Islam verovert de wereld

Een bittere pil voor het Vaticaan, die al eeuwenlang streeft naar werelddominatie. Het katholieke geloof heeft niet langer meer de meeste aanhang in de wereld. De islam heeft ze ingehaald.

De cijfers:

19.4 procent van de wereldpopulatie is moslim
17.4 procent van de wereldpopulatie is katholiek

Binnen een korte tijd is islam het grootste geloof van de wereld. Een verklaring voor dit gegeven is het geboortecijfer in het Midden Oosten. Die ligt veel hoger dan in bijvoorbeeld Europa.

En niet alleen dat is een reden. Bashir Maan van Muslim Council in Scotland: "Veel mensen hebben zich bekeerd tot de islam. Ondanks de terroristische aanslagen, zien mensen die zich meer verdiepen in de islam hoe mooi geloof het is."

Volgens hem zijn veel mensen in de wereld op zoek naar spiritualiteit en vinden die in de islam.

Maar voordat de islam heel de wereld in zijn macht heeft, moet het eerst het aantal christelijke gelovigen overtreffen. 33 procent van de wereldpopulatie is christelijk.

Nog meer cijfers wereldwijd:

De wereld  telt:
785 miljoen hindoes
360 miljoen boedisten
17 miljoen joden

Lees ook:Onderzoek: Acht procent (53,7 miljoen) Europeanen is moslim
Lees ook:Sterke daling aantal christenen Midden-Oosten
Lees ook:Braakhekke wil trouwen met partner vanwege ‘groter wordende islam’
Lees ook:Slechts kwart Europeanen ‘niet-religieus’
Lees ook:Ongelovige voelt zich buitengesloten in verkiezingen VS

54 reacties op “Islam verovert de wereld

 1. Gerard K

  Wat een onzin weer. Het christendom verovert juist de wereld. De katholieken leggen het alleen af tegen andere stromingen. En waarom geen onderscheid in de getallen tussen sunnieten, chiieten en wat nog meer, maar wel tussen katholieken, protestanten etcetera ? Nog nooit hebben christelijke zendelingen over zoveel geld beschikt als nu. Nog nooit hebben ze zoveel politieke macht achter zich gehad als nu. Door associatie met het succes van de VS in de wereld, is er respect voor het christendom. Door de koreaanse zendingsdrang, spruiten de kerken in azie de grond uit. Iedereen al het bericht van de gegijzelde Koreaanse christelijke ‘hulpverleners’ in Afghanistan al vergeten? We zitten er bovenop. Kans dat china aan de islam gaat ? 0,0. Maar het christendom groeit er.
  Beetje raar dus, om met dit bericht het tegenovergestelde te beweren. Wal wel in de context van de hedendaagse ideologische strijd passen

    /   Beantwoorden  / 
  1. Max

   Ha,ha,wat een onzin….

     /   Beantwoorden  / 
 2. mike

  Klopt niet. Dit zijn de cijfers die meestal gebruikt worden.

  Christendom 2,1 miljard
  Islam 1,3 miljard
  Hindoeïsme 900 miljoen
  Boeddhisme 415 miljoen
  Taoïsme 225 miljoen

    /   Beantwoorden  / 
  1. Piet

   dit klopt!

     /   Beantwoorden  / 
 3. kim

  niet lullig bedoeld maar hoeveel christenen leven ook volgens het christendom daar moeten we eerlijk in zijn dat china ook steeds meer bekeerlingen naar de islaam heeft en laten we nederland en andere wereld delen niet vergeten het is de snelst groeiende religie.. en ook de meest praktiserende

    /   Beantwoorden  / 
  1. mootje

   ik hoop dat je ogen zijn geopend hoe eerder hoe beter

     /   Beantwoorden  / 
 4. Believer

  Islam veroverd niet…De mens ziet in wat de waarheid is.. en leugen is snel, maar de waarheid haalt het altijd in.
  Laat je niet bespelen door de media en zonder vooroordeel dus leeg bril. verdiep je in de islam.

  Dus Jongens… 1 tip// wie de islam wil zwart maken .. zou ik zeggen verdiep je in .. en kijk hoe dat uit eindelijk verloopt.. je zult versteld staan.

  Peace be up on You All

    /   Beantwoorden  / 
  1. nicky

   Is de islam een sekte?
   DR. W.J.P. VAN KESTEREN – 16 FEBRUARI 2010

   Er wonen inmiddels bijna een miljoen mohammedanen in ons land, waarvan een deel belijdend. Zij drukken nu al een steeds nadrukkelijker stempel op onze samenleving, met bijvoorbeeld de bouw van nieuwe moskeeën, onverdoofd slachten en de eis voor aparte behandeling van vrouwelijke patiënten. De leer van de koran en de hadith stelt echter ook dat de wereld slechts vrede zal kennen, als er alleen nog maar mohammedanen zijn. Deze leer en de aparte plaats die de islam voor zich opeist, doen de vraag opkomen of het eigenlijk wel een godsdienst als alle andere godsdiensten is.

   De islam mist namelijk in de eerste plaats een theologie, zoals andere godsdiensten die wel hebben. Christenen zien bijvoorbeeld God als onze Vader en voor Hindoes wordt in hun heilige geschriften beschreven hoe zij met hun goden moeten omgaan. Voor mohammedanen blijft Allah echter volledig abstract. Mohammedanen bidden ook niet persoonlijk tot Allah maar onderwerpen zich en reciteren daarbij teksten uit de koran. Over het algemeen is de islam niet spiritueel. Spirituele stromingen zoals de soefi’s worden zelfs vervolgd.

   Bij de islam ontbreekt verder een goddelijke openbaring. De meeste godsdiensten kennen een dergelijke openbaring. Dat is een diepere goddelijke boodschap aan de mensheid die voor de meeste mensen niet direct duidelijk is. Een voorbeeld is de leer van het christendom dat God zijn Zoon gestuurd heeft om alle zonden weg te nemen van de wereld. Volgens mohammedanen is hun heilige boek, de koran, geopenbaard door Allah, maar dat is dan nog steeds geen goddelijke openbaring zoals die bij godsdiensten voorkomt.

   Bij de islam heeft de koran dus geen duidelijke ontstaansgeschiedenis. Het boek was er plotseling in de loop van de geschiedenis, zoals ook het boek van Mormon er plotseling was. Daarentegen zijn de geschriften in de bijbel van de Christenen, de thora van de Joden en de veda’s en upanishads van de Hindoes in de loop van duizenden jaren ontstaan en genoteerd.

   De islam mist ook een centraal en oorspronkelijk element, zoals die over het algemeen bij godsdiensten voorkomt en die het onderscheid met andere godsdiensten aangeeft. Oorspronkelijk elementen bij godsdiensten zijn bij voorbeeld de verlossing in het christendom of de eeuwig doorgaande reïncarnaties in het hindoeïsme. De islam bestaat echter vooral uit elementen van oudere godsdiensten. In de islam wordt bijvoorbeeld letterlijk gesteld dat Jezus Christus niet aan het kruis gestorven is en dat de Drie-Eenheid van de Christenen niet bestaat. Deze beweringen werden echter al honderden jaren voor Mohammed gedaan binnen het arianisme en nestorianisme. Dat zijn stromingen in het vroege christendom. De besnijdenis en spijswetten van de islam lijken gekopieerd van de veel oudere joodse wetten. De engelen en de scherpe tegenstelling tussen goed en kwaad lijken overgenomen van het veel oudere zoroastrisme.

   De elementen uit de oudere godsdiensten zijn toegevoegd aan een kern uit het Arabische heidendom, namelijk de god van de maan en de oorlog Allah en het heiligdom van de kaäba in Mekka. Allah was een van de vele Arabische goden van destijds maar was ook de stamgod van Mohammed.

   Terwijl belangrijke godsdienstkenmerken ontbreken, zijn er bij de islam veel kenmerken van een sekte aanwezig. Nu lijken alle godsdiensten wel in een paar opzichten op een sekte. Zo kent het christendom een zendingsdrang die mormonen ook hebben. En orthodoxe Joden zonderen zich net zo af van de buitenwereld als Jehova’s getuigen. De islam heeft echter heel veel sektekenmerken, waarvan enkele zeer nadrukkelijk.

   Een typerend sektekenmerk is bijvoorbeeld de extreem sterke groepsvorming zoals bij de people’s temple van James Jones. Toen leden van deze sekte wilden uittreden en in 1978 contact zochten met senator Leo Ryan, gaf de sekteleider opdracht de sekteleden en de senator dood te schieten. Bij de islam komt precies hetzelfde naar voren, omdat op uittreden nadrukkelijk de doodstraf staat volgens de religieuze shariawetgeving. Ehsan Jami werd bijvoorbeeld tientallen malen met de dood bedreigd vanwege zijn comité voor ex-moslims. In de praktijk blijkt de doodstraf bij uittreden ook daadwerkelijk te worden uitgevoerd in landen zoals Afghanistan en Saoedi-Arabië.

   Een ander sektekenmerk is de volledige inkapseling van volgelingen. Bij de islam blijkt dat uit de volledige verwevenheid met het dagelijkse leven van de ware gelovigen, op een manier die wij in het westen niet kennen. De beginselen van de sharia maken nadrukkelijk geen onderscheid tussen seculiere en religieuze kanten van het leven en schrijven bijvoorbeeld gedetailleerd voor hoe mannen met hun vrouw om moeten gaan, welke belasting er betaald moet worden of wat men mag eten. Zelfs het denken wordt bij de islam voorgeschreven.

   Nog een kenmerk van sekten is afzondering van de rest van de wereld. Bij de islam wordt dat zichtbaar door bijvoorbeeld het voorschrift vanuit de hadiths, de verzamelde geschriften over het leven van Mohammed, om zich te onderscheiden in kleding. In koranverzen 4:89 en 5:51 wordt ook letterlijk gesteld dat een ware gelovige niet om moet gaan met Joden, Christenen of ongelovigen.

   Net als veel sekten sluit de islam zich ook af voor informatie en kritiek, zodat verstarring optreedt. De afgelopen jaren lieten zien dat er bij de islam weinig externe kritiek mogelijk is. Ook interne kritiek wordt fel bestreden als godslastering, wat hervorming van het geloof onmogelijk maakt. De profeet Mohammed is door zijn status namelijk onfeilbaar en de koran wordt gezien als het letterlijke en dus onveranderlijke woord van Allah (vers 18:27). Kritische vragen worden ontmoedigd (vers 5:101-102).

   Veel sekten beschouwen hun volgelingen als uitverkoren. In de islam blijkt dat bij het verhaal van Ismaël, zoon van Abraham, die zowel in de bijbel als de koran voorkomt. Volgens de bijbelse overlevering trekt Ismaël de woestijn in en vormt een groot volk, de nomadische Arabieren, terwijl Jakob Gods zegen krijgt en daarmee stamvader van het Joodse uitverkoren volk wordt. De koran stelt echter opvallend genoeg, honderden jaren later, dat niet Jakob maar Ismaël de zegen gekregen heeft. De Arabieren als volgelingen van Mohammed vormen zo volgens de koran het uitverkoren volk.

   Sektarische afsplitsingen vertonen ook vaak wrok ten opzichte van de oorspronkelijke stroming. De islam lijkt een afsplitsing van het jodendom/christendom vanwege de vele elementen uit deze oudere godsdiensten. Wrok jegens de moederkerk blijkt uit bijvoorbeeld soera’s 5 en 9 waarin hard uitgehaald wordt naar Joden en Christenen. Dezen worden in de koran (vers 5:60) letterlijk apen en zwijnen genoemd.

   Sekteleiders plegen strenge straffen op te leggen en angst in te boezemen bij hun volgelingen. In vergelijking met andere godsdiensten hebben geestelijke leiders bij de islam erg veel invloed op hun volgelingen. Dat blijkt uit bijvoorbeeld hun verstrekkende fatwa’s (religieuze decreten) en de opgezweepte mensenmassa’s tijdens de demonstraties in 2006 tegen de Deense spotprenten.

   Ook richten verschillende sekten zich heel sterk op onheil en/of verlossing in de toekomst. Zo verschool de Russische sekteleider Pjotr Kuznetsov zich in 2007 met 32 volgelingen in een grot in afwachting van een naderende apocalyps. Ook de islam bereidt zich voor op een eindtijd maar dan in de vorm van een eindstrijd. Volgens de hadiths zal een islamitische Jezus terugkeren op aarde en de mahdi (verlosser) helpen de wereld te veroveren met een enorm leger. Dan zal er een mohammedaans wereldkalifaat zijn, met Jeruzalem als hoofdstad.

   Een sektekenmerk bij de islam is ook de extreme zendingsdrang. In koranvers 9:5 wordt opgeroepen tot strijd tegen de ongelovigen, als die zich niet onderwerpen aan de islam. De Iraanse president Ahmadinejad en ayatollah Chomeini hebben opgeroepen tot deze strijd (jihad), maar recent bijvoorbeeld ook de Libanese Hizb Al-Tahrir.

   Een laatste maar heel opvallend sektekenmerk is de belofte van seks. Voor de mannen dan. Binnen b.v. de fundamentalist church of Jesus Christ of latter day saints van Warren Jeffs wordt polygamie gestimuleerd en staan vrouwen en meisjes vanaf 14 jaar ter beschikking aan oudere mannen. Ook de islam kent polygamie en meisjes zijn vanaf hun eerste menstruatie beschikbaar. Binnen een huwelijk staat de vrouw seksueel ter beschikking aan de man, ook als de vrouw niet wil. Na de dood krijgt de ware gelovige (man) de beschikking over maagden met mooie ogen in het paradijs (verzen 44:54, 52:20, 55:70, 56:22).

   Als men de balans opmaakt, wordt duidelijk dat de islam meer weg heeft van een vrijwel volmaakte en wereldwijde sekte dan een godsdienst. De islam mist enerzijds belangrijke kenmerken van een godsdienst, zoals een theologie, diepe religiositeit, een goddelijke openbaring en een oorspronkelijk element. Anderzijds bestaat de islam vooral uit een mengsel van elementen uit oudere godsdiensten, waaraan duidelijke kenmerken van een sekte toegevoegd zijn. Maar is de islam nu ook een gevaarlijke sekte?

   In de afgelopen jaren is er in de mohammedaanse wereld een opvallende ontwikkeling aan de gang. Deze suggereert dat de islam een gevaarlijke bedreiging vormt voor andersgelovigen. Een voorbeeld is Egypte, in de eerste eeuwen van onze jaartelling nog een christelijk land maar nu voor meer dan 80% soennitisch mohammedaans. Joden en Christenen worden door de mohammedaanse meerderheid steeds meer als minderwaardige burgers behandeld en weggepest. Zij moeten onder andere extra belasting betalen vanwege hun zogenaamde bescherming door de Egyptische overheid. Bijna dagelijks worden er brandbommen gegooid naar Koptische kerken en scholen, en krijgen vrouwen zonder hoofddoek zuur in het gezicht gegooid.

   Het voorbeeld van Egypte laat zich moeiteloos uitbreiden met landen zoals Dagestan, Filippijnen, Indonesië, Kasjmir, Libanon, Nigeria, Soedan, Somalië, Tsjetsjenië, Turkije enz. Overal waar de islam een aanzienlijk machtsblok vormt, worden Joden, Christenen, Boeddhisten of Hindoes in de laatste decennia steeds meer gediscrimineerd, geïntimideerd en weggejaagd. De negatieve houding jegens andersgelovigen wordt ook wettelijk vastgelegd. Zo is in Egypte inmiddels wettelijk bepaald dat de president geen Christen of andere niet-mohammedaan mag zijn. In Algerije geldt sinds 2006 een gevangenisstraf van minstens twee jaar voor wie probeert een mohammedaan te bekeren tot een ander geloof. In Iran zijn inmiddels daadwerkelijk Christenen opgehangen, omdat zij hun geloof wilden uitdragen. Mohammedanen zelf zeggen steeds dat de islam vredelievend is en dat de koran tolerantie jegens anderen (b.v. vers 2:256) voorschrijft. De vele krantenberichten van dit moment laten echter zien dat de praktijk totaal anders is.

   De huidige agressie jegens andersgelovigen past in het bredere verband van een wereldwijde opmars van de ware islam. Dat is direct zichtbaar aan de uiterlijke kenmerken, zoals een ongeknipte baard voor mannen en volledige lichaamsbedekking voor vrouwen. Het aantal mohammedanen met deze uiterlijkheden groeit snel. Terwijl vrouwen in Indonesië vroeger geen hoofddoek droegen, doen zij dat nu massaal. Op dezelfde manier kwam in Egypte de gezichtssluier traditioneel niet voor maar draagt in Cairo inmiddels ongeveer 5% van de vrouwen deze bedekking. Dat aantal neemt snel toe.

   De terugkeer naar de ware islam wordt onder andere uitgedragen door zogenaamde salafistische religieuze leiders. Deze fundamentalisten hameren erop dat de islam niet beperkt mag blijven tot de moskee maar de gehele persoonlijke levensfeer betreft. De druk vanuit de religieuze leiders wordt enorm versterkt door de vele zelfmoordaanslagen zoals in Afghanistan en Pakistan. Daarbij vallen veel slachtoffers onder medegelovigen. De aanslagen lijken daarom niet alleen bedoeld als waarschuwing aan de ongelovige westerlingen, maar vooral ook aan de mohammedanen zelf. Volgens de Koran (3:157, 4:74, 47:4-6) gaan namelijk alleen degenen die sneuvelen tijdens de strijd voor de islam, zeker naar de hemel. De zelfmoordaanslagen laten dus aan de plaatselijke mohammedanen zien dat de ware gelovigen gearriveerd zijn en dat men zich maar beter kan houden aan alle regels van de islam. Ook wordt in een groeiend aantal gebieden (Somalië, Nigeria) tegenwoordig islamitische rechtspraak volgens de sharia toegepast, waarbij overspel of diefstal op wrede wijze bestraft worden met steniging of afhakken van de hand.

   De verschuiving naar een terugkeer naar de ware islam en tegelijk intolerantie jegens andersgelovigen vindt pas de laatste tientallen jaren plaats. Daarvoor was de islamitische wereld namelijk vooral in zichzelf gekeerd. Er was zelfs sprake van een langzame ontkerkelijking, net als bij het christendom. Bezoek aan de moskee nam af en halverwege de twintigste eeuw was in Turkije, Egypte, Syrië, Libanon, Iran en Irak de voorheen streng voorgeschreven sluier voor vrouwen vrijwel verdwenen. Ook de volledige lichaamsbedekking in Pakistan en Saoedi-Arabië verdween in die tijd langzaam uit het straatbeeld.

   Halverwege de twintigste eeuw kwam er echter een einde aan het geleidelijk naar de achtergrond verdwijnen van de islam in de mohammedaanse wereld. In de eerste plaats gebeurde dat waarschijnlijk door de opkomst van stromingen binnen de islam zoals de Ahmadiyya-beweging, die zich vooral richtten op zendingswerk en verbreiding van een zuivere islam. In 1928 werd ook in Egypte de eerste afdeling van de moslimbroederschap opgericht. Deze is nu wereldwijd actief en richt zich op de vestiging van een mohammedaans wereldrijk onder de leiding van een kalief. Naast de zendingsdrang kan ook toegenomen Arabisch nationalisme vanwege enerzijds de olierijkdom en anderzijds de vestiging van een Joodse staat worden genoemd. De komst van Israël in het Midden-Oosten leidde tot meerdere militaire conflicten met de Arabische buurlanden.

   Voor mohammedanen moet het ook een schokkende gebeurtenis zijn geweest, dat Israël tijdens de zesdaagse oorlog van 1967 Oost-Jeruzalem veroverde op Jordanië. Daar bevindt zich de Tempelberg met de moskee van Al-aqsa, de zogenaamde verste moskee. Deze markeert de plaats waar Mohammed ten hemel is gestegen. Jeruzalem zal volgens mohammedaanse voorspellingen ook de hoofdstad zijn, van waaruit de mahdi (wereldlijk leider) en Isa (de herrezen Jezus Christus als geestelijk mohammedaans leider) gezamenlijk de hele wereld zullen veroveren. Het huidige Joodse gezag over Jeruzalem lijkt niet verenigbaar met de profetie van de mohammedaanse eindstrijd en Iran heeft verschillende keren haar irritatie hierover geuit, inclusief dreigingen met een kernoorlog.

   Waarom in de mohammedaanse wereld de omslag plaatsvond van in zichzelf gekeerd naar agressief, is eigenlijk minder belangrijk dan de constatering dat een dergelijke omslag blijkbaar ieder moment kan optreden. Het hangt samen met het idee dat mohammedanen meer sekteleden dan gelovigen zijn en zeer sterk onder de invloed staan van hun leiders. Van vriendelijke en vredelievende burgers kunnen zij veranderen in onverdraagzame en gewelddadige sektevolgelingen, als zij daartoe de opdracht krijgen. Waarschijnlijk worden de mohammedanen de laatste jaren inderdaad opgezweept door imams en zelfmoordenaars, oftewel de ware gelovigen.

   Het centrale en blijvende probleem bij de islam is de gewelddadige kern in de koran en in het levensverhaal van stichter Mohammed. De teksten in de koran staan geordend in lengte, van lang naar kort, vermeld. Deze afwijkende ordening zorgt ervoor dat vredelievende en haatdragende teksten op een verhullende manier elkaar afwisselen. Worden de koranverzen echter in volgorde geplaatst met de oudste teksten het eerst, ontstaat er een boek dat vredelievend begint maar naar een gewelddadige climax toewerkt. In het slot komt dan de letterlijke aanmaning om andersgelovigen te doden (huidig vers 9:5).

   Ook mohammedanen die meer willen leven volgens het voorbeeld van hun grote voorganger, komen uit op geweld. Mohammed heeft namelijk als veldheer een woeste veroveringsoorlog gevoerd in naam van de islam en heeft persoonlijk tientallen Joden, vrouwen en kinderen, de keel doorgesneden. Geweld is binnen de islam een geoorloofd middel om uiteindelijk de gehele wereld onder mohammedaans gezag te brengen. Een belangrijk gegeven daarbij is ook dat Allah, de god van de mohammedanen, de Arabische god van de oorlog was in de periode voor Mohammed.

   Velen in het westen willen het geweldsaspect van de islam niet geloven. Om het te zien, hoeft men echter alleen maar de huidige krantenberichten nauwkeurig te bekijken. Bij het geweld in de mohammedaanse gebieden valt bijvoorbeeld op dat het steeds de andersgelovigen zijn, die onthoofd worden. Dat is in overeenstemming met koranverzen 8:12 en 47:4, waar letterlijk staat: “houwt de nekken van de ongelovigen”. Voor de gelovigen (de mohammedanen) geldt als doodstraf steniging of ophanging. De praktijk volgt blijkbaar de koranvoorschriften, wat de vredelievende mohammedanen dan ook mogen zeggen.

   Het slechtste wat het westen tegenover de islam kan doen, is handelen alsof zij op gelijke voet staat als christendom of jodendom. Mohammedaanse organisaties worden door de Nederlandse overheid tegenwoordig echter zelfs financieel ondersteund in het kader van de zogenaamde multicultuur en versterking van sociale samenhang. Dat leidt tot een sterkere organisatie van de sekte, tot meer onderdrukking van de sektevolgelingen en uiteindelijk tot een nog grotere bedreiging voor de westerse beschaving en de veiligheid van westerse burgers.

   Een oplossing voor de huidige dreiging van geweld en overheersing ligt in een strikt onderscheid tussen enerzijds de islam als sekteorganisatie en, anderzijds, individuele mohammedanen als volgelingen en slachtoffers van deze sekte. Mohammedanen zijn in de eerste plaats mensen en slachtoffers van collectieve hersenspoeling. Als dit idee van hersenspoeling absurd klinkt, moet men maar eens goed naar de oproepen tot het gebed luisteren.

