissie zal voorstellen doen om burgers 'bekender en vertrouwder' te maken met de kernwaarden van de rechtsstaat.

Amerikaanse moslims blijken beter te aarden dan Europese moslims

Europese moslims keuren zelfmoordaanslagen op burgers twee keer zo vaak goed als Amerikaanse. En in Amerika is er nauwelijks een verschil in inkomen tussen moslims en niet-moslims. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse Pew Research Center, schrijft Elsevier (klik hier voor een samenvatting van het rapport en hier voor het hele onderzoek). Van de Amerikaanse moslims zegt 78 procent dat een zelfmoordaanslag nooit te rechtvaardigen is, tegen bijvoorbeeld 64 procent van de Franse moslims. Amerikaanse moslims – in totaal zijn het er 2,35 miljoen – tonen zich tevreden over de maatschappij waarin zij leven en denken dat hard werken daaraan bij heeft gedragen.

Religie.blog.nl zoekt columnisten met een mening over religie

Deze weblog is onder meer bedoeld als een podium voor discussie. Uit de reacties blijkt dat de blog bezocht wordt door moslims, christenen en niet-gelovigen. Ronduit fantastisch dus! Tegelijkertijd is een blog nooit af en zoeken we altijd naar nieuwe impulsen om de blog te blijven ontwikkelen en aantrekkelijk te houden voor een breed publiek. Daarvoor zijn we nog op zoek naar columnisten die het leuk vinden om ongeveer eens per maand een column te schrijven over religie. Appeltje, eitje, wat is nou één keer per maand? Vanwege de huidige samenstelling van het columnistenteam (een moslim en een christen) zou het fantastisch zijn om een joodse gelovige en een atheïst bij te kunnen voegen (iemand van het vrouwelijke geslacht is helemaal fantastisch).