Stop met moddergooien naar moslims!

Zo. Met deze kop gaat u dit stukje vast wel lezen. Temeer omdat u ongetwijfeld weet dat ik christen ben. Naar aanleiding van verschillende recente reacties op de islam en op o.a. onze columnist Abdulwadud, wilde ik toch de discussie weer even oppakken en wellicht bij dit bericht verder voeren. Eerlijk gezegd vind ik het buitengewoon dapper dat Abdulwadud als moslim op deze blog het gesprek aan blijft gaan en ik wil dan ook graag een lans voor hem breken. Je moet een dikke huid hebben om altijd maar weer in de verdedigende hoek gedrukt te worden en je duizend-en-één keer te moeten verantwoorden voor daden van anderen waar jij je absoluut niet achter kunt en wilt scharen.

Abdul kiest er bij tijd en wijlen voor om even een vleugje humor te gebruiken (Alva van den Bergh, ik vind 'm sterk gevonden, zie de reactie bij dit bericht), om niet in wederzijds moddergooien te belanden. Sommige andere moslims zouden misschien meteen Allah Akbar roepen en het gesprek met andersdenkenden nooit meer aan gaan. Daarmee weten we nog niet wat er in het hoofd van een moslim aangaat en komen we geen milimeter verder in Nederland.

Wilders en consorten
Abdul helpt ons (mij) met oplossingen voor problemen met de islam in Nederland, in plaats van heen-en-weer moddergooien (zoals Wilders en consorten graag doen). Ik denk dat we met een constructieve houding meer gebaat zijn dan met een aanval op de Profeet. Ik moet de eerste moslim nog tegenkomen die overtuigd is geraakt van de eventuele onwaarheid van zijn geloof door Wildersachtige aanvallen.

Ik heb niets met Mohammed, zoals Abdul niet veel zal hebben met Jezus. Wat ik weet van Mohammed roept bij mij ook twijfels op: hij heeft inderdaad een jong meisje tot vrouw genomen, hij heeft oorlogen gevoerd en mensen vermoord: althans, dat is wat ik begrijp uit de voor de islam heilige geschriften (corrigeer me als ik het fout heb).

Vervloeken
Ik persoonlijk ben dan ook liever een volgeling van Jezus, die m.i. een betere en hogere levensstandaard heeft neergezet, namelijk een van vrede, nederigheid, dienstbaarheid en liefde.

In de woorden van Jezus zelf: ,,Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28 zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29 Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. 30 Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

32 Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34 En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen.

35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.'' (Lucas 6: 27-35)

Hitler
Als mensen iets anders maken van die boodschap en in de naam van Jezus anderen uitmoorden, dan zijn zij geen volgelingen van Jezus, maar van Zijn tegenstander. Ik weiger dan ook om me voor die mensen te moeten verantwoorden ('Kruistochten, blabla, Hitler was ook een christen, blabla'), omdat zij als 'christenen' bepaalde daden hebben begaan. Velen hebben in het verleden als 'mensen' daden begaan en omdat ik ook mens ben, voel ik me nog niet geroepen om me daar voor te verantwoorden.

Je bent een christen als met je mond belijdt dat Jezus 'Heer' is èn dat laat zien in je daden: ,,43 Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. 44 Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven.'' (Lucas 6:43-44)

Een lievere God?
Tegelijkertijd geloof ik in een God die in het verleden (OT) heidense volken door om het leven gebracht heeft. God verandert niet, Hij is niet ineens een 'lievere' God geworden nadat Jezus kwam, hoewel veel christenen dat wel graag willen geloven om niet teveel in de problemen te komen. Ik kan mij goed voorstellen dat niet-gelovigen daar evenveel vragen en twijfels over hebben als mensen over de profeet Mohammed hebben. Een zekere bescheidenheid van christenen is dan ook op zijn plaats.

Een christen kan dat geweld uit het Oude Testament (OT) -denk ik- wel beredeneren en verantwoorden, maar dat kan Abdul ook met het leven van de profeet: sommige daden moet je in de context van die tijd zien. Dat betekent niet dat er geen (kritische) vragen over en weer gesteld mogen en moeten worden. Maar vragen is iets anders dan de profeet Mohammed voortdurend uitmaken voor moordenaar en kinderverkrachter, of God als moordenaar, willekeurige aborteur of onrechtvaardige bestuurder neerzetten.

Eenrichtingsverkeer.
Ralph schrijft bij het bericht Amerikaanse priester zegt christen èn moslim te zijn:

,,Mohammed was een karavenberover, een moordenaar in zijn openbaar doch ook in zijn privéleven. Hij was ook voor die tijd een kinderverkrachter. Hij was een etnische zuiveraar en dus een oorlogsmisdadiger die nu zou berecht worden.''

Paapsgezind vraagt na een 'humoristische' opmerking van Abduldwadud: ,,Kunt u ook eens inhoudelijk ingaan op Ralph's kritiek zonder meteen in de slachtofferrol te kruipen''. Als antwoord daarop, na bovenstaande uitvoerige inleiding: Volgens mij biedt deze 'kritiek' geen opening voor een gesprek (hoewel ik het waardeer dat Ralph enige inhoud gebruikt in zijn reactie en het 'netjes' houdt). Het is eenrichtingsverkeer. Zijn mening (en met Ralph vele anderen) is al bepaald en zal -ook al zou er een sluitende uitleg komen- niet veranderen.