   Niet de sektevolgelingen maar de organisaties moeten in ieder geval worden aangepakt. Wie wat wil doen voor zijn mohammedaanse medemens, zet zich daarom in voor anti-sektewetgeving zoals in Frankrijk. Daarbij hoort dan een verbod op de organisatievormen van de sekte en uitbanning van de uiterlijke kenmerken uit het openbare leven. Openbare bestuurders die iets zinnigs willen doen tegen extremisme en de dreiging van aanslagen, kunnen beter aankondigen dat eventuele zelfmoordenaars ingenaaid in een varkenshuid zullen worden begraven. Een varken is voor mohammedanen zo onrein, dat zelfs een jihadstrijder er niet mee in de hemel komt. Alleen door de islam te zien als een gevaarlijke sekte en daarnaar te handelen, kan de westerse wereld zich verdedigen tegen de dreiging van geweld en overheersing. Alleen zo kunnen wij onze waarden en normen behouden voor de generaties na ons.

   Voetnoot: Dat de islam een sekte is, is bepaald niet een nieuw idee. Petrus Venerabilis (1109-1156), abt van Cluny, noemde de islam de sekte van de Saracenen. Kerkvader Thomas van Aquino (1225-1274) schrijft in Summa contra gentiles, Introductio operis:

   41 – Zij evenwel die sekten, die een dwaling inhouden, hebben gesticht, zijn langs een andere weg te werk gegaan:

   a) Zoals duidelijk is bij Mohammed, die de volken verlokte door beloften van vleselijke wellust, het verlangen waarnaar de vleselijke begeerte aanzet.

   b) Hij toch heeft voorschriften uitgevaardigd overeenkomstig deze beloften, waaraan gemakkelijk door vleselijke mensen kan worden gehoorzaamd doordat hij de teugels liet vieren voor de vleselijke lust.

   c) Hij toch heeft geen leerstukken van de waarheid aangevoerd, behalve dan die welke gemakkelijk begrepen kunnen worden door om het even welke middelmatig met wijsheid begaafde geest; veeleer heeft hij de ware zaken die hij onderrichtte, vermengd met vele fabels en de meest valse leerstellingen

   d) Hij toch heeft geen op bovennatuurlijke wijze gemaakte tekenen aangevoerd, de enige waardoor passende getuigenis wordt afgelegd over goddelijke inspiratie, terwijl een zichtbaar handelen dat slechts goddelijk kan zijn, laat zien dat een leraar van de waarheid onzichtbaar is geïnspireerd. Maar hij heeft gezegd dat hij is gezonden in de macht der wapenen, tekenen die bij struikrovers en tirannen niet ontbreken.

   e) Aan hem hebben van het begin af geen wijzen geloofd, die geoefend waren in goddelijke en menselijke zaken, maar onbeschaafde mensen die in de woestijn leven, volstrekt onwetend omtrent elke goddelijke leer; met behulp van hun grote aantal heeft hij anderen door het geweld van wapenen zijn wet gedwongen opgelegd

   f) Geen enkel goddelijk orakel van de voorgaande profeten heeft getuigenis vóór hem afgelegd: veeleer misvormt hij bijna alle leringen uit het Oude en Nieuwe Testament door fabuleuze verhalen, zoals duidelijk is voor iemand die zijn wet onderzoekt. Vandaar dat hij zijn volgelingen door een sluw besluit verbiedt de boeken van het Oude en Nieuwe Testament te lezen, opdat hij door hen niet van valsheid beschuldigd zou worden.

   g) En zo is het duidelijk dat zij, die geloof hechten aan wat hij zegt, luchthartig geloven.

   Tekst en vertaling: L. Hertog

     /   Beantwoorden  / 
   1. Ella

    Dit is een van de allergrootste onzinartikel dat ik ooit in mijn hele leven heb gelezen, zo belachelijk, dat ik er – in plaats van beledigd om moet voelen – gewoon heb gelachen.

    De toon en de inhoud van het artikel werd al meteen gezet bij het lezen van de eerste zin: “Er wonen inmiddels bijna een miljoen mohammedanen in ons land, waarvan een deel belijdend.”

    Mohammedanen?

    Nou, ik dacht laat ik maar toch even gewoon het artikel lezen. Kijken of ik iets verrassends of toch iets interessants lees. Maar stopte al na zo’n drie alinea’s. Want ik las echt totale onzin.

    Jammer, uit heel het artikel school – ondanks de in het artikel vermeende grote kennis van de islam door de schrijver – een grote onwetendheid over onze geloof. Het diepte-onderzoek naar de Islam en de rare conclusies die de schrijver trekt. Doen het hem gewoon niet. En het klopt helemaal van geen kant.

    Zonde van zijn tijd zeg van het schrijven van zo’n artikel haha

      /   Beantwoorden  / 
    1. Peter

     Ella zei:ik dacht laat ik maar toch even gewoon het artikel lezen. Kijken of ik iets verrassends of toch iets interessants lees. Maar stopte al na zo’n drie alinea’s. Want ik las echt totale onzin. ….Maar,hoe kan je weten dat dit artikel onzin is,als je deze artikel niet hebt gezelen?…ha,ha…

       /   Beantwoorden  / 
   2. Nasier

    Nog nooit een samenraapsel van zoveel klinkklare onzin en onwetendheid in een (1) artikel vervat gezien. Een schande en schaamteloosheid van jewelste wanneer we beweren dat we in een tijd leven waar juiste informatie zo makkelijk te opteren is. tsk..tsk..tsk

      /   Beantwoorden  / 
    1. Max

     Nasier;ha,ha…grapig…

       /   Beantwoorden  / 
 5. Rudy

  Het soort migranten dat momenteel Nederland binnen mag is (onbedoeld) geselecteerd op kansarmoede (met name:valse vluchtelingen en gedwongen familievorming- gezinshereniging/importbruiden) in plaats van op talent (een echt immigratiebeleid). Dat ligt aan het beleid, niet aan die migranten.

  Er moet een nieuwe beleid komen om de jongeren te verplichten deel te nemen aan de Nederlandse militaire organisatie in plaats van dat hen verplicht kan stellen deel te nemen aan herkomstlanden militaire organisaties waarbij zij hun recht op principiële bezwaren schijnbaar verspeelt hebben. Juridisch valt dit niet uit te leggen met betrekking tot de rechten van de Nederlandse burgerschap.
  Het moet afgelopen zijn van dat excuus die we vaak van de Marokkaanse en Turkse ouders horen: “Ja!, maar wij mogen ons kinderen niet slaan, anders komt de politie, wij kunnen niets doen, dus! Wij kunnen niet slaan”, horen we vaak, maar dat is geen excuus. Deze Moslims die denken dat de opvoeding per definitie met een stok gaat (typisch mohammedaanse cultuur), moeten nu extra inburgeringcursussen volgen. De ontspoorde kinderen zijn vaak het slachtoffers van hun herkomstelanden mentaliteit, nooit aandacht, liever naar moskee of speciale islamitische trainingskampen – internaten.
  Nu als voorbereiding, proberen ze op alle mogelijke manieren Nederlandse cultuur te demoderen. Zelfs onze kinderen worden nu, van jongs af aan al, geïndoctrineerd met politiek-pro islam beleid; moslims bemoeien zich niet met onze maatschappij. Ze zijn alleen in afwachting… Gezien het aantal schotels wordt er uitsluitend Turkse en Marokkaanse zenders gekeken. Ze kijken niet naar de Nederlandse TV, er zijn nu alleen Turkse of Arabische TV schotels. Moslimlanden TV schotels hebben Nederland grote ellende opgeleverd. Er moet een einde komen aan de golf van de Turkse en Arabische TV schotels.
  We moeten met z’n allen toch integreren? Dit is zeker niet de manier. In welk land en tijd leven ze nou eigenlijk? Het moet toch niet gekker worden. Welke achterlijke beleid heeft dit veroorzaakt? Laat ze eerst gewoon trachten het Nederlandse nieuws en de actualiteiten rubrieken te volgen en stoppen met dit vijandelijke opvoeding.
  Moskeebouw: Stop nu bouw van moskeeminaretten; De toren zijn niet alleen bedoeld om van daaraf moslims – en (nog) niet-moslims! – op te roepen tot het rituele gebed, ze symboliseren de val van Nederland. Moslims willen straks vijfmaal daags vanaf het krieken van de dageraad in de wijde omtrek van de moskee het islamitisch getuigenis te laten horen en op die manier alle niet- islamieten af te schrikken en uiteindelijk definitief verdrijven…Moslims die de belichaming van zo’n typische Islamitische overheersingdrang en strijdlust getuige zijn via moskeebouw oproep tot praktische bezetting van Nederland die onderschreven wordt door de vertegenwoordigers van de gehele Turkse en Arabische moslim organisaties. Turkse en Arabische dreigingen worden samengevoegd met deze verontrustende realiteit, als gewillige afleiding van de panislamitische dreiging die hun barbaarse regime al meer dan vier decennia vormt.

  Inburgering: ondanks extra kosten zijn er geen verbetering waargenomen: in tegendeel, huidige islamitische maatschappij wordt met de dag groter. Er komen nog meer aparte Turkse en Marokkaanse organisaties en andere instellingen bij. Er worden nog meer moskeen en islamscholen opgericht. Nog meer vrouwen dragen hoofddoeken of andere soort symbolen die andersdenkenden provoceren. Vreselijke toename van hoofddoekvrouwen [meerderheid hier geboren en door de herkomstlanden georganiseerde jonge vrouwen] die politieke islam [meeste Moslimvrouwen zien hoofddoek als een vlag, een belangrijke politieke symbool] willen implementeren. Het gaat dus niet om de taal of goddienst, het gaat puur om de politieke ideologie en aansturing vanuit buitenland: hun echte inburgering onder de huidige politieke omstandigheden is niet meer denkbaar (er zijn geen voorbeelden in de Europese geschiedenis). Continue apart organiseren om eigen waarden en normen af te dwingen die zij willen, opeisen van moslima zwemuurtjes, ook nog in burkini willen zwemmen, zoveel haat en dat allemaal na de kapitaal vernietigende inburgering cursussen. En als ze hun zin niet krijgen komen de allah, wallah, insallah, masallah zingende bendes van halal ons wel even vertellen hoe het precies zit. Maar tegen de uitwassen van hun eigen geloof kunnen ze ineens niks meer, dan vinden ze de weg naar rechter, demonstratie en media ineens niet meer. Is dit wat inburgeraars uiteindelijk geleerd hebben?.Demoniseren van de Westerse wereld en met name in Nederland is een grote bedreiging. De situatie waarin de Islam langzaam de macht overneemt zoals hier, is in Moslimlanden ondenkbaar. Niet Moslims krijgen daarvoor eenvoudig de kans niet. Waar ze meerderheid vormen, weigeren ze onmiddellijk deelname aan de bestaande levenswijze. Ze willen nu in veel staatsdelen, incl. op de scholen en gemeenten, dat de hele keuken halal wordt: “hier is alles hallal enz, ziet u nu overal.”. Op deze manier dat Nederlandse culturele erfgoed definitief geschrapt wordt door deze inburgeringcursisten is onacceptabel. Huidige Inburgeringbeleid werkt voor de Moslims, ze manipuleren en winnen van tijd. Nederland heeft tot nu toe geen enkele voordeel gezien…Door de onmogelijkheid om dit doel te bereiken blijft als een onvermijdelijke mislukking. Met elk land waar ze grote groep vormen, ging het bergafwaarts. Hoe meer in de aantallen, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen: Als wij hier heel de hele onderste laag van de bevolking van Marokko en Turkije moeten huisvesten, -terwijl dat soort landen niet willen meewerken aan verdere ontwikkeling van deze groep- gaat Nederland zeer zware tijden tegemoet en dat is voor meer dan 90 % van de Nederlanders onacceptabel. Bovendien kunnen wij niet alle laaggeschoolden en ongeschoolden en analfabeten uit Turkije en Marokko gaan opvangen. Er zitten er hier al genoeg. De overheid moet afstand nemen van het huidige beleid; er moet erkent worden dat er een aanzienlijk grote groep bestaat die absoluut niet wilt samenleven met de Nederlanders, en dat ook niet kan. Dat heeft grote gevolgen voor het beleid inzake integratie, inburgering, en sociale cohesie.

  Er moet een nieuwe beleid komen om te zorgen dat men nu een keuze kan maken tussen remigratie en Nederlandse burgerschap,.. “de geliefde neef en nichtjes” aan elkaar te koppelen in Marokko of Turkije, om ze daar te laten blijven. Het is toch van de zotte dat ons volk systematisch wordt verdrongen door import van deze Moslims die al onderweg tegen Nederlandse cultuur zijn. Stop de massa-immigratie en gezinshereniging! Een gezin kun je ook vormen in Marokko of Turkije. Dit is gewoon een oorlog tegen ons, zonder wapens, maar veel effectiever en veel erger. Nederland gaat kapot als men op deze weg blijft doorgaan!

    /   Beantwoorden  / 
 6. Max

  Niet de moslims zijn het probleem, maar de islam.
  De islam is een religie als alle anderen’, dat is de grootste denkfout. De gemiddelde moslim de geschiedenis van zijn religie eigenlijk niet kent. Hij kent alleen de propagandistische verhalen en de opleuking van de geschiedenis in het voordeel van de islam. De meeste moslims kennen alleen de positieve passages uit de Koran en Hadith.Als meneen moslim vraagt wat hij over zijn religie kan zeggen, dan hoort men meestal twee standaarduitspraken zoals: ”Wie een mens doodt, heeft de hele wereld gedood!”, ”Islam betekent vrede!” of ”Er bestaat geen dwang in het geloof!”. Maar helaas heeft men voor hem de hele waarheid over zijn geloof – in ieder geval aan het begin van zijn moslimbestaan – bewust verzwegen. De grote meerderheid van de moslims zijn gematigde mensen, maar de islam is helemaal niet gematigd, omdat de Koran een monument is van fanatisme. Waar is die zogenaamde vreedzame islam? Als de islam zo vreedzaam is, waarom is zijn er dan 13 eeuwen gedocumenteerd geweld te vinden in de geschiedenisboeken?Of de islam werkelijk vredelievend is waag ik te betwijfelen als we kijken naar de grote veroveringen die hebben plaatsgevonden in de eeuwen dat de islam zich verspreidde. Noord-Afrika, Midden Oosten en Turkije waren van de 2e / 3e eeuw tot de 7e eeuw christelijk (allerlei denominaties). De islam is een politieke religie gericht op de schepping van een staat waar de sjari’a geldt. Minstens 75% van de Sira (leven van Mohammed) gaat over de jihad. Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.De Koran is tegen gelijkheid tussen mannen en vrouwen, tegen gelijkheid tussen moslims en niet-moslims, tegen de vrijheid van religie, tegen de vrijheid de islam te verlaten en tegen de broederschap tussen moslims en niet-moslims. Wafa Sultan, ex-moslima:Islam is haat. Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie die haat verkondigt.In de Koran staat: ‘Ik zal angst in de harten van de ongelovigen slaan, en hun harten en hun vingertoppen zal ik vernietigen’. Als je je volgelingen vraagt om hoofden af te kappen, hoe kun je dat aan je kinderen op een vredelievende manier uitleggen? Je ziet zulke zinnen ook in de Thora en in de Bijbel. De mensheid wordt op dit moment geconfronteerd met een probleem, eigenlijk een crisis: de islam. En niet met het judaïsme of christendom. De wereld heeft geen problemen met de joden, waarom zouden we ons daar druk over maken? Joden zijn maar met vijftien miljoen mensen op deze wereld. Maar als slechts twee procent van de moslims radicaliseert, zal de hele wereld een crisis beleven. Ik heb nog nooit een jood een kerk zien opblazen of zien protesteren door anderen te doden….Mijn boodschap aan de Nederlandse bevolking is: leer over de islam. Ik ben niet van plan het Westen tegen de moslims op te zetten. Moslims zijn immers mijn volk, mijn familie. Ik kan toch niemand opzetten tegen mijn moeder, mijn broers en zussen?! Maar je kunt het probleem niet bestrijden als je de echte oorzaak niet onder ogen ziet. Laat je niet misleiden door moslims die zeggen dat de islam een boodschap van vrede is. Dat is mijn boodschap. De waarheid is altijd triest. We vinden het altijd moeilijk om die onder ogen te zien. Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen”, zei Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.

    /   Beantwoorden  / 
 7. pansteen

  “Wij, leden van het Christen-Democratisch Appel, staan pal voor onze grondrechten.
  Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, enz. enz . Zo was de aanhef van de petitie van een aantal CDA leden,…,, (petitie groep CDA’ers)
  Maar laten wij eens een kijkje nemen in de CDA gelederen :
  Turkse infiltratie in het CDA: Turkse CDA-kandidaat C. Coruz was circa 13 jaar lang bestuurslid was van de fascistische organisatie S.O.T.A. die zelfs Hitler-aanhangers uitnodigde: de Grijze Wolven, Turkse bewonderaars van Hitler. Een bestuurslid van de S.O.T.A. met nog meer Turken drong door in de TK-fractie van het CDA. Veel turken die zelfs anti- Christelijk zijn, zijn nu invloedrijke personen geworden binnen CDA. Nihat Ulusoy uit Schiedam, Ahmet Taskan van CDA Utrecht, Alaattin Erdal, deelraadslid van Charlois in Rotterdam: Deze Turkse CDA leden zijn anti-Westers en pro-islamitisch. Islamitische Stichting Nederland (ISN), die het merendeel van de Turkse moskeeën in ons land beheert, Diyanet die namens Turkse overheid moskeen bouwt, Islamitische organisaties die de rechten van de Christenen in Turkije ontkennen zijn nu representatief binnen CDA. Schokkend dat de petitie organisatoren opgestoken zijn door dit soort gevaarlijke elementen die onder leiding van de externe mogendheden opereren. Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. Na PVDA en D66 is nu CDA aan de beurt: N. Albayrak van PVDA, rechterhand van J. Cohen en Cohen wilt geen immigratiestop voor de kansloze miljoenen Moslims, Fatma Koser Kaya aan de top van D66 en Petchold is hard tegen de immigratiestop… Turkije wilt alleen de grenzen van Europa oversteken, verder niks!. Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschappij alleen een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden. Ze moesten lang afwachten, terwijl hun immigratie net als nu gewoon doorging e even later is het rijk verzwakt, in het oosten van klein Azië (huidige Armenië en Koerdistan) ontstonden aantal nomaden enclaves, Christelijke bevolking nam sterk af, toen de Turken grens bij de Van Meer konden oversteken, vielen niet alleen de Turken binnen, maar miljoenen Moslims van hele regio. Als gevolg, complete Islamitische volksverhuizing en verval van hele Christelijke beschaving tot de poorten van Wenen…Nu hetzelfde verhaal: Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen?
  Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de Iranese vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie – doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV en FNV vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid…Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranese vrouwen.
   Iraanse vrouwen tot dood veroordeeld door steniging zegt niks bij de Hoofddoek vakbonden!!!.
  Hoor jij wat van CNV vrouwen over de schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie, doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak…. Dit is echt vals: CDA is van begin af een belangrijke doelwit van Turkije geweest, vanuit Ankara wordt alles nauwkeurig bijgehouden, wie en welke mogelijke posities? Zelfs de gemeenten zijn het doelwit geworden.! De CDA, dankzij de infiltratie is of bijna van de pot gerukt of van God verlaten. De gevolgen van de infiltratie zijn rampzalig voor de Nederlandse bevolking. Dit splintergroep, product van jarenlange infiltratie binnen CDA heeft geen enkele achting voor de Nederlanders. Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus.

  Moslims wijzen de normen en waarden van Nederlandse cultuur af. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij. Sinds meer dan 40 jaar zijn er in Nederland circa 640 000 Moslims geboren en geen enkele kind heeft een westerse naam gekregen. Is dit wat die petitie organisatoren integratie of niet gepolariseerde samenleving noemen? De macht van een beweging wordt bepaald door het aantal aanhangers en hun wil om die macht te gebruiken. De islam zorgt door een hoog geboortecijfer voor een steeds groter aantal aanhangers en heeft de wil om daar gebruik van te maken. Inmiddels zullen de moslims verder zijn gestegen en wij verder gezakt. Het geboortecijfer in Europa daalt gestaag verder.
  Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Willekeurig gaan ze in allerlei partijen zitten. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt “”Marokko is mijn land”". Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er). Turkije zal altijd een thuis haven zijn voor alle turken, ongeacht haar/zijn generatie. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam…
  En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een “godsdienst/politieke ideologie” die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland…De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren.
  De islam is een krijgslustige godsdienst die andere godsdiensten ‘te vuur en te zwaard’ bestrijdt. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen.
  Christelijke “Prominenten” hebben het steeds over “grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc..”, Hoe kom jij aan zo’n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen gemeenschappelijke informatie. Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds 1400 jaar zo geweest. In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, maar toch zijn ze niet minder agressieverder dan hier. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Splintergroep, pro islamitische Christenen, corrupte prominenten, denken juli dat deze Moslims vergrijzing probleem gaan oplossen? Stop met die demagogie. Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke – en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd “bijeen” is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen … enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen. 
  Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn. gevoeligheden van moslims; we zien gescheiden gemeenteloketten voor man en vrouw t.b.v. moslims, nota bene in gebedshuizen; we zien hoe anders- en niet-gelovigen, vrouwen beschimpt door moslims; we zien (dreiging van) geweld tegen de rechtstaat en diezelfde grondrechten uit naam van de islam; Jezus mag worden beledigd, maar oh wee als je iets over Mohammed hebt te zeggen.
  Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom. Het CDA openstellen voor Islamieten die grootste vijanden van de Christelijkheid zijn? De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. Lees de koran er maar eens op na en lees en hoor de uitleg van de imams en ayatolla’s maar eens. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. De koran roept op tot oorlog, tot het uitroeien van “ongelovigen”; heeft letterlijk een broertje dood Christenen, Boeddhisten, Hindoes, agnosten, atheïsten en vooral aan Joden.
  Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld…Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van alle Nederlanders.
  Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad.
  ——
  Het inwilligen van onze volgende, concrete eisen:

  de Nederlandse nationaliteit moet gaan vervallen voor wie ook een andere nationaliteit heeft, en geen aparte wetten
  en regelingen meer voor bijstand, huursubsidie of kinderbijslag voor mensen zonder Nederlandse nationaliteit;

  minder regelgeving, en bij de ministeries moeten 400.000 adviseurs, commissieleden en bestuurders weg, waarvan alleen al 300.000 (!) bij het Ministerie van Onderwijs;

  geen TBS meer maar opsplitsing in enerzijds een nieuwe krankzinnigenwet voor mentaal gestoorden en anderzijds minimumstraffen voor bij voorbeeld geweldsdelicten;

  verbod op alle islamitische organisaties, omdat de islam als sekte een levensgevaarlijke bedreiging vormt voor andersgelovigen;

  terugdraaien van alle privatiseringen bij de openbare nutsvoorzieningen;

  alle vluchtelingen (ook reeds aanwezige) niet meer opvangen in Nederland maar uitsluitend in de regio van herkomst; cao’s moeten niet meer alleen gelden voor de laagste lonen maar voor alle salarissen, inclusief bonussen en directiesalarissen;

  geen doelgroepenbeleid of minimabeleid meer, omdat wetten of regelingen steeds voor iedereen gelden;
  herstel van onze burgerrechten zoals recht op inspraak en recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

  Waarom deze eisen? Probeert U zich maar eens ons land voor te stellen, als slechts een paar van deze eisen al
  vervuld worden.

  Heeft U belangstelling om mee te doen met het Nederlandse verzet? Ik hoor het graag van U.

  dr. W.J.P. van Kesteren

    /   Beantwoorden  / 
 8. Pedro Roselje

  Zeer zeer interessant artikel wat mijn vermoedens bevestigd.
  Kunt u ons nieuwe artikelen omtrent dit onderwerp mailen?

