Categorie: "Wetenschap"

‘Moslima’s radicaliseren anders en sneller dan moslim-mannen’

Moslima's die radicaliseren, doen dit sneller en anders dan moslimmannen die het radicale pad inslaan. Sociale omstandigheden zorgen ervoor dat de vrouw minder makkelijk terug kan en extra haar ‘best' moet doen in de radicale groep terecht te komen. Ook sociale isolatie en de losse structuur van het islamitisch radicalisme zorgen ervoor dat de vrouw eenmaal binnen niet meer kan omkeren. Om dit proces te bestrijden, is het onder meer van belang radicaliserende leiders vroegtijdig op te sporen. Dit staat in een publicatie die is aangeboden aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken, schrijft gratis krant Metro vandaag op haar voorpagina.

‘Geloof in wonderen is tijdelijk verschijnsel’

Het geloof in en de aandacht die er is voor wonderen is een tijdelijk verschijnsel. ,,Het is onvoorstelbaar dat de verworvenheden van de rationalisering werkelijk worden ingeruild voor de onzekerheid van het wonder." Dat schrijft dr. Jos Becker in het nieuwe nummer van Religie & Samenleving dat vrijdag verschijnt, meldt het Friesch Dagblad. Sorry hoor, maar volgens mij is het geloof in wonderen als zo oud als de wereld en helemaal niet tijdelijk. Blijkbaar zijn de 'verworvenheden van de rationalisering' niet afdoende om de werkelijkheid te beschrijven. Er gebeuren namelijk soms dingen die rationeel gewoonweg niet te verklaren zijn. (ps: is het tafereel op de foto niet op zich al een wonder?)

Kinderarts pleit voor mogelijkheid euthanasie kinderen

De euthanasiewet moet worden veranderd, zodat in bijzondere gevallen ook voor kinderen euthanasie kan worden geregeld. Kinderarts Paul Brand, schrijver van het boek De Stoel van God, heeft hiervoor gisteravond gepleit in een uitzending van het televisieprogramma Knevel & Van den Brink. Volgens Brand komt het in Nederland ongeveer tien keer per jaar voor dat een kind zo ondraaglijk lijdt, dat euthanasie mogelijk zou moeten zijn, zeker als het kind er zelf om vraagt.

‘Representatief onderzoek’: Refo’s zijn anti-allochtoon

Leerlingen van reformatorische scholen staan negatief tegenover allochtonen, lees ik zojuist. Driekwart vindt dat er te veel buitenlanders in Nederland zijn en 11 procent zou zich verzetten tegen de komst van een buurman uit het buitenland. En dan de bronvermelding: ,,Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder tweehonderd leerlingen van reformatorische scholen van de jongerenkrant Refl!its, die dinsdag voor het eerst verscheen.'' Punt 1. Een onderzoek onder 200 leerlingen is niet representatief. Punt 2. Riekt dit niet iets te veel naar het zoeken van publiciteit, aangezien de jongerenkrant vandaag voor het eerst verscheen?

Vloeken op tv blijft toenemen (waarom vloeken mensen eigenlijk?)

Het taalgebruik op de Nederlandse televisie wordt elk jaar ruwer. Vorig jaar werden ongeveer 112.000 vloeken, scheldwoorden en verwensingen geteld op de Nederlandse tv, een toename van zo'n dertien procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt de Bond tegen het vloeken maandag op grond van de Vloekmonitor die TNS Nipo voor de bond opstelde (lees hier meer informatie over het onderzoek). Persoonlijk snap ik nooit zo goed waarom mensen vloeken. Is het stoer om te vloeken? Heb je je emoties niet onder controle dat je 'er voortdurend allerlei dingen uitflapt'? Heb je gilles de la tourette? Ben je zwaar gefrustreerd? Wil je graag aandacht?

‘Sociologen moeten zich niet aan godsdienst wagen’

In het Reformatorisch Dagblad stond een interessant opinieartikel van dr. ir. J. van der Graaf (voorheen algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond). Zijn voornaamste statement, naar aanleiding van de recente onderzoeken op religieus terrein: Als sociologen zich aan godsdienst wagen, degraderen ze geloof in feite tot een meetbaar maatschappelijk verschijnsel. ,,Sociologen zouden ook eens kunnen meten hoe het volk tegen hun onderzoeken op religieus terrein aankijkt'', aldus Van der Graaf.

Kinderen door echtscheiding veel vaker in problemen dan gedacht

Kinderen worden meer de dupe van echtscheiding dan tot nu toe werd gedacht. Op langere termijn kampen kinderen van gescheiden ouders niet alleen vaker met angsten en depressies, ze vertonen ook meer agressief en strafbaar gedrag dan kinderen uit complete gezinnen. Ze roken, drinken en blowen vaker en de kans dat zij later zelf scheiden is tweemaal zo hoog, schrijft het Brabants Dagblad. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1600 jongeren van twaalf tot zestien jaar dat volgende week wordt gepubliceerd. De Raad voor de Kinderbescherming gaf opdracht tot de studie om beter zicht te krijgen op de problemen van kinderen uit gebroken gezinnen.

Vrijheid van godsdienst blijkt weer belangrijker voor Nederlanders

Nederlanders hechten meer dan vijf jaar geleden waarde aan de vrijheid van godsdienst. In 2002 schaarde 14 procent van de ondervraagden vrijheid van godsdienst onder de belangrijkste grondrechten, nu is dat een derde (zo'n 33 procent). Dat komt naar voren uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2007, dat donderdag is gepresenteerd, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Het onderzoek, waarvoor ditmaal ruim duizend Nederlanders zijn ondervraagd, wordt jaarlijks gehouden in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei. Daarnaast zeggen vier op de tien Nederlanders te vinden dat je in ons land niet altijd voor je mening kunt uitkomen. Het gaat dan om onderwerpen zoals de multiculturele samenleving. Het debat rond vreemdelingen is „kennelijk zo gepolariseerd, dat men het gevoel heeft niet altijd te kunnen zeggen wat men wil”, aldus het rapport.

Analyse: Is religie nu wel of niet op z’n retour?

Na het onderzoek God in Nederland dat vandaag werd gepresenteerd, blijven een aantal vragen hangen. Enkele media benadrukken bijvoorbeeld dat de uitkomsten van dit onderzoek zo anders zijn dan de uitkomsten van de grootschalige verkenning van de WRR eerder dit jaar. Een tweede punt van aandacht is hoe we de gepresenteerde cijfers moeten duiden. En het derde punt van aandacht is welke grote lijnen en ontwikkelingen zichtbaar zijn in de resultaten. Hierbij een korte analyse, reacties met andere zienswijzen zijn natuurlijk van harte welkom.

Zo. Boven dit stukje staat nu eens lekker demonstratief geen kop

Altijd interessant om een aantal media naast elkaar te leggen. Het KRO-programma kruispunt publiceerde vandaag het onderzoek God in Nederland en verschillende media coverden het onderzoek. Het is interessant welke koppen boven het artikel gezet worden: 'Nederland bidt ondanks geloof' (Trouw), 'Opleving onder gelovigen' (Friesch Dagblad). Tegelijk lees je: 'Geen sprake van herleving religie' (Ref. Dagblad), 'Geloof op retour in Nederland' (Ned. Dagblad), 'Ontkerkelijkelijking zet stevig door' (NOS) en 'Nederland haalt God er alleen bij voor rituelen' (De Volkskrant). Blijkbaar kun je hetzelfde onderzoek lezen en tot schijbaar verschillende conclusies komen?