Keurt God polygamie, slavenhandel en scheiding goed?

Iemand die de bijbel netjes vanaf het begin start te lezen en het Oude Testament doorwerkt, komt wellicht enkele onaangename verrassingen tegen. Zo staat er over -bijvoorbeeld- aartsvaders Abraham, Izak en Jakob geschreven dat ze meerdere vrouwen hadden en dat ze slaven en slavinnen kenden. Of een ander voorbeeld: Mozes schrijft voor dat ‘als een man ontevreden is over zijn vrouw terwijl hij met haar getrouwd is, hij een scheidingsbrief schrijft en deze aan haar meegeeft' (Deutronomium 24:1). Lijkt nogal haaks te staan op de huidige normen en waarden, of niet soms?

Om met dat laatste geval te beginnen: daar zegt Jezus in het Nieuwe Testament iets heel boeiends over waar we mijns inziens veel van kunnen leren. Ik citeer Mattheüs 19:3-8. ,,Toen kwamen er Farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?' 4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?' 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.' 7 Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?' 8 Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest.''

De harteloosheid en koppigheid van de mens
Ik geloof dat God eeuwig Dezelfde is. Hij verandert niet van in standpunt: hij vindt niet op het ene moment polygamie of scheiding goed en het volgende moment wel. God heeft al vanaf het begin van de schepping dezelfde mening: Hij heeft de mens gemaakt om vrij te zijn, om één partner te vinden en die de rest van het leven trouw te blijven. Dat is altijd Gods wil geweest. Wat blijkt uit bovenstaand citaat van Jezus, is dat er wetten zijn ingevoerd ‘vanwege de harteloosheid en koppigheid' van de mens.

God heeft een hekel aan slavenhandel, polygamie, scheiding, en welke andere zonde dan ook. Dat is nooit veranderd. Maar het is Gods onuitsprekelijke genade om niet onmiddellijk de straf op de zonde te laten volgen (de dood), maar mensen gedurende hun aardse leven nog de kans te geven om hun Verlosser te leren kennen. God is geduldig, dat blijkt wel uit het feit dat Hij niet onmiddellijk tegen Abraham zegt: je mag maar één vrouw hebben (wat ten diepste wel Zijn wil was en is), maar: ik voer mijn plannen uit om de mensheid te redden, alsnog een kans te geven om eeuwig met mij te leven. Vlak na de zondeval, was God al bezig met plannen maken om de mens weer opnieuw te kunnen verzoenen met Hem.

God heeft een afschuw van onoprechte offers
Het hele Oude Testament door zie je dan ook een gebrekkig kennen van de wil van God: het volk Israël moest offers brengen en zich strikt houden aan wetten, regels en voorschriften. Toch was God ten diepste op zoek naar iets heel anders, namelijk naar vertrouwen, oprechtheid en eerlijkheid: ,,Houd op met die zinloze offergaven'', zegt God tegen zijn volk Israël. ,,Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. (Jesaja 1:13, en vele andere teksten).

De plannen van God gingen in de tussentijd echter onverminderd door. De offers, zeer specifieke wetten en regels waren beperkte voorafschaduwingen van het volmaakte offer: Jezus Christus.

Kortom: keurt de bijbel slavenhandel, polygamie of scheiding goed? Nee, integendeel, het gaat in tegen Gods wil. Het komt wèl in de Bijbel voor (omdat de Bijbel een beschrijvend boek is en niet alleen maar ‘het goede' toont, maar ook menselijke fouten en zwakheden) en in een enkel geval worden er zelfs voorschriften gegeven hoe er met deze zaken omgegaan moet worden. Maar dat is slechts ‘Omdat wij zo harteloos en koppig zijn'. Sterker nog: we zijn zo harteloos en koppig dat het duizenden jaren geduurd heeft voordat we ontdekten dat God de mens ten diepste bedoeld heeft om gelijk te zijn: gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, tussen zwart en blank.

De morele standaard die Jezus neerzet
Jezus zegt -vrij vertaald- van zichzelf: als je wilt weten wat Gods wil is, moet je luisteren naar wat Ik tot je te zeggen heb.

,,Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 28 zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29 Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. 30 Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31 Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

32 Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. 34 En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen.

35 Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.'' (Lucas 6: 27-35)

De wil van God die Jezus beschrijft is nooit anders geweest. En de eerste die iets tegen deze hoogwaardige ethische moraal in te brengen heeft, mag het zeggen. Wat hierboven staat is Gods wil. Mensen hebben er in het verleden heel vaak iets anders van gemaakt, dat blijkt uit de geschiedenis en staat veelvuldig in de Bijbel beschreven. Maar wat hierboven staat is een garantie voor vrede, naastenliefde, rust, trouw, vriendschap, LEVEN.

Dit is een column van David Slager, redacteur van deze blog en in het dagelijks leven zomaar een doorsnee christen. Hij vertelt in een zestal bijdrages hoe hij tegen een aantal kritische vragen van atheïsten aankijkt. Het zijn zomaar wat gedachten, niet bedoeld als sluitend geheel of theologische verhandeling. Wel bedoeld als signaal dat christenen óók nadenken over hun religie en ‘geloven' niet automatisch de ratio uitschakelt. Als mensen aanvullingen hebben: graag! Reageer!

Lees ook:Stop met moddergooien naar moslims!
Lees ook:Jezus rijdt op een rode brommer Jeruzalem binnen
Lees ook:Geweld in de Bijbel, deel 2
Lees ook:‘De Bijbel is een obsceen, gewelddadig en seksueel getint boek’
Lees ook:Een dominee die niet in het bestaan van God gelooft

Eén reactie op “Keurt God polygamie, slavenhandel en scheiding goed?

  1. Hanneke

    Goed verhaal!

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.