  M.v.g.,m

  Pedro Roselje

    /   Beantwoorden  / 
 9. ilona

  In de lente van dat jaar 1683, vertrekt een leger van driehonderdduizend moslims, onder bevel van Karà Mustafà uit Istanbul en trekt naar het Westen. Een machtig leger. Het machtigste dat Europa ooit gezien heeft. Een indrukwekkende massa mannen, paarden, kamelen en wagens. Ze plunderen dorpen. Ze roven alles wat eetbaar is. Ze ontvoeren vrouwen om de seksuele driften te bevredigen van duizenden soldaten die twintig, dertig kilometer per dag moeten marcheren. Het doel dat Mohammed IV zich stelde was het veroveren van Wenen, om daarna met zijn legers naar Rome te trekken en, eenmaal daar aangekomen, om de Sint-Pieter basiliek in een moskee te veranderen. Net als zijn voorouders, jaren daarvoor, hadden gedaan met de schitterende, weergaloze basiliek Aya Sophia te Constantinopel (naam verandert in “istanbul”). (…..)

  De elfde september 1683 is Wenen verloren. De kanonschoten van het leger van Karà Mustafà hebben kraters geslagen in de bastions van de verdediging. De waterwegen worden verontreinigd. Besmette ratten worden over de stadsmuren gegooid(….) Het Westen staat aan de afgrond van een definitieve vernietiging.

  Bij het aanbreken van de twaalfde september valt de verdediging aan. En tegen iedere voorspelling in winnen ze.

  Tussen dat Europa en het Europa waarin wij nu leven bestaan angstaanjagende overeenkomsten. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de Islam virus een zeer gevoelige antennes heeft. Het «voelt» de zwakheid van Europa en beweegt zich westwaarts.” (zie: Ottomaanse invasie)

   Bendes moslims teisteren Nederlandse steden.

  Onderzoek wijst uit dat maar liefst 86% van de tweede, derde en nu ook vierde generaties Turken en Marokkanen kiest voor een “huwelijkskandidaat” uit het herkomstland van de ouders. De omvang van de generatie huwbare Moslims neemt flink toe, waardoor op korte termijn een aanhoudende stroom profiteurs, maar ook als Turkije lid wordt bij EU, een complete volksverhuizing uit deze landen valt te verwachten. Meer dan een derde van de Turken zal proberen weg te vinden in het Westen als Turkije toetreedt tot de Europese Unie en er geen beperkingen worden gesteld aan het vrij verkeer. Turkije wil ten koste van alles “het vrij verkeer” van de Turken mogelijk te maken, terwijl in Turkije Islamitische haat tegen de de westerse volkeren toeneemt…Turken zijn nog steeds tegen de westerse cultuur. Moslims die Turkije lid willen maken bij EU zijn de opvolgers van Kara Mustafa. Onderhandelingen over toetreding kosten ons alleen nog meer belasting geld, tot nu zijn er honderden miljoenen Euro gekost. Islamitische AKP en Turkse leger zeggen dat ze graag lid willen worden, bereid om alle hervormingen die nodig zijn door te voeren( tot nu allemaal schijn!) maar gelijktijdig eisen ze: “het vrij verkeer van de Turken naar Europa”. Turken zijn bereid om: 1- Stoppen met de bezetting van een deel van huidige EU grondgebied (Noord Cyprus). 2- erkenning van Koerden. 3- Erkenning van Armeense genocide. 4- Hervormingen van het leger, politie, justitie, wetgeving (schijn activiteiten om naïeve Europeanen af te leiden) etc. Maar daar tegenover willen ze één ding zeker: “het vrij verkeer naar Europa”. En dit is alles wat de Turken steeds eisen. Ze dreigen steeds harder!. Ze weten heel goed wat ze willen. Het vrije verkeer naar Noord Cyprus resulteerde extra 300 000 duizend Turken op het Eiland en het was gelijk afgelopen met de vrije Cyprus. Turken hebben een deel van deze Eiland compleet bezet en gaan ze niet terug. 26 EU landen bij elkaar kunnen een bezette deel van hun grondgebied niet meer verdedigen tegen Islamitische Turkije. Noord-Irak weer hetzelfde, Turken smokkelen steeds meer rasgenoten naar deze gebied en eisen gelijk olievelden van Kirkuk en Mousoel. Het vrije verkeer van de Turken naar Europa kan er immers voor zorgen dat overbevolkte regio’s compleet gedestabiliseerd raken met de meerderheid van Moslims. De toevloed aan moslims zorgt er bv. voor dat wonen in en rond grote steden van europa onleefbaar wordt en als gevolg veel gebieden praktisch in handen van de Moslims gaan vallen. Dit is wat de Turken zeker weten, Turkije nu met een kleine 80 miljoen inwoners + in EU landen circa 10 miljoen en in omringende landen met honderden miljoenen Moslims heeft genoeg met een “kleine ” eis: “vrije weg naar EU”, voor deze optie zijn ze bereid alles te doen. Maar met deze wapen kunnen ze hele EU vernietigen. Nu wordt het hoogtijd dat het vrije verkeer van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt.
  Veel hier geboren moslimjongeren, willen graag deelnemen aan nieuwe strijdtonelen in West-Europa.
  Deze islamitische jongeren vormen een diffuus netwerk van internationaal georiënteerde vijandelijke organisaties en blijken vaak bereid enige vorm van ondersteuning te verlenen aan islamitische activiteiten. Westerse invloed is nog steeds schijn op deze nieuwe generaties en zijn ze langzamerhand in de handen van de gevaarlijke machthebbers gevallen. Deze jongeren laten een ‘soldatengodsdienst’ zien die is vormgegeven in een soort ‘georganiseerde tegenstander van de westerse cultuur. De aantrekkelijkheid voor deze jongeren is dat ze gezamenlijk voor de zaak van hun ouders gaan vechten. Als ze onderling Nederlands praten, beginnen ze constant met, Allah, hallal, wallah, billah, insallah, masallah… Hun manier van organiseren wordt als ‘echte opdracht’ voorgesteld zodat ze ‘voor de zaak van Allah’ werken…Dit is wat Mohammed aanbood aan zijn volgelingen, en je hoeft niet lang te denken over wat voor slag mensen hier graag deel van zouden willen uitmaken. De erecode voor deze ‘heilige bende’ is vastgelegd in de Constitutie van Medina’, en dat is een duidelijk erecode voor roofridders, die elkaar bijstaan door dik en dun en geen afvalligheid en verraad toestaan.” Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten. De komende jaren zullen nog vele, voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Somalische tijdbomen, onder de naam “immigranten, bruiden en bruidegoms, allochtonen, gelovigen” naar Nederland gehaald worden.
  Nu zijn er miljoenen moslims binnen EU landen en een “paramilitaire” huiding hebben tegen de Europese volkeren is een grote gevaar….Moslims verspreidden zich over diverse landen en vestigen zij zich zonder problemen in West-Europa. Deze nieuwe generatie islamitische nomaden worden eveneens onderdeel van het diffuse internationale netwerk. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting .
  In de grootsteden zijn er veel gevaarlijke Moslims actief. Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en zijn bereid daartoe geweld te gebruiken. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van hun destructieve activiteiten. Bijna elke wijk in de grote steden krijgt moskeen, islamscholen, internaten, TV schotels etc.. Deze Moslims zullen nooit stoppen en gaan ze weer hun nieuwe eisen stellen, bijvoorbeeld op het gebied van de onderwijs, justitie, politie en geloof.. De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. Instroom van nieuwe Moslims, geboortecijfers, polygamie en andere islamitische tactieken zorgen voor een heel ander beeld…Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd. Nu zie jij daar alleen moslims. Ze spelen alsof ze antiracisten zijn.. Deze valse antiracisten zijn zelf grote racisten. Geen enkele Islamitische vrouw mag met een westerse man trouwen (bloed en ras bescherming). Turken en Arabieren zijn tegen de Koerden, Joden, Christenen en Berberen enz.. Deze mensen vinden het immers nodig om bij iedere mogelijkheid die zich voordoet de racist-kaart te spelen. Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de criminele Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken,en van onze steden een hel gemaakt hebben. Veel corruptie, dat staat vast, een maffiabende binnen de politiek en justitie, ze stelen, roven en vullen hun zakken goed. Niet voor niks komen ze allemaal weg met een mooi baantje na hun loopbaan. Ze zorgen in ieder geval goed voor elkaar en voor hun Moslims. Zonder criminele Moslims hebben ze geen werk meer! Het is al ziek om te bedenken de vrijheid van meningsuiting te vervolgen en de miljoenen haat-Moslims ongedeerd te laten in Nederland en Europa. Dit is wat Libische Dictatuur Kadaffi met zijn kleine 190 miljoen dollar wilde bereiken…(Omkoop van Libische piraat in Europa is jaarlijks minimaal 190 miljoen dollar. Veel EU politici en hoge ambtenaren worden omgekocht om het “vrij verkeer van de Moslims” mogelijk te maken).

  Dubbele Nationaliteit

  Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen mensen met een dubbel paspoort samen met zweden of Engeland of de mensen met een dubbel paspoort samen met Marokko en Turkije. Die van Zweden is vergelijkbaar met de Nederlandse voor wat betreft cultuur, normen en waarden. Die van Turkije en Marokko zijn dat duidelijk niet, het zijn moslims, hun cultuur is duidelijk niet de onze en normen en waarden stroken al helemaal niet met die van de westerse. Zweden is Europa. Dat is belangrijk, discussie overbodig. EU burgers kunnen overal in EU landen verblijven zolang ze willen. De meesten zijn ook gelijkdenkend. Wanneer ze willen inburgeren(zelf betalen) en kunnen ze na een paar jaar het Nederlandse paspoort krijgen. De islamitische druiven zijn zuur. Dus Mark Rutte is gewoon eerlijk met zijn uitspraak. Waarom zou dit discriminatie zijn? Zweden heeft net als Nederland een paspoort van de Europese Unie. Dat is een heel verschil. Daarnaast zijn juist Turkije maar vooral Marokko degenen die discrimineren. Je komt namelijk nooit af van de Marokkaanse nationaliteit, ook al ben je in Nederland geboren… Dat moet dus allemaal maar kunnen. Als Nederland hier dan kritiek op heeft dan is het ineens discriminatie. De Turkse regering gedraagt zich discriminerend naar de Koerdische, Armeense en Griekse minderheid. Deze minderheden zijn overgebleven na een periode van ethnic cleansing begin vorige eeuw. Recentelijk is er nog gedreigd 100 000 Armeniers het land uit te gooien. Wie discrimineert er nu? Als Turken Turken willen blijven, moeten ze lekker in Turkije blijven. Dit is Nederland en als je daar wilt wonen, zul je je moeten aanpassen. Dat zou andersom ook wenselijk zijn! En inderdaad, mocht het toch zo gebeuren, dan geldt uiteraard: wil je Turk blijven, dan ook geen aanspraak maken op de Nederlandse voorzieningen. Het kan toch nooit zo zijn dat het en en is? Men zal moeten kiezen: of inburgeren, of geen rechten hebben op Nederlandse voorzieningen.
  Turken in Overheidfuncties kunnen gemanipuleerd worden, zeg maar onder druk gezet worden door de Turkse spionagediensten. De enige remedie tegen deze oproep is alle Turken met een dubbel paspoort moeten het Nederlandse paspoort inleveren. Het kan toch niet zijn dat een Nederlandse Turk in Turkse militaire dienst moet, bovendien oorlog voert tegen de minderheden van Turkije!!. De belastingbetaler mag de afkoopsom voldoen. Als ze invalide terug komen ze in onze uitkeringen.
  Turkse gevoelens zijn dubbel. Europa is wel een prooi, maar ook vijand…Erdogan heeft meerdere malen uitgesproken dat hem een islamitisch rijk voor ogen staat tot de Noordzee, en bij een overname hoef je immers niet te integreren. De enige juiste oplossing is de grens voor Turken dicht… Het is op zich al volslagen krankzinnig dat Nederland accepteert dat Turken met een Nederlands paspoort het Turkse leger in moeten, in mijn optiek dienen de Nederlandse paspoorten afgenomen te worden. De Marokkaanse en Turkse staten menen iets anders met de dubbele nationaliteiten. Aangezien Marokko en Turkije landen zijn die zich hevig bemoeien met landgenoten die zich in het buitenland gevestigd hebben (namenlijsten, dienstplicht, ‘zoveelste provincie’, etc.) Laten die landen eerst maar eens normaal doen en ex-inwoners met rust laten. Om de dienstplicht in Turkije te ontlopen dient iedere Turk € 5800,00 te betalen voor zijn 38e levensjaar anders kan ie Turkije niet meer in. Daar naast nog wel 4 weken in de kazerne bivakkeren anders moet je als nog 2 jaar drillen. Leuke he, heb je niet met Zweden of welk Europees land dan ook. Daarbij leveren ze ook geen enkele crimineel uit (met een of anders lulsmoes); Kortom, primitieve landen moet je primitief behandelen. Moslimlanden willen invloed uit te oefenen op de Turken, Arabieren hier. Verder moeten ze zorgen dat er veel Moslims bij komen om zijn rijk uit te breiden. Turkije wilt in Nederland een volgende Noord- Cyprus creëren. Ze blijven niet bij de dijk, Noord Cyprus was ook niet zomaar in een keer bezet!

  Christenen probleem.

  Net als bij de eerst en tweede golf van de Islamitische invasies, zien we nu weer zelfde zwakheid: lege kerken worden verandert in moskeen om islamitische verbreiding te versterken. Het is nog altijd een lachertje dat er 800 moskeen in Nederland zijn, moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf!
   HBO-raad, WRR, CNF, FNV en al die Christelijke partijen sympathiseren het islamitische “geloof”, terwijl Moslims met die wapen nog meer landen kunnen veroveren. Kerkelijke leiding met zero moreel helpt alleen nog meer islamisatie in Europa. Dankzij verraderlijke kerk kwamen er 120 000 anti westerse Somaliërs binnen. Dit versterking met de Bulgaarse islamitische minderheid heeft alleen nog meer ellende veroorzaakt. Niemand van hen gaat naar die Christelijke kerk. Moslims doen alsof ze geen “misbruik” probleem hebben (door de geslotenheid van islam en onderdrukking, blijft alles “geheim”, maar islamitische misbruik is vele malen groter dan de Christelijke kerk. Imams hebben alles legaal verklaard, 60 jaar oude Moslim met 12 jarige meisje noemen ze hallal!). Christelijke kerken zijn gewikkeld met grote morele problemen. Ze creëren nog meer kansen voor de Moslims. Er ontstaat een grote vacuüm voor de honderden miljoenen Europanen, waardoor islamitische rovers, namens “geloof-religie” nog meer terreinen kunnen veroveren. Hele middenoosten, Pakistan, centrale Azië, Noord Afrika is op deze manier veroverd. Moslims hebben dankzij dit soort Christenen 48 landen veroverd: Bezetting van Europa is 2 keer mislukt: De slag bij Poitiers (732) en In de lente van dat jaar 1683 bij de Wenen. Beide verdedigingen zijn niet van die Christelijk aard.  Verdediging van een Frankische koning was totaal spontaan, het was los van de katholiek kerk die al met zijn heilige moslims flikkerde.: Karel Martel, Europa heeft zeer veel aan hem te danken. Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van de Islam een eerste beslissende nederlaag toebracht.
  Tweede keer bij de poorten van Wenen hadden we de kracht van de nieuwe generaties, van renaissance tot Verlichting gezien.
  Nu derde keer, het wordt de laatste en beslissende aanval van de islamieten. Europeanen zijn dit keer vanuit hun achtertuin aangevallen.

  “Immigratie” van Moslims heet volksverplaatsing!

  De gestaag groeiende Moslims populatie vormt een grote probleem. Nu zeg 7.6%, straks 15%, over zeg 15 jaar 28% – over 4o tot 70 jaar 50%? Daar zit het probleem. Dat gaat de hele maatschappij veranderen. Dat begint al met kleine dingen in het dagelijks leven: zwembaden reserveren tijden alleen voor islamitische vrouwen. Islamitische omroepen. Werkgevers houden rekening met de islamitische ramadan. Scholen krijgen nu al islamitische gebedsruimte, Hallal kantines (zie: UVA,VU en allerlei Hogescholen met de mescit – moskeen- in hun gebouwen!!!), veel docenten zijn bang voor de Moslim jongeren die meerderheid vormen in hun scholen. HBO-Raad die burka-hoofdoek moest verdedigen is een gevaarlijke voorbeeld voor de andere scholen. Gemeenten die kickboxen organiseren zijn gevaarlijker dan de gewelddadige Islamitische jeugd zelf. Gedwongen huwelijken, eermoorden, demonstratieve hoofdoek-burka-moskee minaretten, veel kinderen, integratieonwillig, gewelddadig en werkloos – de kenmerken zijn de basis elementen om Nederlandse maatschappij ten val te brengen…De vlag van de politieke islam waait steeds harder en de strijd tegen de Nederlanders wordt op alle fronten uitgevoerd,(zie: georganiseerde politieke groeperingen die zich binnen de grote politieke partijen schuilen en opeens zeggen, “ja, we zijn Turken en we willen nu anders!!). Waarom zou je in een land willen wonen en je vervolgens opsluiten in je eigen cultuur. Lijkt wel of die Turken daarmee iets masochistisch hebben en een heel klein wereldbeeld, de huiskamer met een satellietverbinding naar een Turkse zender. Het probleem is simpel op te lossen. Alle economische banden met het thuis zwaar belasten. TV schotels, alle Islamitische propaganda middelen zo snel mogelijk belasten…Vult onze schatkist en maakt het “tijdelijk” migreren onaantrekkelijk.  Het kenmerk van de Islamitische organisering heeft geen enkele samenhang met de Nederlandse cultuur. Westerse regeringen hebben een prioriteit gemaakt van het integreren van de moslims in hun samenlevingen. De Turken en Arabieren echter trachten deze integratie te voorkomen omdat ze deze moslims willen inzetten ten bate van hun eigen politieke agenda. Zij staan parallelle samenlevingen voor, waarin moslims feitelijk in een status aparte leven. Dit politiek islamisme vormt dus een grote bedreiging. Geen enkel moslims in staat is zijn ‘wortels’ los te laten of te ontkennen is nu ook in Nederland bewezen. Ze zijn bijna 50 jaar binnen en geen enkele heeft een Nederlandse naam, ze doen mee aan de moskeebouw die volgens hen bezetting van het land betekent: deze is namelijk onverbrekelijk verbonden met de identiteit van een Turk of Arabier die de integratie met een andere cultuur uitsluit. Alle historische voorbeelden wijzen er op dat er met het Islamitische ideologie kunnen ze nooit geïntegreerd worden met een andere cultuur, waar ze binnengedrongen zijn. Segregatie en val is dus enige feit, je krijgt zo een snelgroeiende staat binnen de staat en dat kan niet altijd zo blijven gaan. Huidige immigratie en integratie beleid zal nooit een succes worden zolang de grote meerderheid van de Moslims zich geen immigrant beschouwd…Het gaat om een soort nieuwe type “hicret”, wat mohammedanen periodiek moesten doen. Zich verplaatsen naar de nieuwe gebieden en daar groeien tot de meerderheid. Naast elkaar leven met de oorspronkelijke volkeren, mag alleen om tactische redenen en mag niet langer…Meerderheid vorming en de bezetting van het land, De vooruitgang in de islamitische wereld wordt al eeuwen door deze collectieve waanzin tegengehouden. Nu in alle redelijkheid gesteld kan worden dat er hier groeiende Moslim kolonies zijn, dus geen sprake van een integratie proces. 

    /   Beantwoorden  / 
 10. ilona

  Ahmadinejad, Khadaffi en Erdogan beschouwen de Islamitische vrouwen zoals een Nederlandse varkensboer zijn zeugen!

  Het probleem van de Moslimmigranten en hun nakomelingen is dat zij nooit geëmigreerd zijn. De emigratie is de gezinnen overkomen, zonder motivatie. Het was op den duur handiger om hier te wonen, met het gezin, dan om het jaar zes weken op vakantie te gaan naar het herkomstland van de gastarbeider. Van het gebrek aan motivatie bij de immigratie is Nederland het slachtoffer geworden. Circa 35 jaar geleden besloten grote groepen Turken en Marokkanen om met de rug naar onze samenleving te gaan staan, hun vrouwen en dochters te verbieden omgang te hebben met niet-moslims, zich op te sluiten in hun eigen enclaves en hun kinderen niet de normen en waarden van onze open, vrije samenleving bij te brengen. De komende jaren zullen nog vele, voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Somalische tijdbomen, onder de naam “immigranten, bruiden en bruidegoms, allochtonen, gelovigen” naar Nederland gehaald worden. De huwelijksmigratie gecombineerd met de uitkeringen bezorgen is nog steeds een aantrekkelijke mechanisme voor de miljoenen Moslims. Hoe Nederland om zeep wordt geholpen is al lang geen geheime operatie meer…Via het eigen snelgroeiende parallelle maatschappij binnen de Nederlandse staat zullen ze om het risico van terugkeer voor altijd te kunnen uitbannen. In Nederland worden de nieuwkomers volledig geïntegreerd met de afgesloten maatschappij van Moslims, niet met de Nederlandse. Elke Turk of Marokkaan nu binnenkomt wordt automatisch een onderdeel van deze tegenmaatschappij! Veel bewoners van deze land voelen zich nu al niet meer thuis in hun eigen geboortestad. Als je met je ogen open door de grote steden loopt, zie je nu al dat veel van de stad van vreemdelingen is. Met de bekende geboortecijfers van de partijen zul je als Nederlander echt snel tot een steeds kleiner wordende minderheid gaan behoren. Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten.
  De westerse immigratie (m.n. vanuit Polen) vormt niet direct een elementair probleem voor de Nederlandse samenleving. Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen de westerse immigratie intern en de Islamitische extern. Die van interne is vergelijkbaar met de Nederlandse voor wat betreft cultuur, normen en waarden. EU burgers kunnen overal in EU landen verblijven zolang ze willen. Ze gaan ook niet een nieuwe maatschappij bouwen die tegen Nederland is. De islamitische druiven zijn zuur. Moslims gedragen zich niet als nieuwkomers, maar als nieuwe bezetters…Ze veranderen hun omgeving in een nieuwe derde land gebied, lanceren torenhoge minaretten, demonstreren zich met de walgelijke hoofddoek -burka, organiseren ze altijd eigen scholen. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van hun destructieve activiteiten. Grote steden krijgen nog meer moskeen, islamscholen, moslim internaten, Turkse en Marokkaanse TV schotels etc.. etc.. Voor de grote steden, meerderheid van dit soort moslims betekent, dat iedereen daar achterblijft onderworpen zal worden aan hun macht, hun regels die de vrijheid van de mens totaal uitsluit.

  Christenen probleem

  Weer zelfde zwakheid: lege kerken worden veranderd in moskee om islamitische verbreiding te versterken. Het is nog altijd een lachertje dat er 2 700 moskeen in Nederland zijn, moet jij eens een christelijke kerk in Turkije of Marokko willen bouwen, hakken ze je kop eraf!
   HBO-raad, CBS, WRR, CNF, FNV en al die Christelijke partijen sympathiseren islamitische “geloof” die in handen van Moslims een grote wapen is. Kerkelijke leiding met zéro moreel helpt nog meer instroom en verbreiding van de islamitische_veroveraars die straks een burgeroorlog zullen ontketenen . Dankzij verraderlijke kerk en politiek kwamen er nog 120 000 anti westerse Somaliërs binnen. Dit versterking met de Bulgaarse islamitische minderheid heeft nu nog meer ellende veroorzaakt. Moslims doen alsof ze geen “misbruik” probleem hebben. (door de geslotenheid van islam en onderdrukking, blijft alles “geheim”, maar islamitische misbruik is erger dan de Christelijke kerk. Imams dicteren dat het een “huwelijk” -meestal 3. á 5. vrouw van een moslimman- tussen 60 jarige Moslimman met een 12 jarige meisje HALLAL is. De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft zijn landgenoten opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Hij wilt graag dat die meisjes op hun 13. moeten beginnen aan Islamitische job …Moslims zien hier een extra mogelijkheid voor hun doel. Want deze meisjes produceren nog meer strijders). 
  De Iraanse president Ahmadinejad heeft de Iraanse jeugd aangespoord jong te trouwen. Volgens hem is voor meisjes de ideale leeftijd 16 (tegen zijn volgelingen verklaarde hij later dat hij eigenlijk 13. bedoelde) tot 17 jaar. Voor jongens zou dat 17 tot 19 zijn.