Datzelfde geldt voor veel niet-gelovigen: Zij stellen honderden waarom-vragen, maar hebben totaal geen interesse voor de antwoorden. Dan heeft een inhoudelijke reactie veelal geen zin, hooguit voor anderen die die reactie lezen en wel op waarde schatten. De antwoorden zijn vaak te vinden, maar kunnen alleen gevonden worden door iemand die zoekt. En vooruit, laten we dan maar afsluiten met wat aardige bijbelse woorden: Wie zoekt, die vindt.

Lees ook:Ouweneel: Moslims & christenen moeten het over Jezus hebben!
Lees ook:Ehsan Jami: ‘Mohammed vergelijkbaar met Osama of Saddam’
Lees ook:Keurt God polygamie, slavenhandel en scheiding goed?
Lees ook:Moslim opgepakt voor aanslag op moskee met Mohammed-haar
Lees ook:Hemelvaart, waarom hebben we ook al weer vrij?

15 reacties op “Stop met moddergooien naar moslims!

 1. benoni

  Hoe kan men zoveel woorden verspillen aan gebeurtenissen en personen die niet hebben bestaan.Het feit dat men millioenen mensen deze fictieve nonsens kan laten slikken, stemt tot nadenken.
  Goed gelovigheid kan gevaarlyke toestanden tot gevolg hebben.
  Deze goed gelovigen tot bezinning brengen,zal de belangrykste optie zyn voor de volgende eeuwen.
  Nog een goede raad:GODEN ZYN HERSEN SPINSELS.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Henk-Jan

  Modder wie modder toekomt.

  Het is niet een soort van doelloos moddergegooi, Ralph noemt het beestje bij zijn naam. Niet op een zoetsappige politiek correcte manier, maar recht voor z’n raap hoe het is.

  Nee, dat opent geen discussie. Maar met een profeet die roept dat de halve wereld onthoofd moet worden (en zijn volgelingen die dat denkbeeld overnemen) valt ook niet te discussieren.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Arjanne

  Wat een prachtige verwoording David, ik sta er helemaal achter!

    /   Beantwoorden  / 
 4. Paapsgezind

  Waarom zouden weldenkende mensen geen kritische vragen mogen stellen over de islam en Mohammed? Het zijn door moslims beschreven feiten dat Mohammed een kinderverkrachter, slavenhandelaar, bijbelvervalser, massamoordenaar en karavaanrover was. Hoe kan een religie die zich baseert op zo’n slecht mens dan ooit iets goeds voortbrengen?
  Tot zover de theorie, nu de praktijk: in alle moslimlanden heerst onrecht, geweld en onderdrukking. Overal ter wereld radicaliseren moslims en neemt de onverdraagzaamheid toe. De Nederlandse gevangenissen puilen uit van de moslims; Jodenhaat, homofobie en vrouwenonderdrukking vormen een steeds groter probleem in de Nederlandse steden.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Ruud Vermeij

  @Paapsgezind Vrouwenonderdrukking?

  Was jij het niet die laatst schreef: “Ik ben overigens blij dat in de Kerk van Rome geen vrouwelijke priesters zijn als ik dit zo lees.”

  David, ik ben het met je eens. Onrecht mag aan de kaak gesteld worden, maar van modergooien wordt niemand beter.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Paapsgezind

  Na de Tweede Wereldoorlog werden Christenen ervan beschuldigd niet hard genoeg tegen het fascisme te hebben geprotesteerd. Laten we die fout niet nogmaals maken en voortaan alle vrouwenonderdrukking, Jodenhaat, homofobie, terreur en onderdrukking aan de kaak stellen.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Mohammed

  Er wordt door Van den Bergh beweert dat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, een etnische zuiveraar en moordenaar was?
  Geef me hiervoor objectief bewijs aangezien de profeet Mohammed, vrede zij met hem, enkel oorlogvoerde tegen zijn onderdrukkers uit zelfverdediging. Hij, en de moslims aan zijn zijde, werden Mekka uitgejaagd door de afgodenaanbidders genaamd de Qoraysh waardoor ze genoodzaakt waren Mekka te ontvluchten. Ze vertrokken totdat ze bij de stad Medina aankwamen (in de veronderstelling daar veilig te zijn) maar werden ondertussen wel achtervolgd door deze Qoraysh hetgeen resulteerde in een oorlog (zelfverdediging).
  Van den Bergh, als iemand, laat staan een profeet, ergens van beschuldigd wees dan wel objectief en verdraai de boel niet, dat maakt jou enkel ongeloofwaardig(er).

  P.S.: Ben je er trouwens niet iets vergeten bij te schrijven? Namelijk de talloze kruistochten van de Christenen tegen de Moslims (waar de moslims zichzelf wederom moesten verdedigen)?