  In veel islamitische landen mogen meisjes van negen al trouwen (‘profeet’ Mohammed consumeerde zijn kindvrouw Aïsja toen ze 9 jaar oud was en hijzelf al boven de 50. In o.a. Jemen en Saudi-Arabië trouwen oude mannen in navolging van Mohammed nog steeds met meisjes onder de 10 jaar.)

  Christelijke kerken zijn gewikkeld met een grote cultureel en moréle probleem, ze zinken overal en gelijktijdig veroorzaken ze een grote vacuüm in hele westerse continent: via ontstane vacuüm, dringen er nog meer islamitische rovers binnen, namens “geloof-religie” veroveren ze meer terreinen. Veel analfabete achterlijke westerlingen beginnen ook met de burka-hoofdoek, gaan ze ook naar moskeen en geven hun kinderen Islamitische namen…Hele middenoosten, Turkije, Pakistan, centrale Azië, Noord Afrika was op deze manier veroverd. Moslims hebben dankzij dit soort Christenen 48 landen veroverd maar bezetting van Europa is tot nu toe 2 keer mislukt: de slag bij Poitiers (732) en In de lente van dat jaar 1683 bij de Wenen. Beide verdedigingen zijn niet van Christelijk aard.  Verdediging van een Frankische koning was spontaan, los van de katholiek kerk die al met zijn heilige moslims flikkerde: Karel Martel, Europa heeft zeer veel aan hem te danken. Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van de Islam een eerste beslissende nederlaag toebracht.
  Tweede keer bij de poorten van Wenen hadden we de kracht van de nieuwe generaties, van renaissance tot Verlichting gezien.
   Europeanen zijn dit keer vanuit hun achtertuin aangevallen:dit wordt laatste en beslissende aanval…

  STOP NU ISLAMITISCHE MASSA IMMIGRATIE

  De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. Een softe aanpak van immigratie – door niet strenger te selecteren – en van integratie – door het tot een sociaal-economisch probleem te reduceren en de echte factoren te negeren – leidt dus tot de instandhouding en uitbreiding van een Moslim meerderheid en tot voortgaande radicalisering onder moslimjongeren. De Nederlandse bevolking is de overmatige moslim-immigratie meer dan zat, instroom van nieuwe Moslims, geboortecijfers, polygamie zorgen voor een heel ander beeld…Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd. Moslim jongeren dat in Marokko en Turkije een zekere, beheerste vorm van agressie aangeleerd krijgen tijdens hun opvoeding: een Marokkaanse man moet desnoods met beheerst geweld zijn wil kenbaar kunnen maken (zo kan men in Marokko het voor ons westerlingen bizarre ritueel waarnemen van Marokkaanse mannen die elkaar beheerst in het gezicht slaan wanneer hen iets bij de ander niet aanstaat) en dat voor moderne westerlingen een weerzinwekkend hoogtepunt krijgt in de nog altijd levende traditie van de eerwraak, waarbij een broer of ander familielid verplicht is zijn eigen zuster of ander bloedverwant te doden wanneer zij de eer van de familie heeft of zou hebben geschonden. Bij elkaar genomen geeft dit aan de typische islamitische cultuur zijn fascistoïde en militaristisch aandoende trekken van autoriteit, onderwerping, discipline en (beheerst) geweld.
   Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken en van onze steden een hel gemaakt hebben. Het vrije verkeer van de Moslims naar Europa kan er immers voor zorgen dat overbevolkte regio’s compleet gedestabiliseerd raken met de meerderheid van Moslims. De toevloed aan moslims zorgt er bv. voor dat wonen in en rond grote steden van Nederland onleefbaar wordt en als gevolg veel gebieden praktisch in handen van de Moslims zullen vallen. Het is al ziek om te bedenken de vrijheid van meningsuiting te vervolgen en de miljoenen haat-Moslims ongedeerd te laten in Nederland en Europa.

  Iraanse president Mahmud Ahmadinejad,  Libische Dictatuur Kadaffi en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.
   Een EU-blunder van de eerste orde.

  Terwijl in Europa de vergrijzing hoogtij viert en er hier te weinig kinderen worden geboren bij autochtonen kom de EU met het idee om het Turkse paard van Troje binnen te trekken met een leger vol jonge mensen. Erdogan heeft niet voor niets gezegd dat Europa overwonnen zal worden door baarmoeder van onze vrouwen. En zo werkt het ook omdat ze hun vrouwen houden als fokdieren ook wel genoemd ‘zoontjesfabrieken’. Met de export van het geboorteoverschot uit Turkije etc hierbij opgeteld de hoge geboorte ratio van hier al wonende moslima’s zal het in een jaar of 50 beslist zijn, dus het moet onverbiddelijk afgelopen met de poging de EU in te komen. Arabische en Turkse leiders spreken over de aanwezigheid van 60 miljoen moslims in het Westen, die nauwelijks een generatie verder, in vele staten een religieuze meerderheid zouden kunnen vormen en de besluitvorming in de westelijke staten aanzienlijk zullen beïnvloeden in het voordeel van de islam:
   Moemar Khadaffi : “Er zijn tekenen dat Allah de overwinning van de Islam in Europa toestaat,”… “Europa en de Verenigde Staten moeten zich bekeren tot de islam… of anders de oorlog verklaren aan de moslims.” Een ontnuchterend beeld over de geruisloze verspreiding van de islam in de wereld… Zo zegt hij dat Albanië en Bosnië (met een grote moslimpopulatie) lid gaan worden van de Europese Unie, net zoals Turkije dat overigens ook is… Arabische piraat khadaffi stelt verder voor: We hebben 60 miljoen moslims in Europa. Er zijn tekenen dat Allah de overwinning van de Islam in Europa toestaat – zonder zwaarden, zonder wapens, zonder veroveringen. De 60 miljoen moslims in Europa zullen het binnen enkele paar decennia veranderen in een moslimcontinent. Allah mobiliseert de islamitische natie van Turkije, en voegt het toe tot de Europese Unie. Dat zijn nog eens 90 miljoen moslims. Er zullen 150 miljoen moslims zijn in Europa.
  De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft zijn landgenoten opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Terwijl Iraanse jongens nu gemiddeld op 26-jarige leeftijd trouwen en meisjes op 24 jaar, moet dat 20 en 16 worden! Hoe eerder ze trouwen, hoe eerder ze nieuwe strijders voor de “heilige zaak” kunnen voortbrengen, en hoe langer ze daarmee kunnen doorgaan. “Strength in numbers” nietwaar ? Ahmadinejad beschouwt de Iranese vrouwen zoals een Nederlandse varkensboer zijn zeugen! Hij weet het heel goed dat ze straks via Turkije EU landen kunnen binnendringen en bezetten.
  Turkse Erdogan: islamitische Erdogan wilt ten koste van alles een EU lidmaatschappij. Erdogan hoopt als moslim dat de gehele wereld ook moslim wordt. Hij is de man die de minaretten de kruisraketten van de islam noemde? Zijn verlenging, Milli Gorus, Diyanet, fetullah etc.. etc.. een fundamentalistische, islamitische heilstaat in de maak. En lekker dicht bij ook. Straks mag Europa toetreden tot Turkije en is Eurabië een feit. Compleet met volksvermaak. Dan mogen mannen vijf onderdanige, geboerkade vrouwen hebben. Verversing is ook geen probleem. Want het is altijd de vrouw die overspel pleegt. Dus, vrouw zat? Geen probleem! Even klikken bij de iman en die verlost je van haar en je kunt zo de volgende erbij huwen! Wie nu nog beweert dat het door de moslims beloofde paradijs niet bestaat. Ze liggen op dit moment aan het Nederlands subsidie-infuus maar voeren een geheime agenda. Toetreding tot EU betekent voor hen alle ruimte om hun fundamentalistische agenda uit te voeren.
  Islam is helaas kwalijk…Hun strategie is sluimerend en gevaarlijk. Ze maken heel veel kindjes…kijk maar eens naar Moslim vrouwen met hoofddoek of niet, altijd met een Buggy…ze fokken door om zo uiteindelijk de macht over te nemen. ze zijn echter niet dom, ze kennen de wet en maken er gretig gebruik van onze vrijheden en onze grondwet. vrijheid van meningsuiting, vrijheid van goddienst, sociale zekerheden..ze weten ze allemaal te vinden.
  Helaas worden ze onderschat in het westen en ze worden te vaak beschermd door onze politici en kerken. Stoppen dus met die toetreding.
  Stop islamitische immigratie naar europa. Ze hebben het hier veels te goed; gratis uitkering op uitkering, ouders die anti-NL zijn- ouders begrijpen sowieso geen moer van dit land, hetgeen logisch is als je alleen maar Arabisch of turks spreekt, Turkse en Arabische tv lijken en alleen maar met andere Moslim optrekt- allemaal geld en niets ervoor terug doen, logisch dat je dan asociaal wordt. De gestaag groeiende Moslims populatie vormt dus een grote probleem. Nu zeg 7.6%, straks 15%, over zeg 15 jaar 28% – over 4o tot 70 jaar 50%? Daar zit het probleem. Dat gaat de hele maatschappij veranderen. Dat begint al met kleine dingen in het dagelijks leven: zwembaden reserveren tijden alleen voor islamitische vrouwen. Islamitische omroepen. Werkgevers houden rekening met de islamitische ramadan. Scholen krijgen nu al islamitische gebedsruimte, Hallal kantines (zie: UVA,VU en allerlei Hogescholen met de mescit – moskeen- in hun gebouwen!!!), veel docenten zijn bang voor de Moslim jongeren die meerderheid vormen in hun scholen. HBO-Raad die burka-hoofdoek moest verdedigen is een gevaarlijke voorbeeld. Gemeenten die kickboxen organiseren zijn gevaarlijker dan de gewelddadige Islamitische jeugd zelf. Gedwongen huwelijken, eermoorden, demonstratieve hoofdoek-burka-moskee minaretten, veel kinderen, integratieonwillig, gewelddadig en werkloos – de kenmerken van de politieke islam en die waait steeds harder. Er is geen sprake van de integratie, het is een strijd en die wordt tegen de Nederlanders op alle fronten uitgevoerd. Het kenmerk van de Islamitische organiseren heeft geen enkele samenhang met de Nederlandse cultuur. De traditionele partijen hebben altijd hun ogen gesloten voor wat er onder het volk leeft. Steeds meer burgers hebben hun buik vol van het bedrog.  Westerse regeringen hebben een prioriteit gemaakt van het integreren van de moslims in hun samenlevingen. De Turken en Arabieren echter trachten deze integratie te voorkomen omdat ze deze moslims willen inzetten ten bate van hun eigen politieke agenda. Zij staan parallelle samenlevingen voor, waarin moslims feitelijk in een status aparte leven. Dit politiek islamisme vormt dus een grote bedreiging. Geen enkel moslims in staat is zijn ‘wortels’ los te laten of te ontkennen is nu ook in Nederland bewezen. Deze is namelijk onverbrekelijk verbonden met de identiteit van een Turk of Arabier die de integratie met een andere cultuur uitsluit. Stop waanzinnige kapitaalvernietiging. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd. Segregatie en val is voor altijd enige feit, je krijgt zo een snelgroeiende staat binnen de staat en dat kan niet altijd zo blijven gaan. Huidige immigratie en integratie beleid zal nooit een succes worden zolang de grote meerderheid van de Moslims zich vastbindt aan die collectieve waanzin.

  Noodzakelijke stappen:

  a-  Met Moslimlanden verbonden TV schotels, Islamitische omroepen, speciale Moslim scholen, internaten en andere propaganda middelen zo snel mogelijk belasten. Moslim_ scholen en TV zenders zaaien haat en zetten aan tot het plegen van ernstige misdrijven. Er is slechts een oplossing: sluiten.
  b- Arabieren en Turken zijn zodanig georganiseerd dat het hier alleen nog erger wordt. Er moet nu anti-sektewetgeving komen om islamitische organisaties te kunnen verbieden. Moslims die moskeen bouwen, islamscholen oprichten moeten zo vlug mogelijk het land uitgezet worden en nooit meer toestemming krijgen terug te komen.
  c – HBO-raad, CBS en WRR moeten gereorganiseerd worden. Meer religieuze invloed in een samenleving waar zoveel agressieve Moslims in een klein land komen wonen, zal leiden tot een verregaande polarisering van de maatschappij. De schade voor de politieke stabiliteit van het land en de kennis economie zal enorm zijn. Universiteiten moeten nu islamvrij worden. Islam binnen de hogescholen en academische instellingen betekent dat Nederland haar toekomst definitief verliest!
  d- Iedere crimineel met dubbele nationaliteit het Nederlands paspoort moet worden ingenomen en daarna straf uitzitten in land van herkomst. Waarom moet de Nederlandse staat deze uitstoot van Turkije en Marokko onderhouden?
  e-   Stop moskeebouw in Nederland: De islam is schat en schat rijk door alle olie inkomsten.
  Het enige wat zij doen is het steunen van fanatieke organisaties en het bouwen van moskeen, islam instellingen om het volk te kunnen blijven indoctrineren met haatdragende preken van achterlijke imams. Intussen is geconstateerd dat deze moskeeën worden gebruikt om de bevolking op te hitsen tegen de Nederlandse bevolking. Hoe kunnen we straks ooit nog bezwaar maken tegen moslims die hier via de minaretten “Allah-u akbar” gaan zingen!? Één ding is inmiddels wel meer dan duidelijk geworden, Turken en Arabieren beschouwen deze moskeen harde bewijzen van bezetting.
  f- Malafide huwelijksmigratie:in Moslim landen bestaat meer dan 70% van de huwelijken uit neef-nicht huwelijken. Islamitische huwelijken zorgen inderdaad voor een populatie met meer erfelijke aandoeningen zoals buitengewone agressie, diabetes, schizofrenie, adrenal hyperplasia: Nu zijn al deze ziektes naar Nederland verplaatst. Nederland wordt op deze manier een grote ziekenhuis of gevangenis! Uit een studie (2009) door het in Dubai gevestigde Centre for Arab Genomic Studies (CAGS) bleek dat Arabieren een van de hoogste graden van erfelijke aandoeningen hebben, waarvan bijna twee derde gerelateerd zijn aan neef-nicht huwelijken. Islamitische sekte organisaties die achter de “huwelijkmigratie staan moeten nu verboden worden. Geen besnijdenissen en andere middeleeuwse verminkingen bij jonge kinderen, en er gaat geen overheidsgeld naar Islamitische organisaties. De vrijheid van meningsuiting wordt actiever beschermd door de overheid en de Grondwet zou moeten worden aangepast op die plaatsen waar Moslims extra rechten krijgen.
  g- Dierenmishandeling onder de naam “offerfeest” is een grote slachting: exponentiële toename van moslims gaat gepaard met de natuur vernietiging; ze bedreigen hele ecosysteem. Binnen enkele dagen zijn er weer honderden miljoenen dieren gedood. In naam van stamleider Abdallah (allah) (biologische vader van Mohammed) worden de dieren met een mes onverdoofd de keel overgesneden. Het dier bloedt dood en tijdens de doodstrijd willen Moslims massaal lekker toekijken hoe het dier pijn lijdt. Dit “offerfeest= slachtfeest” is werkelijk verschrikkelijk en moet verboden worden.
  h- In ons land zie je met name in de Marokkaanse en Turkse cultuur het primitieve fenomeen van gedwongen huwelijken. Waarom gaan deze mensen niet terug naar hun land van herkomst?
  Hoeveel jonge moeders brengen hun kinderen, die de Nederlandse taal niet machtig zijn, naar de kleuterschool. Het is vaak dat dat die huwelijken zijn, die onze overheid liever niet heeft.
  Zeur niet, maar controleer die misstanden. Uithuwelijken zwaarder bestraffen.
  Cultuurgerelateerde ‘handelswaar’ is 1 op 1 te vertalen naar de islam. Meisjes en jonge vrouwen-zij, die tenminste één keer hebben gemenstrueerd- worden niet zelden door de ouders en andere familieleden in het land van herkomst, Marokko bv, gekoppeld aan neef of achterneef. Volgens de traditie aldaar komt de liefde pas ná het huwelijk tot (volle) wasdom.  Een Moslimman ziet in een andere Moslimland een jong meisje,..Na een gesprek met de vader word het volgende besproken,een oudere zusje,nichtje vraagt de papieren aan en doet de “nep cursus” en zo krijgt die man zijn 14 jarig vrouwtje hier…Ze heeft van identiteit geruild met een zusje of nichtje…In Ghana kost zo een kindvrouwtje met alle papieren 3000 euro. In Bulgarije en roemenie haal je nu al een kind van 14/15 jaar ook met de papieren van een 18 jarige voor 1000 euro. Broedplaats worden van primitieve moslimbevolking zal op termijn leiden tot een zekere ondergang. Eerwraak? Uitgehuwelijkt in land van herkomst? Er lopen hier teveel van die figuren rond weg ermee. Terug naar land van herkomst daar is hij de held in die familie misschien hier niet hier is het gewoon moord door discriminatie van een cultuur die goed fout zit naar vrouwen toe. En kinderen trouwens. Mannenculturen zijn slecht en decadent.
  i- Tegen de immigrant moet er duidelijk gezegd worden: “Als u naar Nederland migreert, kiest u ervoor om zich met Nederlandse gemeenschaap te verbinden. Als u dat niet wilt of wenst dan bent u niet geschikt om te migreren, verdient u niet het Nederlandse paspoort. Nederland is niet het uitstootland van Turkse en Arabische Moslims. Als u uw Turkse of Arabische identiteit niet los wenst te laten, dan is er geen sprake van migratie maar van kolonisatie, en dat is nu verboden.”
  j- Het is volstrekt logisch dat als mensen die zich in een ander land gevestigd hebben veelvuldig/zware overtredingen of misdrijven gepleegd hebben het land uit gezet worden.
  Ten eerste biedt het extra afschrikking tegen criminelen die geen angst voor Nederlandse rechtsysteem hebben. Ten tweede spaart het Nederland veel geld voor juridische procedures/re-integratie/welzijnswerkers/jongerenwerkers/zoveel advocaten, rechters/gevangenissen. Ten derde is het een effectieve manier om van de criminelen af te komen.
  k- Dubbele nationaliteit schadelijk voor integratie: Als je in een land woont (en dus ook werkt) waarvan je niet de nationaliteit bezit ben je te gast. Hou je je niet aan de wetten van het gastland ben je niet meer welkom en uitzetting is dan prima. Heeft iemand (al dan niet naast een andere nationaliteit) de nationaliteit van het gastland verkregen kan uitzetten niet. Alvorens het verkrijgen van de nationaliteit van het gastland moet men dus goed onderzoek doen naar het verleden van de aanvrager ! Moslim leiders hebben meerdere malen uitgesproken dat hen een islamitisch rijk voor ogen staat tot de Noordzee, en bij een overname hoef je immers niet te integreren. De enige juiste oplossing is de grens voor Moslims dicht…Het is op zich al volslagen krankzinnig dat Nederland accepteert dat Turken met een Nederlands paspoort het Turkse leger in moeten, in ons optiek dienen de Nederlandse paspoorten afgenomen te worden. Aangezien Marokko en Turkije landen zijn die zich hevig bemoeien met landgenoten die zich in het buitenland gevestigd hebben (namenlijsten, dienstplicht, ‘zoveelste provincie’, etc.) De Marokkaanse en Turkse staten menen iets anders met de dubbele nationaliteiten. Europa is niet alleen een prooi, maar ook vijand… Moslimlanden willen voor altijd invloed uit te oefenen op de Turken en Arabieren hier. Verder moeten ze zorgen dat er veel Moslims bij komen om zijn rijk uit te breiden. Het gaat hier niet over de gelovigen, maar over hun politieke doel, over een godsdienstige ideologie die de mens zijn leven op een allesomvattende, totalitaire wijze wil regeren in al zijn doen en laten. Uitzetten deze bendes. Gewoon de Nederlandse Nationaliteit afnemen en naar hun landen sturen. Laat ze in Marokko of in Turkije herrie schoppen.
  l- Stop islamitische naamgeving in Nederland: Het is belachelijk dat Marokko en Turkije hier in Nederland de baas willen spelen over hier geborenen.
  Het probleem van arabisering en Verturken van namen doet zich niet in Nederland voor maar in landen waar Arabieren en Turken hun macht willen doen gelden door middel van het gebruik van de Islam. Het is een vorm van arabisering en turkisering. Er zijn landen en volken die door middel van islamisering van namen hun zelfstandigheid hebben verloren. Het verschijnsel van onderwerping/bekering is begonnen. De aanwezigheid van Moslims hier doet wel menigeen denken aan de toekomst van de Islam. Daarnaast is de bekeringsdrift van de hard core Islamieten duidelijk zichtbaar. Op termijn loopt Nederland in gevaar, al dan niet met bewuste of onbewuste hulp van de eigen Hollandse bekeerlingen die de vijfde colonne zouden kunnen vormen. Het wordt anders als Nederlandse ambtenaren de wetten van de vijandig gezinde landen gaan toepassen – wat ze doen! Nederlandse ambtenaren gebruiken hun lijsten bij het registreren van veel hier geboren kinderen. Het is onder moslims gebruikelijk de eerste zoon Moham(m)ed (Marokkanen), tweede Ali, Turken: Mehmet/Ali te noemen, waardoor heel veel kinderen in grote steden deze namen dragen. De grote populariteit van deze namen is overigens niets nieuws: in Amsterdam voert Moham(m)ed al 35 jaar de toplijsten aan. Een ultieme krijgsheer van aller tijden! Verbied zo snel mogelijk deze namen. Dat is in strijd met de Nederlandse wet.
  m- Brussel moet onmiddellijk stoppen met geven van bakken Europees belastinggeld jaarlijks aan Turkije; bijdragen zijn alweer verhoogd om Turkije rijp te maken voor toetreding. Turkije wordt nu een tweede Iran, laat Obama het fijn inlijven als de zoveelste staat van zijn Amerika.
  Turkije nooi en nimmer bij de EU ! Weggegooid geld.
  Turkije zal een bedreiging worden want Erdogaan streeft weer naar een groot Ottomaans islamitisch rijk en heeft een van de grootste legers.

  n- Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt. Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt steeds nog meer Moslims, dit gevaarlijke mechanisme moet nu gereorganiseerd worden.

    /   Beantwoorden  / 
 11. WIJKCOMITÉ

  De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft Iranese moslims opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Hoe eerder ze trouwen, hoe eerder ze nieuwe strijders voor de “heilige zaak” kunnen voortbrengen, en hoe langer ze daarmee kunnen doorgaan. “Strength in numbers”. De Europese Unie is het afvalputje van dit soort massaal geproduceerde laagst opgeleiden die gestimuleerd worden om naar Europese landen te verhuizen.
  Dergelijke grote massa Moslims schieten als paddestoelen uit de grond en bouwen ze allemaal eigen moskeen en scholen in Nederland. Het aantal Moslim jongeren groeit razendsnel in hun nieuwe broedplaatsen. Het aantal opgeleiden nemen ook toe en werken ze aan de nieuwe voorzieningen voor de rekrutering. Marokkaanse en Turkse Wethouders, burgemeesters openen grote moskeen in Nederland: een nieuwe moskee onder de naam “grootste gebedshuis” wordt door burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Hamit Karakus geopend. In een stad met een Marokkaans moslimburgemeester, Turkse wethouders die eens zeggen dat ze de scheiding van kerk en staat niet al te ver door moeten voeren…
  Het is de PvdA wethouder Hamit Karakus die ervoor gezorgd heeft dat dit symbool van verovering gebouwd kon worden. Hierbij negeerde hij alle gemeentelijke regelingen om zijn zin door te voeren. Maar nu ook elke R’dammer gemeentelijke regelingen mag negeren anders is hier sprake van onvervalste discriminatie en kan Karakus voor de rechter gesleept worden. Met Hamit Karakus, Ahmed Aboutaleb en de Essalam-moskee zit het wel snor met de scheiding Kerk/Staat.. Eerst was ‘t Cohen die moskeeën in A’dam subsidieerden en nu gooit R’dam de grondwet op de vuurstapel. Ernstiger is dat de grond voor eeuwig is verkocht aan de moslims, in islamitische ogen wordt Nederland niet méér gewaardeerd voor de gegeven vrijheid, maar juist verder vernederd voor zwakte, namelijk dat zelfs de Nederlandse grondwet zou kúnnen wijken voor veronderstelde islamitische geloofs- en gezagssuperioriteit. Immers, de grond onder de moskee, evenals die onder elke moskee in Nederland trouwens, wordt in islamitische ogen geacht eeuwig onttrokken te zijn aan de Nederlandse soevereiniteit. Deze Turken en Arabieren treden op voor hun parallelle islamitische autoriteit die de toepassing van Nederlandse wetten op enig deel van Nederlands grondgebied kan uitschakelen. Dit getuigt het van een onvoorstelbare brutaliteit en toont hoezeer de Nederlanders over zich heen laten lopen…Hiermee wordt het bewezen dat het verlenging van de islamitische landen voor hun eigen machthebbers werken. Met het controle over de grootsteden hebben ze zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse criticus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Met tegenstanders van het islam wordt op deze manier afgerekend.
  Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken en van onze steden een hel gemaakt hebben.

  Verzet in de wijken is onvermijdelijk: ons wijk, ons stad zeggen moslims en daarvoor hoeven ze zich geen Nederlander te voelen, ze hoeven slechts het stukje grond waar ze wonen als het hunne te beschouwen. In de oude wijken in de grote steden vind je amper autochtonen meer. In Rotterdam en Amsterdam ligt het percentage niet-westerse binnenkomers boven de 75%. Dat is een gemiddelde afspiegeling van de stad. Voor sommige wijken betekent dit 90%. Hun wijken dus, niet van Nederlanders. Veel wijken in de grotsteden vertonen alle kenmerken om tot islamenclaves te verworden en grote politieke partijen die volledige geïslamiseerde wijken zien ontstaan doen overal mee. Om één wijk te veroveren is 1 hoofddoekvrouw genoeg, als er zo’n vrouw in een wijk verschijnt, verdwijnen alle bewoners langzamerhand uit hun wijk, uit hun straat. Nederlanders kunnen niet tegen 1 hoofddoekvrouw, ze verhuizen massaal en vervolgens ontstaat heel snel een andere soort wijk. Doorsluizing naar volgende wijk van deze hoofddoekvrouwen is een constante demografische proces waarbij Islam gebruikt wordt als een politiek-religieuze verovering systeem met religie als dekmantel. Betreffende problematiek hoofddoekjes zijn dus een wapen en het gemakkelijkste is het natuurlijk op een ‘tolerante’ manier toe te laten.  Turkse Erdogan heeft niet voor niets gezegd dat Europa overwonnen zal worden door baarmoeder van onze vrouwen. En zo werkt het ook omdat ze hun vrouwen houden als fokdieren ook wel genoemd ‘zoontjesfabrieken’.

  EU lidmaatschap van Turkije is belangrijk om dit soort strategische doelen te bereiken: een geniale tactiek en wel realiseerbaar als Turkije een landingsbrug van honderden miljoenen Moslims naar Europa wordt.
  Zoals bekend groeien Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION), Milli Gorus, Fetullahcilar, Soeleymancilar, Diyanet met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. De omstreden criminele organisaties duiken op als onderhuurders van de moskeen in Nederland. Vijandgezinde Moslimlanden realiseren zich dat Turkije en de Turkse diaspora een hoofdrol zouden kunnen spelen bij de islamisering van Europa. En dat voltrekt zich nu voor onze ogen. Ze liggen op dit moment aan het Nederlands subsidie-infuus maar voeren een geheime agenda.
  In de islamitische landen wordt gesproken van een Turkije dat terug is gekeerd naar zijn ‘islamitische wortels’ en Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, Libische Dictator Khadaffi, Omar al-Bashir (president van Soedan) en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. In Turkije een Iran in het bezit van nucleaire wapens wordt inmiddels gezien als een zegen voor het Midden-Oosten in plaats van een bedreiging. Iran wilt graag dat Turkije lid wordt bij EU… Soedanese leider Omar al-Bashir, die Turkije zo snel mogelijk in EU wilt zien, ondanks de aanklacht van het Internationaal Strafhof tegen hem wegens genocide (in Darfur), een aanklacht die volgens Turkse fundamentalist Erdogan niet kan kloppen, want ‘een moslim kan onmogelijk genocide plegen’. Turkije, een agressieve staat met 80 miljoen intolerante moslims, waar de moslimscholen explosief groeien en de andere geloven zwaar geterroriseerd worden. Turkije, dat Cyprus voor de helft weder-rechtelijk bezet heeft, en het EU lid Cyprus niet wil erkennen. Turkije dat de genocide van ruim een miljoen Armeniërs niet wil erkennen.
  Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.

   
   Een EU-blunder van de eerste orde.
   
   Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak. Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in.

  Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt. Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt nog meer Moslims. Brussel moet onmiddellijk stoppen met geven van bakken Europees belastinggeld jaarlijks aan Turkije; De enige reden, waarom de turken doen als of ze bij de EU willen horen is het geld dat Turkije krijgt als kandidaat-lidstaat van de EU, ons belastinggeld en bijdragen zijn alweer verhoogd om Turkije rijp te maken voor toetreding. Turkije wordt nu een tweede Iran, laat Obama het fijn inlijven als de zoveelste staat van zijn Amerika.
  Turkije nooit en nimmer bij de EU ! Weggegooid geld.
  Turkije zal een bedreiging worden, want Erdogaan streeft weer naar een groot Ottomaans islamitisch rijk en heeft een van de grootste legers.  
  Een referendum naar Zwitsers model is noodzakelijk: het gaat om een referendum over de concrete maatregelen, over een grote probleem, in alle facetten en zodanig dat de wil van de meerderheid doorgaat. Een referendum over de islamitische massa-immigratie en moskeen bouwen. Deze referendum is in het landsbelang. De overheid moet het referendum organiseren. Daarmee wordt het ook buiten de partijpolitiek geplaatst. De politiek is uitvoerder, en heeft niks te beslissen. De burgers zijn de baas.
   
  R. Blicker
   
  WIJKCOMITÉ DIRECTE DEMOCRATIE

    /   Beantwoorden  / 
 12. adriana

  Brutale moslim dictators en hun handlangers in Nederland.

  Moslim Dictators en proces tegen Wilders!

  Het proces tegen Wilders, oorspronkelijk een internationale actie van de moslimdictators via Nederlandse verlenging, is een schande, het is niet legitiem! Zie eerder de opmerkingen van moslim dictators, als Abdullah van Saudi Arabië, Kadhaffi van libie, dictator Ali Abdullah Saleh van Jemen, Ahmedinejad van Iran , De Jordaanse dictator Abdullah, Marokkaanse dictator Mohammed, leiders van Turkije, Islamitische dictator Omar al-Bashir van Soedan en even later een rechtbank tegen Geert Wilders. Gezien deze dictatoriale regiemes niet legitiem zijn, zou die waanzinnige proces samen met die dictators, zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Het proces tegen Wilders die mede dankzij door deze dictators tot stand kwam, is dodelijk voor Nederland. Het is een grote schande dat al die barbaarse dictators in Nederland rechters, advocaten, ambtenaren kunnen mobiliseren…Moslim dictators hebben niet alleen in hun eigen land, maar ook in het buitenland een enorme schade ingericht: In eigen land, onafhankelijke kranten en oppositiepartijen zo goed als verboden. In het buitenland willen ze ook geen tegenstanders: Wie doodsbedreigingen uit de islamwereld krijgen, kunnen dus óók nog strafrechtelijk vervolgd worden, met eigen wapen. Dit is een ergere doodsbedreiging. En als het zo doorgaat, kunnen islamitische lange tenen tot in het Europese Gerechtshof reiken. Ze hebben zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse politicus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Rechtbank tegen Wilders is onderdeel van deze campagne.

  Via islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei is nog steeds exponentieel en als gevolg, in alle moslimslanden gevreesde overbevolking: Neem nu even Egypte, de overbevolking is een grote probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland maar er wonen negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en voorsteden maar herbergt meer mensen dan heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen Moslims bij, Turkije stijgt naar 80 miljoen, Iran telt meer dan 85 miljoen Moslims. Pakistan meer dan 110 miljoen: dit is een grote probleem. Snel groeiende bevolking en dictators die nog meer Moslims willen: moeder aarde in een grote gevaar! Turken hebben circa 12 miljoen Moslims geëxporteerd, 99% naar Europa en leider Erdogan die nog meer bevolkingsgroei wilt, beschouwt deze volksverplaatsing een buitengewoon belangrijke job voor Turkije. Gelijktijdig zet hij Nederlandse autoriteiten onder druk om G. Wilders ten val te brengen. Vreselijke Marokkaanse dictatuur die eigen volk onderdrukt, is ook in Nederland actief. Deze leiders zijn bezig met frauderen dus de overbevolking zal blijven toenemen omdat er geen aandacht aanbesteed word en zijn blij dat er meer moslims op de aarde komen zo dat ze meer macht krijgen.
  Moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland domineren door te terroriseren.

  Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden. In Marokko, alles wordt streng gecontroleerd, zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast. Marokkaanse en Turkse leiders hebben hun handlangers tegen G. Wilders gemobiliseerd. Corrupte advocaten, rechters, gesubsidieerde stichtingen gaan gewoon door met hun activiteiten, terwijl in veel landen opstanden begonnen tegen hun bazen. Moslimdictaturen die nu aan het wankelen zijn, hebben miljoenen Moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. 5 de colonne, hoofdproduct van deze dictators heeft vaste voet in Nederland. Deze moslims krijgen orders om het stichten van een islamitische enclave. Moslims bewegingen die hun steun vinden in de basis, in het wanbeleid van EU landen, hanteren antiwesterse ideologieën om mensen te mobiliseren. Als je goed volgt hoe deze moslims middels onnoemelijke methodes worden gedwongen verlenging te worden… Nergens kan een immigrant zo snel het voor het zeggen hebben als in Nederland. Er is veels te zwak op de intrede van grote moslim populaties gereageerd wel 40 jr. lang. In Nederland zijn er voorbeelden te over. Je geeft een vinger en er word gelijk een hele hand genomen. Maar arrogant genoeg willen ze die hand niet schudden! Je moet wel heel erg naïef zijn om nu nog ook in Nederland medewerking te verlenen aan de bouw van gebouwen waarin deze haatzaaiende ideologie gepredikt gaat worden. Islamitische politieke ideologie is de basis van onderdrukking, dictatuur en geweld. Seculiere partijen of organisaties bestaan niet in de islamitische wereld. Er zal dus ook nooit secularisatie en democratisering plaatsvinden van binnenuit.
  Als we naar islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere middeleeuwen gaan. En nu moeten we al die islamitische ellende na 1400 jaar hier gaan simuleren, terwijl veel volkeren in opstand kwamen tegen de brutale moslimdictators.
   Als de huidige, door de elite gedoogde, trend doorzet, zullen dat in meerderheid islamieten zijn, met alle gevolgen van dien voor de dragers van de oudere cultuur, weer onderworpen aan de moslim dictators! Oude garde en hun dictatoriale nationaal socialistische islamitische regimes, proberen met deze proces de verdediging van Nederland definitief af te breken. Dit proces is een hetze die is aangewakkerd door o.a. Kleurrijk Nederland {een organisatie gedomineerd door de de militante moslims, handlangers, subsidie vreters!}, een obscuur clubje narrow-minders die nauwe banden heeft met de anti-Nederlandse handlangers van islamitische regimes. Het is toch te gek, dat een rechtbank het OM kan dwingen, een zaak aan te klagen. Daar blijkt duidelijk uit, dat de rechterlijke macht vooringenomen is en probeert haar invloed buiten haar grondwettelijke grenzen uit te breiden. Orders (in die zin van “schakel eerst die Wilders uit”) aan de Nederlandse ambtenaren zijn puur terroristisch, er moet hoognodig een onderzoek komen naar de bevangenheid van deze personen, die indien nodig uit hun functie moeten worden verwijderd.
  Het is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de islamitische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen.

  De islam is een misdadige en abjecte ideologie en verdient het predikaat religie m.i. niet. Het wordt alleen meer geweld, meer onderdrukking; kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken. Kijk naar hun herkomstlanden waar de islamitische dictatuur heerst; je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is.
  De islam ven deze dictaturen is in opmars en overal te wereld voor ellende, zelfs genocide, terreur en vervolging zal blijven zorgen.  In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.8 miljard. In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. De Islam heeft in Europa voet aan de grond en zal niet rusten voor ze het publieke domein overheerst en andere levensbeschouwingen kan onderdrukken, nog voor het jaar 2050. Zoals bekend groeien moslims razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders, verscheidene haatpredikende imams roepen op voor non stop groei tot de meerderheid, en jonge moslims polariseren via hun omgangsvormen en gelaatsbedekking. Turken en Marokkanen controleren grote massa moslims binnen west Europese landen: als voorbeeld,
  Landelijk beraad Marokkanen,
  Contactgroep Islam (CGI),
  Federatie van Marokkaanse gemeenschap Nederland
  Milli Görüs Noord Nederland
  Nederlands Islamitische Federatie (NIF)
  Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN)
  Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN)
  Turkse Islamitische Culturele Federatie (TICF)
  Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties Amsterdam en Omgeving (UMMAO)
  Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION),
  Islamitische Stichting Nederland (ISN) enz. enz.. Deze organisaties hebben tienduizenden leden en groei is nog steeds gestaag.
  Dit is toch de basis van hun toekomstige Islamitische dictatuur. In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoe ze de “racisten” via hun eigen wapens kunnen vervolgen en hoeveel moskeeën, moslimscholen er in europa worden gebouwd om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden.

  PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek zijn en bovendien is die voor hen een belangrijke breekpunt!. Ze zeggen elke keer dat ze verdragen onderschreven en ook aangenomen met die moslimlanden, allemaal met die dictators. Deze partijen hebben allerlei banden met de verlenging (moslim “maatschappij” in Nederland) van de dictators en willen ze graag verder, terwijl opstanden begonnen tegen die regimes en miljoenen mensen hun rechten eisen. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes {Haram – Salam bij Utrechtse gemeente, Moslim omroepen, Hallal eten bij overheid instellingen, hoofddoek implementatie met de steun van corrupte ambtenaren, korancursussen, overal moskeen neerzetten, islamlessen steeds uigebreide hersensspoeling bij het onderwijs, aparte zwemplaatsen en regels voor vrouwen met een andere achtergrond, subsidies aan hoofddoek organisaties, militaire dienst in moslim landen voor in Nederland geboren jongeren} die geen rechtstaat zijn, ze vergeten weer dat het grondslag van de moslimregimes, een politieke ideologie die op tal van punten in strijd is met onze rechtsstaat. PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 willen niet stoppen met dat primitieve ideologie die hen zeker vastbindt aan een eeuwenlange onderdrukking en ellende die nu 1.8 miljard mensen ondervinden. Deze partijen ontkennen dat Islam de ideologische bron is van al die dictatoriale regiems: van Marokko tot Indonesië. Het autoritaire en repressieve karakter van de moslim regimes, zijn wortels, kunnen we terugvinden in de beginselen van Islam. Allah, Mohammed en 1 gezagsdrager:dictator. Volgens de koran berust de soevereiniteit bij Allah en zijn Profeet Mohammed. De rechtsorde is op goddelijke bevel gegrondvest (Roger Scruton, Het Westen en de islam, Houtekiet, 2000). Concreet erkent de islam de staat niet als een onafhankelijke instelling waaraan men zijn loyaliteit betuigt (op cit pp 81). Dit is de kern van Islam. Allah, Mohammed en een dictator, een constante grondbeginsel, mag niet verandert worden: De Islam, in de kern, geeft een mandaat tot ongelijkheid onder de Islamitische wet, gebruikmakend van een dubbele standaard die speciaal ontworpen is om een “niet-moslim” te onderdrukken. Het dwingt tot het naleven van de regime en zijn inherente discriminatie met draconische straffen, met inbegrip uitvoering van de doodstraf op de tegenstanders. Alle volgelingen van Mohammed hadden constant machtsstrijden om dictator te worden, ze vermorden elke keer alle tegenstanders om als gezaghebber te kunnen functioneren! Nu uiteindelijk zijn er revoluties begonnen tegen deze politieke stelsel…In veel Arabische landen wordt nu deze ideologie van onderdrukking bestreden, mensen willen af van de ziekte der eeuwen.
  PVDA, CDA, Groenlinks, CU en D66 willen niet stoppen met de “hollandse” implementatie van een vijandige ideologie. Ze zeggen dat ze voor de Islam zijn. Sinds jaren 60  zijn ze vastgebonden aan de “immigratie” politiek van de Moslimlanden die door de dictators beschreven is, en verval proces die 1400 jaar geleden in het midden oosten is plaatsgevondenwordt nu hier weer hervat. Toen waren de mensen van het Midden-Oosten ook verdeeld over de Islam, vanuit het zuiden was er immigratie aan de gang en tegelijkertijd begon het verval van de maatschappij. Veel landen zijn van binnenuit blootgesteld aan de scherpe zwaard van Mohammed: Hij kon niet langer wachten Egypte,Turkije,Iran, Sudan, Algerije,Afghanistan, Marokko, Irak, Maleisië, Saudi-Arabie, Oezbekistan, Jemen,Syrië, Kazachstan, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Tunesië, Guinee, Somalië, Azerbeidzjan, Tadzjiekse, Serra Leone, Libië, Jordanië, Verenigde Arabische emiraten, Kirgizië, Turkmenistan, Tsjaad, Libanon, Koeweit, Albanië, Mauritanië, Oman, Kosovo, Gambia, Bahrein, Comoren, Katar, Indonesië,Pakistan, Bangladesh, Nigeria en nog meer landen werden heel snel onderworpen aan de mohammedaanse triomf. Veel Moslim landen hebben nu een zwaard in hun nationale vlag, landen waar onthoofding een belangrijk onderdeel is van het juridisch systeem, spreiden op hun vlag trots een zwaard tentoon, dat iedereen eraan moet herinneren dat de moslims komen met het zwaard om ongelovigen aan de islam te onderwerpen. Na 1400 jaar later, hier in Nederland weer met hetzelfde proces beginnen is krankzinnig. Want onder het zwaard staat de islamitische geloofsbelijdenis: Er is geen andere god dan Allah, en Mohammed. De moslim dictators beschouwen zich immers als hoeders van de Islam. Het zwaard slingert weer. Onder de naam positieve discriminatie zijn er tienduizenden Moslims gestationeerd bij de overheid instellingen. Velen ven hen hebben nog steeds banden met hun dictators. De zogenaamde “beleidsmakkers”, gestuurd door de herkomstlanden dictators vormen een gevaarlijke voorhoede. Deze implementatie is zeer gevaarlijk, gemeente ambtenaren met de namenlijsten van Moslimlanden, ministers die moskee openen, burgemeesters en wethouders die islam scholen oprichten, hoogste minaretten lanceren enz.. enz.. Maar welke namen staan op die lijsten van onze beleidmakkers? Allemaal de namen van de islamitische dictators!
  Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 en CU zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt! Deze partijen willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun geliefde Islamitische wereld. Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte, Iran, Jordanië, Algerije, Marokko en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur.

  Moslim wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland.
  PVDA, CDA, Groenlinks en D66 en hun burgemeesters, wethouders gaan gewoon door met hun wanbeleid; Ahmed Aboutaleb, wethouder Hamit Karakus hebben regelmatig overleg met de dicterende macht uit hun herkomstlanden. Ze bouwen structuren, de orders van hun dictators worden nog steeds doorgevoerd, ze zorgen ervoor dat de structuren van verovering doorgaan. Als jij naar zogenaamde gelovigen die moskeen willen bouwen kijkt, zie jij alleen werkloze Moslims, soms 35 jaar in uikeringen! Financiering is zeker via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden, dus met de bloed van die mensen hier bezetting structuren bouwen voor de moslim dictators, als gevolg het complete verval van de samenleving, hardwerkende mensen die het land ontvluchten. politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen.
   De onzekerheid over onze vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden. Dus: De islam is een misdaad, niet alleen tegen de mens(elijk)heid, maar tegen de dieren ook. Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.

  Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige proces. Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden, het is nu afgelopen: opstanden zijn begonnen. Hele strijd kan weer teruggeplaatst worden naar hun landen. Meer dan 2 duizend jaar geleden deden Romeinen ook: Hannibal zat in Europa, kon niet verslagen worden, Uiteindelijk wist Scipio de oorlog naar Noord-afrika te verplaatsen. Na een jaar van voorbereidingen landde Scipio in 204 v. Chr. in Afrika, waar hij de Carthaagse stad Utica innam. Anders zou Hannibal zijn blijven kampen en zich continue verbreiden. Meer Romeinse successen volgden en de situatie was nu zo ernstig dat Hannibal met het restant van zijn leger naar huis terugkeerde (202 v. Chr.).
  Wij moeten ook huidige moslim export van de dictators zo snel mogelijk stoppen en via remigratie hele strijd naar hun eigen landen terugplaatsen.
  Het is nu tijd om hele proces terug te draaien: niet Geert Wilders maar Moslim dictators moeten veroordeeld worden.

  Met Vriendelijke Groeten

  Adriana Thraces

    /   Beantwoorden  / 
  1. omg

   omg nog meer moslims?

     /   Beantwoorden  / 
 13. zoliga

  EY Fucking stomme hollanders kutkaaskoppen
  als je een echte man bent vertoon je zelf en praat zo tegen een moslim voor zijn gezicht ik trek je hele face der af en maak je helemaal Af respect mijn volk fucking niet normaal is dit altijd rasiscme als jullie zo doorgaan komt er een grote oorlog in nederland dus als ik jullie was mondje dicht en ga je boek lezen of zoek een hobby aiii

    /   Beantwoorden  / 
  1. omg

   Ohw wat zijn we bang, ja kom dan zeg dan kaaskop ik trek jou kop van je kut lichaam MOKRO. OF WAT DAN OOK KHUSKHUS KOP!, ALS NEDERLAND ZO SLECHT IS ROT DAN OP NAAR JE EIGEN LAND OH NEE, DAT KAN JE NIET JE HEBT NIET EENS GELD VOOR ZEEMAN SLIPPERS.

   HASAN HEEFT NIEUWE JAS AAN.
   GEKOCHT BIJ DE ZEEMAN.
   DE ACTION WAS TE DUUR.LALALAALALALA

   LIEDJE LEUK HE VERZONNE DOOR MYN VRIEND ACHMED SERIEUS. Ga jij nou maar lekker kauwgom voor je verjaardag vragen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. anoniem

    Ach man hou je bek je bent echt zo zielig beetje liedjes zingen alsjeblieft ga ergens anders reageren deze website is niet voor zulke vieze flikker zoals jij. En jij wilt zijn kop verbouwen nou sta 1x voor hem je schijt zeven kleuren stront dus hou je stil wil je

      /   Beantwoorden  / 
  2. Max

   zoliga:Flikker toch eens op met je lullige getrol…en ga lekker terug naar dat baardapenland van je…achterlijke geitenneuker!..