    /   Beantwoorden  / 
 8. Paapsgezind

  @Mohammed:
  De Kruistochten waren een reactie op de moslim-agressie in het Midden-Oosten. Egypte, Libanon, Palestina en Turkije en Syrië waren Christelijk voor de bezetting door Turken en Arabieren. Lees eens een geschiedenisboek zou ik zeggen.

    /   Beantwoorden  / 
 9. DarkSkywise

  *pakt geschiedenisboek*

  Hoezo een “reactie op moslim-agressie”? Waren de Kruistochten dan oorsprokelijk niet uitsluitend bedoeld om Jeruzalem op “de ketters” te veroveren om de bedevaart erheen weer mogelijk te maken? En later om de “Kruisvaardersstaatjes” te beschermen of zelf in te pikken, wat uiteindelijk de oorzaak van de val van Constantinopel werd?

    /   Beantwoorden  / 
 10. Paapsgezind

  @DarkSkywise:
  Niet veroveren, maar heroveren. Byzantium was een Christelijk rijk dat zich uitstrekte van Griekenland tot Egypte.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Abdulwadûd

  Na een Religie.blog.nl pauze van een paar dagen (even afstand nemen kan nooit kwaad :-) neem ik vandaag weer een kijkje en ben blij verrast door de bijdrage van “Stop met moddergooien naar moslims!” van redacteur David Slager. Via de email notificatie had ik al kennis genomen van deze titel maar tot vandaag heb ik het niet gelezen.

  David, dank je voor deze bijdrage. Maar mag ik één ding rechtzetten? Moslims hebben wèl veel op met Jezus, hij is immers één van onze profeten (zoals Mohammed dat ook is). Onze insteek is echter “iets” anders dan de christenen (wat heet :-) .

    /   Beantwoorden  / 
 12. Abdulwadûd

  Bij herlezing van dit bericht en het checken van de url, kom ik ergens achter. De originele titel van de column is “Stop met moddergooien naar de voor moslims heilige profeet”, getuige de url van de column

  http://religie.blog.nl/columns/2007/07/03/stop-met-moddergooien-naar-de-voor-moslims-heilige-profeet

  Uiteindelijk heeft David Slager er voor gekozen om de titel te veranderen in “Stop met moddergooien naar moslims!”, de url van de column kan dan niet meer worden aangepast.

  Naar mijn stellige indruk heeft David Slager de titel aangepast in de wetenschap dat de foto in combinatie met de originele titel moslims zou kunnen schokken, daar het taboe op het afbeelden van een profeet (of in dit geval iemand die daar voor door moet gaan) bij handhaving van die titel niet zou worden gerespecteerd. Klasse dat Slager daar aan gedacht heeft.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Esma

  Paapsgezind,

  in alle moslimlanden heerst onrecht, geweld en onderdrukking. Overal ter wereld radicaliseren moslims en neemt de onverdraagzaamheid toe. De Nederlandse gevangenissen puilen uit van de moslims; Jodenhaat, homofobie en vrouwenonderdrukking vormen een steeds groter probleem in de Nederlandse steden,

  dit had jij in een van je posts geschreven.

  Helaas is dit negatieve beeld over de moslims gevormd dankzij de media. Publieke opinie wordt grotendeels bepaald door wat mensen zien bij de media. Verkeerde onderwerpen beheersen het nieuws. Ik wil mensen die net zo denken als paapsgezind eraan herinneren dat het nieuws alleen laat zien wat afwijkt van het alledaagse. Als het alledaagse onbekend is, krijgt men een vertekend beeld! Wie alleen de uitzondering krijgt te zien gaat deze aanzien voor de regel.
  Men kan verschillende verhalen vertellen over dezelde situatie en de media kan daar naar één van brengen!

    /   Beantwoorden  / 
 14. Abdulwadûd

  @Esma
  “Ik wil mensen [...] eraan herinneren dat het nieuws alleen laat zien wat afwijkt van het alledaagse” schreef je.

  Tijdens mijn studie aan de School voor de Journalistiek (ruim 20 jaar geleden) leerde ik al de definitie van ‘journalistiek’ kennen. Die definitie werd als volgt geformuleerd:

  * het verslaan van veranderingen *

  Dus inderdaad, als iets z’n gangetje gaat, als vanzelfsprekend goed loopt, dan zou het voor een journalist niet interessant zijn. Journalistiek is ook

  * het verslaan van uitzonderingen *

  zou ik er daarom aan willen toevoegen.

    /   Beantwoorden  / 
 15. roel

  Het is veel humaner met modder gooien dan met bommen en granaten.
  Wat zou men moeten doen zonder goden.
  Er zouden geen exuses meer zyn voor de misdryven en misdaden die die men begaat.
  Het is wel handig al wat u mispeutert toe schryven aan een fictief iemand.
  Geloof beleven is persoonlyk,Maar het opdringen met woorden of uiterlyke tekenen in het openbaar getuigt van mispryzen en vyandschap tegenover anders denkende.
  Indien er goden mochten bestaan daar zou u in ieder geval met voorgenoemde daden niet terecht kunnen.Gebruik u energie voor nuttige zaken.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.