     /   Beantwoorden  / 
 14. R. Blicker

  Allah Akbar terroristen komen steeds dichterbij.

  “Islam is de oplossing” werd er massaal gescandeerd in Libië: ze hebben op dit moment veel steden in handen…Van jihadisten tot stammenstructuur en familieverbanden, vooral in het Westen van Libië door de Al Qaida georganiseerde parasitaire Berbers zijn de feitelijke machthebbers geworden. De rol van de gevreesde groepen wordt steeds groter. Jihadisten krijgen moderne wapens, bezetten belangrijke olievelden in Libië en op termijn stichten ze hun dictatoriale regimes weer. Allah Akbar terroristen komen steeds dichterbij, momenteel niet zo ver van de Italische kust.

  Deze gewelddadige sektes die ook binnen Europa hun wortels hebben, zullen straks diverse grote Nederlandse steden in hun greep houden. Het snelle voortplanting is nog steeds een heilige plicht van iedere moslim en hierdoor hun exponentieel groei veroorzaakt altijd overbevolking die basis is van alle burgeroorlogen van Moslimlanden. Op termijn zijn deze toestanden van noord- Afrika en middenoosten hier ook onvermijdelijk. Dit al vaak voorgespeeld is gevolg van de al zeker 40 jaar durende kruistocht van de elite tegen vrijwel alle traditionele waarden die de basis vormden van de ooit stabiele Westerse samenleving.
  Er zijn geen hervormingen waargenomen in Moslimlanden, in tegendeel zijn er nog meer fundi’s bijgekomen. Moslims willen nog steeds geen hervormingen doorvoeren. De islamitische context, anti- westerse cultuur van de moslims, wat het ook is: het zijn georganiseerde gevaarlijke groepen, ook na vervanging van huidige dictators komen er nieuwe dictators, zolang de basis, islamitische fundament niet hervormd wordt! Doorgaan met het huidige bevolkingsbeleid betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van overbodige bevolking van alle Moslimlanden. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. Het gaat over de overbevolking en etnische demonisering.
  Moslim Broederschap, Hezbollah, Taliban, Hamas en Al-Qade leden schreuwen Allah Akbar en komen steeds dichterbij. Hoe is het mogelijk dat de westerse landen al weer in een val terecht komen en hen juist bewapenen in Libië. Afghaanse jihadisten stammenoorlog gaat nog steeds door met de enorme kosten: Uruzguhan kostte Nederland miljarden dollar en mensen, Kundhuz avontuur is net gestart en belastingbetaler moet nu ook voor de Libische Jihadisten betalen; terwijl met de moderne wapens van EU dwazen belangrijke olievelden worden bezet.

  De islamitische invloed in Europa neemt snel toe. Politieke islam heeft sterke posities binnen de moslimwereld, denk maar aan landen als Iran, Egypte, Turkije, Pakistan, Soedan, Irak, Afghanistan, Libië en Saoedi-Arabië. Tegelijkertijd “emigreren” er veel moslims naar Europa. De moslims zijn het snelst groeiende deel van de Europese bevolking. Deze immigranten. Tegenover Westerse journalisten beweren leden van de Moslim Broederschap, Milli Gorus, Fetullah, Hezbollah en AKP leiders van Turkije voortdurend dat ze geen islamitische staat nastreven. Tegenover de eigen aanhang roepen ze echter precies het tegendeel. Tijdens een eveneens in juli in Egypte georganiseerde verzetsconferentie van de Moslim Broederschap, Hezbollah en de Palestijnse terreurgroeperingen, waar delegaties uit Saudi Arabië, Tunesië, Turkije, Iran, Indonesië, Marokko, Soedan en Jordanië aan deelnamen, werd een begin gemaakt met het op één lijn brengen van alle islamitische landen, groeperingen en bewegingen, met als uiteindelijk doel gezamenlijk ten strijde te strekken tegen de westen.

  Doorgaan met het huidige bevolkingsbeleid betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van overbodige bevolking van alle Moslimlanden. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. Het gaat over de overbevolking en etnische demonisering. Het snelle voortplanting is nog steeds een heilige plicht van iedere moslim en hierdoor is hun groei exponentieel geworden. Op termijn zijn de toestanden van noord- Afrika en middenoosten hier ook onvermijdelijk.
  De islamitische context, anti- westerse cultuur van de moslims, wat het ook is: het zijn georganiseerde gevaarlijke groepen, ook na vervanging van huidige dictators komen er nieuwe dictators, zolang de basis van hele verhaal intact blijft: islam wordt niet hervormd! Het geweld komt niet alleen voort uit Islamitisch extremisme, maar uit de mainstream, typische, normale, traditionele en canonieke Islam. De oorlog is al begonnen in de 7e eeuw n. Chr. en als we in de 21ste eeuw weigeren die werkelijkheid onder ogen te zien, dan is er misschien geen hoop meer voor beschaving. Uit misleiding kan niets goeds komen.

  De gewelddadige sektes die nu binnen Europa hun wortels hebben, zullen straks diverse grote Nederlandse steden in hun greep houden, dit al vaak voorgespeeld is gevolg van de al zeker 40 jaar durende kruistocht van de elite tegen vrijwel alle traditionele waarden die de basis vormden van de ooit stabiele Westerse samenleving. Kunnen we dan eerst eens een einde maken aan die alle vormen van de Moslimsimmigratie en orde op zaken stellen? Het werkt gewoon niet, dus dan moet je het gewoon niet doen. Heeft niks met discriminatie of racisme te maken, maar alles met realiteitszin.

  Veel Nederlandse ambtenaren en politicus die islamitische verbreding steunen, brengen ecosysteem in gevaar! Ze beginnen nu met het vernietiging van Europese natuurgebied. Gebieden zoals noord-afrika en middenoosten, waar alleen Moslims wonnen, zijn al step of woestijn geworden en duizenden dierensoorten die daar leefden bestaan niet meer. Neem niet alleen Egypte of Libië, maar ook veel dieren van klein Azië, Middenoosten, zuid kaukasus, Pakistan, Algerije, Tunesië, Marokko en Iran bestaan niet meer. Islamitische cultuur is compleet natuur, dier en milieu vijandelijk. Europese autoriteiten wisten dat de moslims geen grenzen kennen met hun explosieve voortplanting. Ze wisten wel dat het snelle voortplanting een heilige plicht is van iedere moslim en als gevolg elke vierkantenmeter van het Europese groengebied omgezet moest worden in beton om nog meer broedplaatsen te creëren voor de uitstoot van dictatoriale Moslimlanden. Sinds laatste 1.5 jaar hebben georganiseerde Moslims binnen Europa er nog eens 1.200.000 zielen bij gekregen. Moslims zeggen dat ze meer huizen nodig hebben. Beschaving wordt omgezet in een middeleeuwse barbarij en het totale leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner. Moslims willen alles omzetten in beton en binnen de betoncomplexen, mohammed, mehmet, ali of ahmet hetende strijders zien als de enige levende wezens. De gemeenschap moet voor hun genoegens die vrouwen en talrijke kinderen onderhouden, als massa hoofddoekvrouwen niet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Zo kan men dus vier of meer echtgenoten uit land van herkomst halen met alle kosten op vijanden. Dit betekent in concrete dat de werkende Nederlander ervoor zorgt dat om de 3 jaren islamitische vrouwen massaal met meer kinderen voor de komende 40-jaar verzekerd zijn van vast inkomen zonder te hoeven werken. Belasting betaler moet steeds harder werken voor de Moslim stieren die hun neuk business “de enige ware godsdienst” noemen en zich vijandig stellen tegen de normen en waarden van de naïevelingen. Moslimmannen beginnen meteen met de volgende ronde, ze gaan weer naar hun herkomstland om nog jongere vrouwen uit te kiezen. Islamitische loverboys versnellen op deze manier hele invasie: in de grootsteden circa 63% van de geborenen kennen geen vaders: een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12 kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige. Moslimvrouwen zijn constant zwanger, kinderen worden eerst op straat gezet, waarvan men zeker weet dat ze later in de gevangenissen belanden. Mohammed ali zit vast, Mohammed abdullah moet er nog komen…Mohammed’s worden één voor één crimineel, achterlijke moslims weten niet wat voor schade ze hebben opgericht!. Ze zeggen elke keer dat hun herkomstlanden verdragen hebben getekend met Nederland en dus stomme kafirs al deze mohammed’s moeten voor altijd onderhouden.

  - Een begin van de oplossing is een volledige stop van import uit den vreemde en een zeer gericht integratiebeleid met nadruk op zelfredzaamheid. Als het juridisch rond te krijgen zou zijn zou grootschalige remigratie de oplossing zijn.

  - Stop onmiddellijk alle subsidies aan de Moslimorganisaties: geen moskee, islamitische omroep en islamschool in Nederland. Stop kinderbijslag, stop islamitische naamgeving in Nederland.

  - Stop onmiddellijk met de dubbele nationaliteit. Stop verblijfsvergunningen, erfenis van vorige WO, zeer verouderde verraderlijke stelsel moet zo snel mogelijk verdwijnen. Mensen die nationaliteit van herkomstland willen behouden mogen alleen werkvergunning krijgen: werk of directe terugkeer naar heilige land.

  - Stop “positieve discriminatie”:de islamieten beginnen te infiltreren in onze regering, het leger, justitie, politie. Het einde van de vrije wereld en het begin van een verschrikkelijke interne oorlog is nabij!

  - Subsidiesponzen als Turkse, Marokkaanse “contactgroepen” worden een soort extra ambassade of consulaat van Moslimlanden: inspraakorgaan Turken (IOT), Landelijk beraad Marokkanen, Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), Contactgroep Islam (CGI), Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION), Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), Islamitische Stichting Nederland (ISN) en nog tientallen die als extra ambassade of consulaat willen functioneren moeten sowieso snel gesloten worden in deze tijden van bezuinigingen. Dit soort clubs werken oplossingen voor de enorme problemen tegen.

  - veel overheid instellingen plegen zelfmoord door het in dienst nemen van haat zaaiende imams en andere moslimstrijders uit moslimlanden. Ze hebben zich tegen zijn eigen burgers gekeerd, dit is puur land verraad. Stop uitkeringen aan imams die als verlenging van hun geheime dienst werken, ze moeten onmiddellijk teruggestuurd worden.
  - geen verdragen meer met de moslimlanden over de volksverplaatsing van hun ongewenste bevolking.

  - kansen op een permanente apartheid en burgeroorlog in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal anti~Nederlandse allochtonen groter is en de instroom blijft voortduren. We kunnen het ook anders formuleren: een groeiende aparte islamitische maatschappij, ofwel het permanent samenvoeging van het oneindig groeiende uitstoot van Moslimlanden is een bron van burgeroorlog.

  Vriendelijke Groeten
  R. Blicker
  Wijkcomité Directe Democratie

    /   Beantwoorden  / 
 15. Max

  @zoliga op 19 augustus 2011 om 13:27:Nog meer van die belachelijke reacties?Meschien kun je beter met voetballen bezighouden en geen lulverhalen vertellen  

    /   Beantwoorden  / 
 16. Khalid

  De islam heeft de wereld en zijn gemeenschappen juist de goeie richting in geduwd.Waar en van wie hebben de westerlingen zich zelf te leren wassen??De moslims natuurlijk van waar kennen wij alcohol en de algebra en de wetenschappen die gebaseerd zijn op welzijn en gezondheid en natuurlijk het universum.Ook staat er in de koran hoe de baby zich ontwikkeld in de buik van de moeder kijk wat voor een prachtige wonder dat is kon iemand dat weten in de 6e eeuw toen er niet eens moderne apparaten bestonden om in de buik te kijken?De eerste ziekenhuis stond ook in Mekka of Bagdad en nu staan ze wereldwijd klopt dat?JA ZEKER dus islam heeft de mensheid uit het donker naar het licht gebracht van het duister naar de verlichting…En je ziet in de islam is iedereen gelijk nederlander Marokkaan Chinees Japanner Turken amerikanen Joden enz en in een democratie?Daar zitten allerlei bewegingen en diverse partijen die geneigd zijn om de samenleving in te dealen in groepen zoals je wel weet dat nederland de gedachte heeft van in hokjes denken…

  Tot slot wil ik benadrukken doe kennis op over de islam en de wonderen van de koran en je zal versteld staan wat voor geloof het is het geloof van Adam,Abraham,Esa,Mozes en Mohammed Sallalahu ailaihi wasallam.

  Moge Allah swt genadig zijn over jullie onwetende zielen en jullie meer kennis geven en inshallah goede moslims maken en belonen met het paradijs in het hiernamaals

  Wa’salaam

    /   Beantwoorden  / 
 17. isaac

  Oude garde ervaart ‘een zeker gevoel van opluchting’ na de val van het kabinet.

  De Moslim organisaties zijn ook blij omdat het rituele slacht, burka/hoofddoek, dubbele passpoort, Moskeebouw, uithuwelijk, eerwraak en het heilige massa verzameling kan weer ongestoord doorgaan.
  Massa immigratie is weer gered, moslimlanden zijn zeer tevreden. Ambtenaren klasse is hard aan het werk. Feestende PVDA, CDA, D66, CU en Groenlinks brengen islamitische afvalputje niet in gevaar, ze gedragen zich als islamitische verlenging.
  Mohammed’s, Mehmet’s, Ali ‘s, Newzat’s kunnen weer aan het werk: “… Nevzat K. werd in Turkije ook al eens veroordeeld voor moord, maar in 2007 kwam hij naar Nederland en kreeg verblijfsvergunning. (…) Het hof acht bewezen dat Nevzat K.. de 32-jarige Çakmakçi-Erbas op 10 augustus 2009 met messteken om het leven heeft gebracht. Dat gebeurde op klaarlichte dag op de parkeerplaats voor haar crèche Moeders Schoot in Amsterdam-West. K. besloop haar van achteren en stak met een groot mes bijna 20 keer op haar in. Hij bleef steken toen Erbas zich omdraaide en zich verweerde en ging door toen zij in elkaar zakte. …”.

  Onder de naam “migranten, gastarbeiders”, pompen Moslimlanden zoveel mogelijk criminelen naar Nederland: “hulpinstanties” van het ambtenaren complex moeten al deze criminelen onderhouden.
  “…Stratmann van juwelierszaak Lapidee aan de Beeklaan in Den Haag werd overvallen en neergeschoten door twee mannen, Ziya B. en Sandro Grigolia.
  Vanwege gedragsproblemen werden Ziya B. en Sandro G. door zeker negen hulpinstanties begeleid, maar dat hielp nauwelijks. Beide mannen kwamen al op 14-jarige leeftijd in aanraking met justitie. Zo werd G. veroordeeld voor illegaal wapenbezit en moest hij een jaar later weer voor de rechter verschijnen. Beide verdachten kregen verscheidene jeugdwerkstraffen opgelegd…”.
  “Ziya B. en Sandro G. door zeker negen hulpinstanties begeleid,…”
  Het gaat mis omdat er te veel instanties en hulpverleners er mee bezig zijn vaak weten ze van elkaar niet wat ze doen. Het is het hele systeem van enorme wachtlijsten die ook uit nog niet geboren Marokkanen en Turken bestaat.
  Op deze manier hebben circa 40% van de ambtenaren veel ‘werk’, een soort bezigheid omtrent Islamitische volksverhuizing, met name valse vluchtelingen en gedwongen familievorming- gezinshereniging/importbruiden en enorme gevolgen daarvan!
  Hoeveel van de criminelen hebben de laatste jaren vestigingsvergunningen gekregen? Hoeveel moslims lopen met de wapens rond? Waarom tienduizenden moslimjongeren van 3de generaties gewapend zijn?
  Sinds jaren tachtig is er geen gewone migratie van werkzoekenden richting Nederland. Het verplaatsing van ongewenste, asociale, gevaarlijke uitstoot van de moslimlanden heeft niks mee te maken met de regulaire migratie. Toch blijven de PVDA, CDA, GL, D66 politici beweren dat het alles eigen schuld is:”we hebben zelf gedaan”, “we hebben deze mensen zelf binnengehaald…”, zeggen ze elke keer. Groeiende criminalisering in Nederland gaat gepaard met de etnische verminking van de grotsteden bevolking. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de Nederlandse bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de burgeroorlogen.
  Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Ze werd onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de ultra asociale Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo’n omgeving kinderen krijgen. Dit is de kernstrategie van de islamitische verbreiding die sinds 7de eeuw succesvol wordt toegepast.
  Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral vijandige bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn.
  Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici aangestuurd en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de werkende burgers.
  Moslimlanden en hun collaborateurs in Nederland gaan over tot de vorming van moslimenclaves als toekomstige overkoepelende gebieden die meerdere steden en dorpen in zich verenigd. Om niet het gevaar te lopen bij de verdere uitbreiding van deze Moslimenclaves, wordt gezocht naar de aanvullende internationale moslimorganisaties.

  De basis van slechte beleid en progressie, het “ambtenarenkorps” van Bureaucratische kaste moet drastisch ingeperkt worden. Eerst beginnen met alle onzinnige, onnodige en tijdrekkende regeltjes schrappen. Ambtenaren die zich op kosten van de belastingbetaler wentelen in een luxe die diezelfde belastingbetalers zich niet op hun werkplek kunnen veroorloven.
   In Nederland heeft de Islam zich vooral door migratie verspreid. De kolonisatie van de belangrijkste wijken/gebieden heeft er voor gezorgd dat een groot aantal moslims zich na het verkrijgen van de “vaste voet” vergunningen eindeloze vervolg migratie tot stand brengen.
  Veel moslimlanden willen hier hun overbodige bevolking kwijt en Nederland moest een zware staatsmechanisme ontwikkelen voor de opvang van hun eindeloze stroom. Veel politici en ambtenaren staan ver van de probleemsteden. Ze doen alsof ze op een andere planeet leven. Problemen die veroorzaakt worden door hun “nieuwkomers” bestaan gewoon niet!. Grote Steden bevolking is door de strot geduwd door mensen die alleen maar achter hun bureaus zitten. Normen en waarden worden overboord gegooid handhaving van wetgeving is hun vreemd. Klachten van burgers worden niet beantwoord.
  Veel ambtenaren leven nog volgens het islamitische jaartelling. Ze willen niet horen dat Islam een woestijn indoctrinatie is. De islam is gemaakt door mannen, voor mannen. Moslimmannen hebben kledingvrijheid, de moslimvrouwen daarentegen niet, zij moeten zich verplicht verbergen in lappen stof. Je ziet die vrouwen zelfs op het strand liggen met burka en al, sterker nog, ze gaan zelfs met die burka het water is. De moslims van de oude garde in Nederland, na de generaties gaan toch gekleed in hun uniformen, hoofddoeken/burka’s/soepjurken zodat duidelijk te zien is dat ze het islamitische politieke ideologie aanhangen.
  Kennelijk worden grotsteden bestuurd door lieden waarbij het behoorlijk schort aan beoordeling vermogen waardoor zij niet in staat blijken een tamelijk eenvoudige inschatting te maken waneer ze zelf verdreven worden door de gewapende Moslims. Ze kijken nergens heen en hopen dat ze altijd kunnen uitwijken naar één van hun vakantieoptrekje!
  De Moslimimmigratie heeft de Nederlandse verzorgingsstaat alleen maar geld gekost. De laag opgeleide uitstoot werd erdoor in de werkloosheid gedrukt. Elke jaar opnieuw kost het Nederland vele miljarden, naast extra woningsnood, meer criminaliteit en al die ellende waar we dag in dag uit mee te maken hebben op straat. De verhuftering, de angst, de fragmentsering van de samenleving, de komst van de islam, het is allemaal te danken aan de eindloze massaverplaatsing van Moslimbevolking.
  Als er op de eigen bevolking buitenproportioneel bezuinigd wordt, is men ook verplicht te stoppen met geld naar het buitenland te sluizen. Als er bezuinigd moet worden dan met z’n allen. Laten we echter niet vergeten dat het fatale Moslim Immigratie miljarden heeft gekost.
  De afgelopen jaren zijn er miljarden overgemaakt naar Turkije en Marokko. Maar deze landen hebben nog steeds te veel eisen en willen nog meer uitstoot dumpen in Nederland. Nederland moet snel stoppen met het onderhoud van de vijandige landen.
  Probleemwijken worden nog groter, Islam is groeiende en wordt militanter.
  Sinds jaren 60 worden ze steeds groter en duurder. De burger is het slachtvee geworden. Moslims terroriseren buurtbewoners en veroorzaken overlast, ergernis en angst. Zestig procent van de Marokkaanse jeugd is werkloos en 4 op de tien staat geregistreerd als verdachte van misdaad of overtreding. Het probleem hoe Marokkaanse en Turkse ouders hun kinderen opvoeden op weg naar de probleemsteden blijft de kern van hele verhaal. Zet daar meer politie in, of stuur desnoods het leger, want die wijken mogen niet in handen van bendes vallen, maar moeten terug onder het gezag van het lokale bestuur en de lokale veiligheidsdiensten komen.
  Export van uitkeringen, kinderbijslag moet onmiddellijk stoppen. Wij moeten allemaal de broekriem aantrekken vanwege de miljarden die de massa-immigratie ons kost. Denk nog even aan het voorbeeld van die AOW uitkeringen aan mensen die jaren dood waren.
  Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding. Er mogen alleen werkvergunningen gegeven worden.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Aan Achmed en Fatma

  Islam doet zogenaamd alles, maar eigenlijk zijn ze fout bezig, ze maken buurten onveilig en ze maken expres baby’s niet gemeen bedoelt maar ze maken dit er zelf naar voornamelijk Marokkanen. Turken vallen nog al mee. En tja terwijl ik hier mijn mening geef ben ik bang dat ik morgen dood in me bed lig. Waarom tja waarom loopt geert wilders met een kogelvrij vest. PS BEN GEEN VOORSTANDER VAN HEM Maar jaa..
  Ik geef alleen mijn mening respecteert het maar.
  Ik bedoel sommige mensen van islam zijn aardig maar de meeste gaan gewoon te ver. Ook vandalisme word vaak gebruikt,

  Van GEERT. (Mhemet Kabab).

    /   Beantwoorden  / 
  1. >:(

   IK HAAT JE JIJ RACIST HOE KUN JE IK STUUR ALLAH OP JE AF. JIJ KOMT IN HET VUUR VAN SAATAN. JIJ GAAT NIET NAAR ALLAH TOE JIJ GAAT NAAR ONZE SAATAN. MORGEN LIG JE DOOD.

     /   Beantwoorden  / 
 19. Moslim Love muslima.com

  Opzoek naar een moslim partner? Dan kunt u terecht op Muslima.com
  Hier kunt u , u Fatma zoeken en natuurlijk je generatie voorzetten. Alleen voor maagden. Achmed is ook welkom! Geen geert wilders mogen op Muslima.com hun fatma zoeken. Dus Achmed grijp je kans! :)

  Muslima.com

  PS: Fatma wacht op je! ;)

    /   Beantwoorden  / 
 20. shiraaz

  Salam,

  Haha jullie kunnen zeggen wat jullie willen over wat mensen doen enzo maar over de koran moetje niet rommelschrijven want als je het niet uitleest weetje geen moer geloof mij maar als jullie het uit zouden lezen zouden jullie niks zeggen maarja jwz satan wilt niet dt je de koran leest haha. Maar moslim broeders niet moeilyk doen want satan zit er ook tussen natuurlijk maar dit willen de niet weten

  Laten we eens even kijken naar een aantal statistische wonderen in de Koran, welk slechts een fractie is van wat het Heilige Boek de mensheid geeft.
  Dr. Tariq Al-Suwaidan, een bekende geleerde van de Ikhwan Al-Muslimoon, heeft deze studie uitgevoerd en kwam tot de volgende resultaten:

  ArabischBetekenis
  Aantal keren vermeld in Koran

    
  Ad-DunyaDeze wereld115
  Al-AkheerahHet Hiernamaals115
     
  Al-Malaa’ikahEngelen88
  Al-ShayaateenSatan88
     
  Al-HayahLeven145
  Al-MaoutDood145
     
  Al-RajulMan24
  Al-Mar-ahVrouw24
     
  Al-ShahrMaand12
  Al-YaumDag365
     
  Al-BahrZee32
  Al-BarLand13
   

  Als we het aantal keren dat de woorden “land”en “zee” voorkomen bij elkaar tellen krijgen we een totaal van 45.
  En nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:

  32/45 X 100% = 71.11111111%

  en

  13/45 X 100% = 28.88888888%

  En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888…%).
  Deze feiten illustreren weer een ander wonder van de koran.

  De wonderen van de koran zullen nooit eindigen.
  Het zal nooit gebeuren dat de mens de COMPLETE kennis uit de koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de veelheid ervan).
  Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper.
  Het is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het hiernamaals wensen.er staan nog meer dingen in waar de wetenschap nupas achterkomt maar ik ga niet veel moeite doen kijk zelf man -,- alsje interesse hebt dan:p want satan zegt niet doen:p haha.

  Salam..

    /   Beantwoorden  / 
 21. shiraaz

  DE WETENSCHAPPELIJKE WONDEREN VAN DE QOER’AAN

  HOE HET UNIVERSUM IS ONTSTAAN

  Het ontstaan van het universum wordt in de Qoer’aan in het volgende vers beschreven:

  Hij is de Voortbrenger van de hemelen en de aarde.  (Qoer’aan 6:101)

  Deze informatie gegeven in de Qoer’aan, is volledig in overeenstemming met de ontdekkingen van de hedendaagse wetenschap. Zoals we al eerder gezegd hebben zijn astrofysici tegenwoordig tot de conclusie gekomen, dat het hele universum, samen met de dimensies van tijd en materie, zijn ontstaan door een grote explosie, die in een oogwenk heeft plaatsgevonden. Deze gebeurtenis staat bekend als de ‘Big Bang’ en bewijst dat het universum uit het niets is geschapen als het resultaat van een explosie uit één enkel punt.
  Voor de tijd van de Big Bang, bestond er niet zoiets als materie. Van een toestand van niet-bestaan, waarin noch materie, noch energie en zelfs geen tijd bestond, en wat slechts metafysisch beschreven kan worden, werden materie, tijd en energie, allen in een ogenblik geschapen. Dit feit, pas onlangs ontdekt door de moderne natuurkundigen, werd ons veertienhonderd jaar geleden in de Qoer’aan verteld.

  DE EXPANSIE VAN HET UNIVERSUM

  In de Qoer’aan die veertienhonderd jaar geleden geopenbaard werd, in een tijd waarin de wetenschap van de astronomie nog primitief was, wordt de expansie van het universum als volgt beschreven:

  Met macht hebben Wij de hemel gebouwd. Waarlijk, Wij zijn in staat om de omvangrijkheid en ruimte daarvan uit te breiden. (Qoer’aan 51:47)

  Het woord ‘hemel’ dat in het bovenstaande vers gebruikt is, komt op verschillende plaatsen in de Qoer’aan voor, in de betekenis van ruimte en universum. Hier wordt het woord weer in die betekenis gebruikt, het zegt dat het universum ‘uitdijt’. En de hedendaagse wetenschap is nu juist tot deze conclusie gekomen!
  Tot het begin van de twintigste eeuw, was de enige opvatting in de wetenschappelijke wereld dat ‘het universum een constante aard had en dat het sinds onmetelijke tijd bestond’. Het onderzoek, de observaties en berekeningen die door de moderne technologie werden uitgevoerd, hebben echter laten zien dat het universum eigenlijk een begin had, en dat het voortdurend ‘uitdijt’.
  Aan het begin van de twintigste eeuw hebben de Russische natuurkundige Alexander Friedmann en de Belgische kosmoloog Georges Lemaitre theoretisch uitgerekend dat het universum voortdurend in beweging is en dat het uitdijt.
  Dit feit werd door gegevens verkregen uit observaties in 1929 bevestigd. Terwijl Edwin Hubble, de Amerikaanse astronoom de hemel met zijn telescoop bekeek, ontdekte hij dat de sterren en melkwegstelsels voortdurend van elkaar af bewogen. In een universum waarin alles voortdurend van elkaar af beweegt, betekent dit een voortdurend uitdijend universum. De observaties die de volgende jaren uitgevoerd werden, bevestigden dat het universum voortdurend uitdijt. Dit feit was in de Qoer’aan uitgelegd, terwijl eigenlijk niemand het wist. Dit komt omdat de Qoer’aan het woord van Allah is, de Schepper en de Heerser van het gehele universum.

  HET SCHEIDEN VAN DE HEMELEN EN DE AARDE

  Een ander vers over de schepping van de hemelen is het volgende:

  Wisten degenen die ongelovigen waren niet dat de hemelen en de aarde als één stuk waren samengevoegd, en dat Wij het vervolgens scheiden? En Wij hebben uit water elk levend ding gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?(Qoer’aan 21:30)

  Het woord ratq, vertaald als ‘samengevoegd’ wordt in Arabische woordenboeken vertaald als ‘met elkaar vermengd, één geworden’. Het verwijst meestal naar twee verschillende substanties die een geheel vormen. De zinsnede ‘Wij scheiden’ komt van het Arabische werkwoord fataqa wat inhoudt dat iets tot ontstaan komt door het verscheuren of vernietigen van de structuur van zaken die aan elkaar gehecht zijn. Het ontspruiten van een zaadje uit de aarde is één van die gebeurtenissen waar het werkwoord voor gebruikt wordt.
  Laten we opnieuw naar het vers kijken met deze kennis in ons achterhoofd. In het vers zijn hemel en aarde eerst het onderwerp van de situatie van de ratq. Zij worden gescheiden (fataqa) als de ene uit de ander voortkomt. Geboeid denken wij aan de eerste momenten van de Big Bang, we zien dat alle materie van het universum op één enkel punt verzameld is. Met andere woorden, alles, de hemelen en de aarde inbegrepen, waren nog niet geschapen en waren in een vermengde onscheidbare toestand. Toen ontplofte dit punt krachtig, en zorgde ervoor dat de materie gescheiden werd.

  DE RONDHEID VAN DE AARDE

  Hij heeft de hemelen en de aarde in waarheid geschapen. Hij laat de nacht in de dag overgaan en laat de dag in de nacht overgaan. (Qoer’aan 39:5)

  De woorden die in de Qoer’aan gebruikt worden om het universum te beschrijven, zijn echt opmerkelijk. In het bovenstaande vers wordt het Arabische woord Takwir gebruikt dat met “vouwen of overgaan” is vertaald. In het Nederlands betekent het: iets over een ander laten gaan, opvouwen als een kledingsstuk wat opzij wordt gelegd. (In een Arabisch woordenboek wordt dit woord gebruikt voor de actie waarin men iets om iets anders heen draait, bijvoorbeeld zoals bij een tulband gedaan wordt als die wordt opgezet.)
  De informatie die in dit vers gegeven wordt over de dag en de nacht die in elkaar overgaan, bevat ook accurate informatie over de vorm van de wereld. Want dit kan alleen maar waar zijn als de aarde rond is. Dit houdt in dat in de Qoer’aan, die in de zevende eeuw geopenbaard is, al naar de rondheid van de wereld verwezen werd.
  Men moet er wel bij stil staan dat in die tijd het begrip van astronomie en hoe de wereld gezien werd, anders was. Men dacht toen dat de aarde plat was en alle wetenschappelijke berekeningen en uitleg waren op dat geloof gebaseerd. Maar omdat de Qoer’aan het woord van Allah is, werden de woorden gebruikt die het geschiktst waren toen het universum beschreven werd. De Qoer’aan verkondigde deze feiten veertienhonderd jaar geleden, de feiten die wij pas in onze eeuw konden achterhalen.

  EEN BESCHERMEND DAK

  In de Qoer’aan vestigt Allah onze aandacht op een belangrijke eigenschap van de hemel:

  En Wij hebben de hemel tot een dak gemaakt, veilig en goed behoed. Maar toch keren zij zich van haar tekenen af. (Qoer’aan 21:32)

  Deze eigenschap van de hemel is bewezen door wetenschappelijk onderzoek, dat is uitgevoerd in de 20ste eeuw.
  De atmosfeer om de aarde heen, heeft een aantal cruciale functies voor de voortzetting van het leven. Grote en kleine meteoren die de aarde naderen, worden door de atmosfeer vernietigd, en tegelijkertijd voorkomt deze dat zij op aarde vallen en aan het leven schade toe brengen.
  Verder filtert de atmosfeer de lichtstralen die uit de ruimte komen die schadelijk voor het leven kunnen zijn. Het opvallendst van de atmosfeer is dat het alleen nuttige en onschadelijke straling, zoals zichtbaar licht, bijna ultraviolette straling en radiogolven, door laat gaan. Al deze straling is van levensbelang voor het leven. Straling die bijna ultraviolet is en die maar gedeeltelijk door de atmosfeer heen komt is erg belangrijk voor de fotosynthese van planten en voor de overleving van alle levende wezens. Het leeuwendeel van de intense ultraviolette straling, die door de zon wordt uitgestoten, wordt er door de ozonlaag van de atmosfeer uit gefilterd en slechts een beperkt en essentieel deel van het ultraviolette spectrum bereikt de aarde.
  De beschermende functie van de atmosfeer eindigt hier niet. De atmosfeer beschermt de aarde ook tegen de vrieskou uit de ruimte, die ongeveer min 270° C is.
  Maar het is niet alleen de atmosfeer die de aarde tegen schadelijke invloeden beschermt. Naast de atmosfeer legt de Van Allen gordel ook een magnetisch veld om de aarde, dit dient ook als een schild tegen de schadelijke straling die onze planeet bedreigt. Deze straling, die voortdurend door de zon en andere sterren wordt uitgestoten, is dodelijk voor levende wezens. Als de Gordel van Allen niet bestond, zou de enorme uitbarsting van energie, die zonnevlammen genoemd wordt en die vaak in de zon voorkomen, het leven op aarde vernietigen.
  Dr. Hugh Ross zegt het volgende over het belang van de Van Allen gordel voor ons leven:
  “Eigenlijk heeft de aarde de hoogste dichtheid van alle planeten van ons zonnestelsel. Deze grote kern van ijzer en nikkel is verantwoordelijk voor ons grote magnetische veld. Dit magnetisch veld vormt het Van Allen stralingsschild, dat de aarde tegen stralingsbombardementen beschermt. Als dat schild niet aanwezig zou zijn, zou het leven op aarde niet mogelijk zijn. De enige andere rotsachtige planeet, die iets van een magnetisch veld heeft, is Mercurius – maar de kracht van dat veld is honderd maal minder dan die van de aarde. Zelfs Venus, onze zusterplaneet, heeft geen magnetisch veld. De Van Allen gordel, het stralingsschild, is een ontwerp dat uniek is voor de aarde.1
  De energie, die door slechts één van deze uitbarstingen die in de afgelopen jaren ontdekt is, wordt berekend op de kracht die gelijkstaat aan 100 miljard atoombommen, vergelijkbaar met de bom die op Hiroshima gegooid is. Achtenvijftig uur na de uitbarsting, zag men dat de magnetische naalden van kompassen ongewone bewegingen vertoonden en 250 km boven de atmosfeer van de aarde, steeg de temperatuur opeens tot 2,500° C.
  Kortom, hoog boven de aarde is een perfect systeem aan het werk. Het omringt onze wereld en beschermt het tegen bedreigingen van buitenaf. Eeuwen geleden heeft Allah ons al in de Qoer’aan verteld dat de atmosfeer van de wereld voor ons werkt als een beschermend schild.

  DE HEMEL DIE TERUG STUURT

  In vers 11 van Soera At-Tariq in de Qoer’aan wordt er verwezen naar de terug sturende functie van de hemel:

  Bij de hemel en haar cyclische systemen
  Dit woord dat in de Qoer’aan vertaling als cyclisch uitgelegd wordt, kan ook terugsturen of teruggeven betekenen.
  Zoals we weten bestaat de atmosfeer om de aarde heen, uit vele lagen. Iedere laag dient een belangrijk doel ten bate van het leven. Uit onderzoek is gebleken dat deze lagen ook de functie hebben om materiaal of straling waar ze bloot aan gesteld worden terug te stralen, de ruimte in of naar beneden naar de aarde. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken van deze ‘recycling’ functie van de lagen die de aarde omringen..
  De troposfeer, 13 tot 15 km boven de aarde, stelt waterdamp in staat om van het aardoppervlakte op te stijgen, te condenseren en als regen terug te keren.
  De ozonlaag, de onderste laag van de stratosfeer op een hoogte van 25 km boven de aarde, reflecteert schadelijke straling en ultraviolet licht dat uit de ruimte komt en straalt het terug de ruimte in.
  De ionosfeer, reflecteert radiogolven die op aarde uitgezonden worden naar de verschillende delen van de wereld, net als een passieve communicatiesatelliet, en maakt dus draadloze communicatie, radio en televisie-uitzendingen, over lange afstanden mogelijk.
  De laag van de magnetosfeer weerkaatst schadelijke radioactieve deeltjes die door de zon en andere sterren uitgestoten worden en stuurt deze terug de ruimte in, voordat deze de aarde kunnen bereiken.
  Het feit dat deze eigenschap van de atmosferische lagen, die pas in het recente verleden is aangetoond, reeds eeuwen geleden in de Qoer’aan omschreven werd, laat weer opnieuw zien dat de Qoer’aan het woord van Allah is.

  DE RELATIVITEIT VAN TIJD

  Tegenwoordig is de relativiteit van tijd een bewezen wetenschappelijk feit. Dit werd door de relativiteitstheorie van Einstein, in het begin van de 20ste eeuw, duidelijk gemaakt. Tot dat moment wisten de mensen niet dat tijd een relatief concept was, en dat het afhankelijk van de omgeving, kon veranderen. Maar de vermaarde wetenschapper Albert Einstein heeft dit feit duidelijk in zijn relativiteitstheorie bewezen. Hij liet zien dat tijd afhankelijk is van massa en van snelheid. In de geschiedenis van de mensheid heeft niemand ooit eerder dit feit duidelijk uitgelegd.
  Maar hier is één uitzondering op; de Qoer’aan omvat informatie over het feit dat tijd relatief is! Over dit onderwerp staat in enkele verzen:

  En waarlijk, een dag met jullie Heer is als duizend jaren van jullie berekening. (Qoer’aan 22:47)

  Hij regelt (alle) zaken van de hemelen en de aarde, dan zal het (de zaak) op een dag, die een duizend jaar van jullie berekening duurt naar Hem opstijgen. (Qoer’aan 32:5)

  De engelen en de geest stijgen naar Hem op in een dag waarvan de tijd vijftigduizend jaren is. (Qoer’aan 70:4)

  In een aantal verzen wordt er op gewezen dat mensen tijd verschillend ervaren en dat mensen een korte periode soms als een heel lange ervaren. Het volgende gevoerde gesprek van mensen tijdens hun oordeel in het hiernamaals, is hier een goed voorbeeld van.

  Hij zal zeggen: “Hoeveel jaren zijn jullie op aarde gebleven?” Zij zullen zeggen: “Wij bleven een dag of een deel van een dag. Vraag het aan degenen die het bijhielden.” Hij zal zeggen: “Jullie zijn slechts kort gebleven – als jullie dat maar wisten! (Qoer’aan 23:112-114)

  Het feit dat de relativiteit van tijd zo duidelijk in de Qoer’aan, een boek waarvan de openbaring in 610 na chr. is begonnen, genoemd wordt, is een ander bewijs dat het een heilig boek is.

  Salam, shii

    /   Beantwoorden  / 
 22. shiiraaz

  En owhjaa kafirs!

  Voor sommige mensen is de koran hard
  Alsje tegen deze bewijzen iets negatiefs schrijft of iets dergelijks ben je egt een ezel ik meen die serieus egt een ezel ben je dn. Lateerzz!
  Salam…….

  Shiraaz E,

    /   Beantwoorden  / 
 23. Nourdin

  Het is waar Islam is en blijft groeien en zal de grootste zijn!!
  En voor de Ongelovige die een denkwijze hebben die er niet tegen kunnen je kan niet altijd winnen en niet altijd n ja krijgen.
  Allah (god) is groot Hij zal beoordelen wie de grootste zal worden.
  Niet wij de mens inschatten terwijl je niet eens weet hoe groot de wereld is.
  datum 29 juli 2012.
  sluit je handen bijeen wat leest u en dat heeft iedereen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. raymond

   HHHmmmmm…..tja…..deze reacties kan je verwachten van de agressieve moslims he? De wereld wordt er niet beter op met dit soort agressieve uitingen en het doen en laten hier van. Maar zullen het 70 vrouwen zijn die je boven krijgt of geiten? dat staat niet in de koran he? Maar goed Islam betekent HAAT en AGRESSIVITEIT. Misschien moeten jullie daarin iets veranderen?

   En uiteindelijk zal er maar 1 zijn die oordeelt over ons, dat is niet ALLAH…..GOD en allah is niet hetzelfde.Je kan het zo verpakken maar voor mij is God een liefdevolle

     /   Beantwoorden  / 
   1. VAhit

    ja man islam is agressief nou islam is niet de gene die al die afrikanen als slaven gebruikten en islam is niet de gene die mensen levend verbrand en islam is niet de genen die kleine kinderen dood maakt en nou zeg jij dat islam agressief weet je je kijkt veel naar media je moet ook beetje je hoofd omdraaien en zien hoe erg christendom is
    europeanen maken jezus dood en daarna geloven ze er in. das pas echt dom en hoe kan nou een mens een zoon van een god zijn dat is onmogelijk dus volgen jullie is god een mens en jezus zijn zoon . volgens jullie zijn wij allemaal god weet je je gelooft of niet maar iedereen kist voor islam wat dat is de enige geloof die beetje normaal is en ik hoef niet veel te zeggen want iedereen weet dat Islam steeds zich verspreid en dat meer mensen voor Islam kiezen ookal wil je er niet in geloven maar het is zo en bijbel is een boek van oud en nieuwe testament en vroeger waren er 60 bijbels waarvan nu 4 dus welk boek verteld nou de waarheid 1 boek of 60 boeken die samen gevoegD IS

      /   Beantwoorden  / 
 24. zo jullie hebbe tijd

  sommige mensen hier hebben echt tijd met typen hea. Geloof het of geloof het niet islam heeft de grootste aanhang en de grootste stijgende aanhang.

    /   Beantwoorden  / 
 25. f*ck de hollanders

  kk nederlanders jullie doen op internet fucking stoer maar als je me echt tegen komt en dan met al die praatjes komt. dan ga je echt DOOD!!

  dit is een fucking bedreiging voor alle mongole die het zogenaamd beter weten(kk hollanders)

    /   Beantwoorden  / 
 26. Piet

  Eng gewoon! Jammer dat we alles maar tolereren in Holland. Zij die profiteren van de Nederlandse domheid! Leve de Katholieke kerk, baas in EIGEN LAND !!!

    /   Beantwoorden  / 
 27. Maarten

  Vreemd dat je Hollanders haat kerel! Rot dan op uit ons Nederland! Ze zouden jou direct moeten opsluiten en nooit meer vrij laten.

  Door personen als jij krijg ik meer en meer haat tegen allochtonen!

    /   Beantwoorden  / 
 28. NOJ

  Ik ben heel trots om een Muslim te zijn.

    /   Beantwoorden  / 
 29. kaas

  klopt de islam groeit en groeit waardoor dat nu de grootste godsdienst is er zijn uiteraard mensen die niet geloven en beweren dat het niet zo is omdat ze willen dat hun geloof het is maar ja de waarheid is zojuist verteld: DE ISLAM HEEFT DE MEESTE AANHANGERS!

  LEVE DE ISLAM!

    /   Beantwoorden  / 
 30. Victor

  JIHADISTEN REKRUTERING IN DE NEDERLANDSE STEDEN!

  Wees op u hoede.

  Dankzij slechte politiek, zijn de koran cursussen, internaten en moskee activiteiten explosief toegenomen in Nederland…Een toenemend aantal in Nederland wonende Moslims blijken in deze moskeen ideologische een religieuze training – studies te volgen wat leidt tot de huidige Jihadisme en export daarvan…De jihadistische islam en terrorisme in het algemeen werkt als een magneet op de enorme hoeveelheid moslims van deze planeet.
  Gesubsidieerde Turks Arabisch Jihadisten hebben hun radicale ideeën niet verlaten maar juist verder uitgebreid. Nationaal islam is een nieuwe politieke fenomeen geworden tegen Nederland. Terwijl verraders van buitenhof proberen te vertellen dat ze een mooi beschaving aan het stichten zijn! Schaamteloze oude garde islamiseert zelf, bende sukkels vinden dat deze islamitische extremisten nobele doelen hebben? Welke mongool gelooft dit dan ooit? Er is geen islamitische beschaving of iets wat daar voor door zou kunnen gaan. En in plaats van te kijken naar de extremisten daar zouden we eens moeten kijken naar de extremisten hier. Dit islamitische doel wordt ook nagestreefd door de Timmerman’s vrienden van Saudi-Arabië en Qatar. Frans Timmermans maar smeken, kruipen en knielen voor de Saoedische financiers van deze bloeddorstige doodseskaders.

  De islam is een grotere bedreiging voor ons voortbestaan dan het nationaal-socialisme was in 1940. Vooral omdat het aantal collaborateurs nu veel groter is dan toen en omdat we de vijfde colonne zelf hebben toegelaten. Het wordt hoog tijd om de strijd aan te gaan tegen de inteeltbarbaren en hun corrupte bondgenoten binnen de overheid.
  Moskeebouw en de Jihadistische rekrutering gaat gewoon door!

  Moslims gebruiken moskeen en islamscholen als uitgangspunt…Het is opvallend dat er meer jongeren zich in kringen van de jihadistische moskeen begeven. Ideologische/politieke activiteiten, belastingontduiking, illegaal bankieren en zwartwerken lijkt in de moskee een alledaagse gang van zaken waaraan weinig tot geen aandacht wordt besteed. Nederlandse bestuurders steunen nog steeds deze gevaarlijke organisaties; ze denken dat deze moskeen kerken zijn!
  De islamitische verworvenheden zoals het bouwen van grote moskeen, het recht op Islamitische onderwijs, korancursussen, eigen TV schotels op de dakken, infiltratie met dubbele paspoort, het ongestraft aanschoppen tegen onze maatschappij en onze normen en waarden etc.. maken duidelijk dat het hier niet om een beperkte en tijdelijke fenomeen gaat!

  Het ultieme doel van deze islamieten is overheersing in Nederland!

  Dit islamitische doel wordt ook nagestreefd door de Timmerman’s vrienden van Saudi-Arabië en Qatar. Frans Timmermans maar smeken, kruipen en knielen voor de Saoedische financiers van deze bloeddorstige doodseskaders.
  Ratten met bommen. Men verstopt zich achter God en religie. Dit soort dingen kan God (welke dan ook) nooit bedoeld hebben voor de mensheid. Het werkelijke kwaad schuilt in het denken en de onvrede van ‘De Mens’ die met de kracht van de religie dingen naar zijn hand wil/kan zetten.

  De bedoeling is om een grotere importantie toe te kennen aan de boodschappen die binnen de muren van die enorme moskeen worden uitgedragen. Moslims zien de moskee als de bewijs van de bezetting..Bezetting gaat gepaard met de lange minaretten van deze kazernes… Visualiteit is voor de islam heel belangrijk. Grote moskeeën, hoofddoeken dragen, iedereen moet het zien en aanvoelen: dit is een demografische oorlog. In de grote steden de meerderheid van de schoolgaande jeugd is van moslims afkomst. Elke Moslim sekte heeft eigen uniformen. Inmiddels vertegenwoordigd in Gemeenteraad, Provinciale Staten en 2e Kamer van ons eens zo mooie land rukken ze verder op en er is niemand, maar dan ook niemand die ze een strobreed in de weg legt. Vreemd nietwaar? Kunt u een islamitisch land noemen waar er ook maar 1 Nederlander een overheidsfunctie vervuld met een dubbele paspoort?
  Deze gegevens roepen het schrikbeeld op van een ontwikkeling die kan uitmonden in een verregaande bezetting van de grote steden in Nederland.

  Het islamo-nationalisme groeit gestaag en ook in Nederland zien we net als elders in het Westen een verdere radicalisering van grote groepen moslims, of ze nu van Marokkaanse of Turkse afkomst zijn.
  Grote meerderheid van de moslimorganisaties zijn georganiseerd op basis van etniciteit. Moskeeën bouw is weliswaar belangrijk voor de politiek islam die Nederland via immigratie en hoge geboortes van de geïndoctrineerde moslims wilt veroveren.

  Turken en Arabieren stichten een grote niet-Nederlandse Islamitische Gemeenschap die verbonden is met de Moslim landen. Deze organisaties worden door de autoriteiten van Islamitische landen uitgebreide fondsen voorzien om de radicale islam in Europa te verbreiden, ook onder de zich al enigszins aan de westerse cultuur aanpassende moslims en dit maakt hen niet meer “immigrant”. Miljarden liggen gereed om moskeeën te bouwen en de Koran en andere vrouwonderdrukkunde, haat zaaiende lectuur te verspreiden.

  Moskee staat nu boven de wet!

  En waar blijven de spoeddebatten van onze NL parlementariërs en ons NL kabinet over het islamgevaar? En waar blijft de EU nu. Durven ze weg te blijven kijken van het islam-gevaar (het spijt mij, maar het moslimgebeuren is component van het islam-gevaar of andersom). Of komt er eerst nog een debat over de kleur en oorringen van Zwarte Piet?

  Het wegkijken van de NL politici is stompzinnig een schande.
  Wereldvreemde moslimimporteurs van EU , die hoog verheven boven het volk, bevelen wat er goed is voor ons.
  Het wordt islamitische jihadisten steeds gemakkelijker gemaakt naar Europa te komen. 
  Terwijl in steeds meer landen de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit gaat de Europese Unie onverminderd door met het islamiseren van Europa.

  Terwijl Nederland zou zich goed moeten voorbereiden, de grenzen moeten sluiten en zich verdedigen tegen de vijandige politieke ideologie, gebeurt er het tegenovergestelde: met honderdduizenden stromen islamieten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten binnen en de politiek is tegen de stopzetting van import massa Moslim die bron is van jihadistische oorlog!

  Onder de naam, “vrije verkeer personen” , komen nog meer moslimstrijders binnen!
  D66, PVDA, GL, CDA, VVD willen niet stoppen met de gratis bezorging van uitkeringen aan miljoenen Moslims en daardoor de groei vd Islam gaat gewoon door. Oude garde financiert zelf de doodseskaders :7 miljard naar de Moslim Broeders, honderden miljoenen naar de soennitische Jihadisten in Syrië, vliegtuigen boven Libië om El-Qaida een handje te helpen et cetera. Honderden miljoenen naar Afghaanse milities. Op deze manier zouden de problemen uit de thuislanden meeverhuizen!!

  Belgische en Nederlandse polderjihadlisten doen mee met het moorden en verkrachten in Irak.

  Op deze manier kan Jihadisten strijd ook in de Europese steden worden uitgevochten omdat hier tientallen miljoenen moslims wonen. Door de chaos zullen ook andere regio’s verder destabiliseren.

  Waren het maar werknemers die hier komen en daarna weer terug gaan. Feit is dat veel moslims zich op het politieke pad begeven en allerlei rechten misbruiken. islamitische instroom wordt in principe door de landverraders gestimuleerd…Collectieve krankzinnigheid van onze politici op allerlei gebied,maar dit is wel helemaal idioot!

  Om het desastreuze plaatje compleet te maken subsidiëren we het merendeel van achterblijvende moslims die alleen jihadisten produceren en is de 5e colonne in de grote steden bezig om zich het publieke domein toe te eigenen! we zijn loonslaven om de uitkeringen van deze moslimstrijders te betalen die nooit hebben bijgedragen aan de verzorgingsstaat, puur parasitisme. Met speciale dank aan de PvdA, GL, CDA, VVD en D66. Partijen die door hun jarenlang falend beleid Nederland tot de jihadisten exporteur van de wereld hebben gemaakt!

  Nederlandse politieke partijen en kerken moten uiteindelijk een keer stoppen met hun eigen ondergang: Zij streven op dit moment nog steeds naar een grote Islamitische gemeenschap in Nederland waardoor Immigratie, moskeebouw en explosieve groei van moslimpopulaties zich ongeremd door zullen zetten.

  Met Vriendelijke Groeten

  Victor Leman

    /   Beantwoorden  / 
 31. Ellen Konne

  KAFIR en JIHAD!

  Moslims in Nederland noemen Nederlanders “Kafir” of ”kafier” (vijand) en delen met elkaar hun afschuw voor de Nederlandse cultuur. Gelet op de benoeming “kafir”: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een vijand! De jihadisten die moorden in naam van islam, rechtvaardigen hun acties door het bestaan van kafir’s, in werkelijkheid worden ze gedreven door de bewuste aanwezigheid van ongelovige ” kafir’s”. Het gedachtegoed gaat ervan uit dat de Nederlanders als geheel “kafir’s” zijn en uiteindelijk de islamitische staat als enige goede optie zal wensen en accepteren. Het gaat niet eens meer om Hamas, Taliban, Al-Nusra, Boko Haram of IS moslims. Moslims (meer dan 90% salafisten) die hierheen komen, noemen Nederlanders “kafir”, al onderweg praten ze over “kafirland”: men komt dus als vijand binnen, we hebben dus een klare verklaring vanuit moslimimmigrant. Elke moslim die binnenkomt is een potentiële jihadist in Europa.. Nu, geen verassing dat hun kinderen massaal jihadisten aan het worden. Deze kleine moslimcrimineeltjes beginnen al rijp te worden voor het echte onthoofdenwerk.

  In het boek van moslims staat dat het hoofd van de “kafir” afgehakt moet worden. In de koran staat het dus hij/zij (Nederlander) is gevaarlijk!  
  Om dit te bereiken maken zij gebruik van alle middelen die hen voorhanden zijn, maar tijdelijk zijn zij gericht op niet-gewelddadige middelen.
  “De Moskee is de weg en de waarheid.”
  “Waar je ook bent, bouw een Moskee.”
  ‘De Moskee is de eerste fabriek waar jihadisten worden gevormd’ : (Al_Qaeda)
  Jihad, de oorlog die de Islam moet verspreiden over de ganse wereldbol, zo inherent is aan de Islam dat “elke moslimfoetus in de wereld oproept tot eenheid door de Jihad.“

  De fundamentele basis en de opvoeding en opleiding [van de moslims] begint in de moskeeën… Beseft u wel wat de moskee is? Het is de eerste fabriek waar mannen worden opgevoed om Allah te vrezen en te behagen; [het is] de eerste fabriek waar Jihadstrijders worden gevormd… Moskee is een voorpost in de oorlog tegen de niet-moslims, een overwinning in de afbraak van de kafir-wereld. De politici die de bouw ervan goedkeuren en mogelijk zelfs faciliteren, zijn misdadig naief. De hele omgeving van die moskee zal islamiseren. Niet-moslims krijgen het ‘verzoek’ te verhuizen. Zoals ook de waarde van het onroerend goed zal dalen. Dit is hun beproefde tactiek: stap voor stap de boel overnemen. En elders is te zien hoe succesvol dit is.

  Jihadisten organiseren enorme immigratiegolf richting West Europa!

  PR Campagne van Boko Haram, Al-Shabab, IS en Libische Jihadisten: in de nieuwe campagnes worden niet alleen gratis uitkeringen, hoeren, gratis wonen, verpleging, gratis medicamenten, voedselbonnen, leefloon, kindergeld, ziekenfonds, gratis bus, met dure auto’ s rijden enz, maar ook nu mega moskeen, boerka’s en hoofddoeken verwerkt om te laten zien dat Europa, een moslim prooi is! We weten dat Boko Haram, Al-Shabab, IS en Libische Jihadisten voldoende zwaarbewapend zijn om grote volksmassa’s op de been te krijgen, en dus ook om mensen in grote getalen de zee op te krijgen. Volgens deze Jihadisten, als de instroom met deze grote aantallen zo doorgaat zal over 20 jaar of zoiets Europa zich onderwerpen aan moslims.
  In het Midden-Oosten worden nu de laatste christenen weggezuiverd. En de mensen die dat doen hebben dezelfde mentaliteit en wereldvisie als die welke die megamoskee willen in Gouda. Alleen laten ze het niet zo blijken. Ze veinzen gematigdheid. Dat evenwel op slag verandert als ze eenmaal de macht hebben.

  In vaktermen vallen deze islamisten even goed onder het fundamentalisten als andere jihadisten, zij imiteren de niet-moslims en laten zich daardoor beperken. In vaktermen vallen moslims in Nederland even goed onder het fundamentalisten als andere jihadisten! Want ze nomen ook Nederlanders als “kafir”, net als ISIS.
  Door de Nederland betaalde imams prediken dat de jihad een heilige plicht is voor alle moslims! Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”. ‘Matig” genoemde Jihadistische islamisme is weer de meest succesvolle ideologie waardoor in Nederland geboren moslimjongeren een perspectief aangeboden krijgen! Het is dus geen toeval dat nu geïndoctrineerde kinderen voor de jihad kiezen! Het is ook verrassend dat in Nederland wonende Moslims, Nederlanders openlijk vijand noemen en tegelijkertijd zich als matig laten bestempelen! Ze dragen doelbewust provocerende kledij (hoofddoek, boerka etc…), geen Nederlandse TV, geen Nederlandse kranten. Voor vrijwel alle islamieten geldt alleen het woord van allah en dat zij alleen open staan voor jihadistische imams en houden zich strikt aan de anti-Nederlandse cultuur!

  Het ligt voor de hand dat de samenbindende kracht van de moslims erg groot is. De ‘gewone’ maatschappij moet er doorgaans weinig van hebben, en naarmate de maatschappij meer als vijandig wordt ervaren zullen de jihadisten hechter worden. Het gevaar van deze twee complementaire ontwikkelingen schuilt daarin het vermogen tot kritische reflectie op de duur volledig wegvalt. Oude garde maakt een fatale denkfout door te denken dat islam uiteindelijk zal wegsmelten. Europese politici hebben bewust de ogen gesloten. Het is juist de islamitische wereld die het westen niet alleen als een bedreiging ziet, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van jihad.

  Elke ideologie kan bestreden worden met een alternatieve ideologie. De strijd begint altijd bij het gedachteplatform. Een middeleeuwse ideologie/cultuur kan niet bestreden worden met een steentijdperk ideologie. Politici en opiniemakers proberen islamitische politieke ideologie te verdedigen (matig en goed noemen) om jihadisten te bestrijden! middeleeuwse islam kan niet bestreden worden met de lege hoofden van regeringleiders en opiniemakers die onafgebroken oproepen om islam te faciliteren. Hierdoor is de maatschappij in de ban van islamitische radicale ideologie, die zich baseert op een letterlijke uitleg van de Koran.

  Een keuze voor radicaal Islamitisch gedachtegoed is dan niet slechts een keuze voor een overtuiging of een geloof. Oude garde heeft geen enkele vooruitgang geboekt in het gebied van filosofie en wetenschap en heeft een mentale vacuüm gecreëerd, zodat nieuwe generatie moslimjongeren hun identiteit dan met het onderschrijven van dogma’s of denkbeelden van middeleeuwse toestanden:soldaten godsdienst, non-stop oorlog, polygamie, moskeen met de hoge minaretten etc… 
  Nihilistische bewegingen van de jaren 60 die nu hun achterlijke beleid/filosofie dicteren, hebben uiteindelijk een “goed islam” uitgevonden die beter is dan de ISIS islam! Precies deze transformatie heeft het Europese zelfvertrouwen blijvend aangetast. Nihilisten van oude garde zijn niet beter dan de islamisten. Achterlijke opinie en beleidsmakers bieden dus niks nieuws, Jongeren die horen dat de islam en koran goed is, worden massaal jihadist/massamoordenaar!

  ISLAM VERDEDIGEN VERSUS JIHAD BESTRIJDEN!

  Het is een paradigma-probleem. 

  Terwijl er sprake is van een grote dreiging van jihadisten ‘die zich beroepen op islamitisch fundamentalisme als inspiratie’. Oftewel, op de koran, beweert oude garde, dat de islam als religie niet mag worden verward met islamitisch fundamentalisme als ideologie. 
  Terwijl fundamentalisme simpelweg uit de islam voorkomt, propageert bestuurlijke macht dat islam en de koran geen voedingsbodem zijn voor de Jihadisten. Echter, zowel de religie als de ideologie zijn gebaseerd op de koran! 

  Hoe het handelen, de doelstelling ondermijnt. 

  Oude garde heeft geen idee over de ontwikkeling proces van de islam, ze verdedigen niet de normen en waarden van het westerse cultuur als alternatief, maar blijven propageren dat de islam goed is! Lage intellectuele oefening en het verdediging van islamitische ideologie, maakt de bestrijding van jihadistische gedachtegang onmogelijk. In Nederland geboren Moslims krijgen van oude garde te horen dat hun islamitische geloof/ideologie eigenlijk beter is dan de westerse ideologie. Onder de motto, “islam is goed. IS is niet goed”, worden kinderen gestimuleerd toch “de ware islam” te zoeken. Als gevolg, zien we razendsnelle groei van IS en andere Al-Qaeda georiënteerde bewegingen in Nederland.
  De meerderheid van de immigranten is islamitisch, soennieten/salafisten die een steeds groter percentage van de bevolking van grootsteden vormen, worden ondersteunt in de naam van de democratie!
  Regeringsleiders proberen grootste sektes van islamitische ideologie te verdedigen om jihadisten van een andere sekte te bestrijden!
  EU leiders met hun lege hoofden zijn uiteindelijk meegesleept in een middeleeuwse sekteoorlog. Ze moeten nu keuze maken tussen barbaarse moslim sektes. Van indoctrinatie van onze kinderen op school, tot (beroeps)moslims in de politiek, tot het bouwen van moskeeën, tot het trainen van imams, tot het misleiden van de niet-islamitische burgers over de positieve bijdrage van islam aan de westerse gemeenschap. In plaats van politieke ideologie van de strijders te bestrijden, bestrijden de EU beleidsmakers kritiek op die ideologie zelf en wordt islam toch gefaciliteerd als een ideale ideologie/geloof!
  Soennitische /salafistische jeugd kiest uiteindelijk toch voor de Jihadisme, bovendien gaan ze meerderheid vormen in Nederland!

  In plaats van een eigen ideologie/ filosofie, eigen normen en waarden te verdedigen, onderwerpt politieke elite zich aan een vijandelijke ideologie en stelt dat de overheids instellingen moeten strijden tegen het fenomeen ‘Islamophobia’. Een term die is bedacht door de Salafistische islamisten, ten einde kritiek op islam mondiaal de kop in te drukken, terwijl in alle moslimlanden westerse ideologieën wettelijk verboden zijn! Vanuit corrupte instanties zoekt men inmiddels naar juridische mogelijkheden om kritiek op islam te verbieden en strafbaar te stellen. Zie, haatimams uit moslimlanden naar Utrecht, Rijswijk, Amsterdam, Rotterdam, Gouda! Klaarblijkelijk is de behoefte van de jihadistische massa hier aan zulke oorlog predikers groter dan wordt aangenomen.

  Opiniemakers en politici mogen zich dus niet kritisch uiten over islam, omdat dit het niet-bestaande fenomeen islamofobie stimuleert. 
  Maar, in werkelijkheid, hoef je niet meer “islamofobe” of PVV’er te zijn, om je naturelle rechten te verdedigen!
  “De moskeeen zijn onze kazernes” aldus Erdogan en Nederland geeft er dan een atoombunker onder kado. Moskee na Moskee, als pionnen op een schaakbord, worden wij langzaam door de 5e colonne, met behulp van politieke elite, gereed gemaakt om (ritueel) geslacht te worden. Echt knettergek.
  Doe die oogkleppen nou eens af en zie dat de islamofiele eenheids- partij van D66, PvdA, VVD, CDA, CU en GL één grote pot nat is. Ze doen gewoon een beetje alsof er verschillen zijn om de kiezer binnenboord te houden en zo hun gezamenlijke agenda er door te kunnen drukken. En daarin staat: toch meer Islam! Je hoeft voorwaar geen visionair te zijn om te voorspellen dat als Nederland geen radicale islam wil terwijl de heersende politieke partijen blijven volharden in hun weigering om tegemoet te komen aan deze democratisch geuite wens!

  Met Vriendelijke Groeten,

  Victor Leman, Florac Bosch, H. Westerdam, S. Leobergen, Arto Troyer, S. E. Konne, A. Thores, L. H. Dekker. W. Karmann, N. Korser, H. Vlaams, Berna Akker, R. E. Zycke, Adriana T., E. Born

    /   Beantwoorden  / 
 32. R. Beatrix

  Helaas voor alle godsdiensten, maar de verlosser van de onderdrukte mensheid vertoeft al op onze aarde. “Een oprechte ongelovige, de Messias van de Natuur” zoals deze man word genoemd in godsdienst kringen. Religie is egoïsme die zich nu gelukkig wereldwijd aan het vernietigen is. Lees hier over de moedigste man ter wereld en alle goden en duivels houden van hem. http://vishnuh.motorspot.nl/index.php?op=viewpage&page=46

  Ruth Beatrix

    /   Beantwoorden  / 
 33. medelander

  Beste mensen,

  Allereerst wil ik iedereen oproepen elkaar met een bepaalde respect te benaderen. We leven met zijn allen in dit land en of we het nu leuk vinden of niet, we zijn er allemaal bij gebaat als we in respect en harmonie met elkaar leven.

  Helaas wordt vandaag de dag religie (met name islam) gebruikt/misbruikt voor onder andere politieke doeleinden en een krachtig instrument hiervoor is de (éénzijdige) media. Wat als bij elke baby die bijvoorbeeld in Palestina wordt gedood door joden 2 weken lang herhaling van zijn op tv, meningen van over de hele wereld. Net zoals we zien bij aanslagen die (er wordt gezegd door moslims, maar of dat zo is… we gaan maar even uit van wel) worden gepleegd zoals recent in parijs.

  Vraag je jezelf dat eens af. En vraag jezelf eens af wat men dan van bijvoorbeeld Joden zou vinden. Of vraag je zelf af hoe het kan dat er meer dan 2 miljoen doden zijn gevallen in Irak, onschuldig en men de VS nog steeds ziet als vredelievend.

  Mensen, wat ik hiermee wil zeggen is dat zolang er geen rechtvaardigheid is men geen vrede zal kennen. Mensen, laten wij in onze mooie Nederland het met zijn allen doen, de criminelen aanpakken die het hier verpesten, die criminelen of ze nu autochtoon of allochtoon zijn keihard aanpakken. Als jouw moeder wordt verkracht door een Nederlander of door een Pool je zult hem haten. Als je broer wordt vermoord door een Nederlander of door een Turk het is even erg!

  De islam is volgens de statistieken de snelt groeiende religie. Dus…? Wederom de media erg krachtig instrument….

  Ik, als moslim en trots en dankbaar om in Nederland te mogen leven en werken zeg jullie bij deze, jullie hebben helemaal NIKS te vrezen van moslims of de islam. Absoluut niks.

  Ik hoop dat we het met zijn allen in ons kunnen vinden om zonder haatgevoelens met elkaar te leven. Het leven is veel te kort joh om elkaar te haten, uit te schelden, uit te moorden, het leven zuur te maken…!

  Met vriendelijke groet,

  een vredelievende medelander/moslim

    /   Beantwoorden  / 
  1. majid

   Dit is tenminste een verstandige antwoord van iemand met gezonde verstand.

     /   Beantwoorden  / 
 34. FLORAC BOSCH

  Kolonisatie van Europa door de uitstoot van Moslims.

  Islamitische immigratie gaat onverminderd door! Het snelle voortplanting is een heilige plicht van de moslims, en hierdoor ontstaat altijd een grote overschot van moslimbevolking!

  Exponentiële groei, overbevolking in Moslimlanden en de gevolgen.

  Non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Bangladesh, Pakistan, Irak, Syrie, Turkije, Libie, Soedan tot Marokko zien we overal overbevolking probleem. Sinds jaren 70 kunnen ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen. 

  DEZE OVERBEVOLKING IS HET ENIGE WERKELIJKE PROBLEEM !

  Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen…Bevolkingsgroei van moslims onder speciale omstandigheden is sneller. Nieuwe broedplaats van Moslims is nu Europa geworden.
  In huidige situatie passen de Moslims niet meer restricties en gaan er stemmen steeds op om een nieuwe tocht demografisch te ondersteunen door een doelgerichte kolonisatiepolitiek, desnoods door misdadigers naar Europa te verbannen en jonge meisjes te verplichten om ter plekke te trouwen met moslims. Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren kunnen de wereld veroveren via zijn succesvolle demografische oorlogdoctrine!!
  De ergste gevolgen van deze bevolkingsexplosie zullen nog komen…

  Abnormale groei van Moslims en gevolgen daarvan, huidige jihad oorlogen hebben niks mee te maken met de mensenrechten etc… Creatie van overbevolking is een grote wapen van Islam… Europa is nu al overbevolkt door de binnengedrongen massa Moslims. De komst van nog meer moslims uit Afrika en Azië zal de problemen alleen maar groter maken.

  Mohammed, voor zijn wereld dominantie heeft een nieuwe wapen gevonden.

  Creatie van een constante overbevolking als religieuze plicht, heeft altijd succes gehad en werkt nog steeds! Moslims exporteren hun uitstoot naar Europa en dit noemen ze migratie! De vele miljoenen moslimmannen die nu Europa binnenkomen, zijn opgevoed en opgeleid hoe ze nieuwe gastland kunnen koloniseren. Met huidige politieke doctrinaire patronen verstikken ze de vooruitgang en vernietigen ze bestaande cultuur, wat Mohammed ook deed…!
  De islamitische expansie is een feit. Ze wordt door de goddelijke hand gestuurd. Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. De Islam heeft een andere manier gevonden om Europa te koloniseren;middels de baarmoeder, immigratie en het bekeren van zwakke Europese volkeren.

  EU leiders willen de waarheid niet zeggen tegen hun eigen bevolking! Binnenkomende massa moslims is juist de slachtoffer van de barbarse Islam zelf. Overbevolking en structurele verplaatsing van de uitstoot is goed geregeld met de Islamitische regelgeving! Moslims volgen de wetten van Islam en hun jihad oorloggen zijn dus onvermijdelijk!

  De creatie van een constante overbevolking via een niet- naturelle weg is een grote wapen voor de Islam. Het is een wet in Islam en bedoelt voor de dominantie van hele wereld! De migratiestromen die de laatste jaren op gang komen de verkeerde oplossing zijn voor het probleem van de overbevolking. Wat ons hier in Europa betreft zullen we iets moeten verzinnen dat Arabieren, Turken, Pakistanen en Afrikanen in staat stelt hun eigen overbevolkingsproblemen op te lossen zonder die te exporteren naar Europa.

  In 622 was Mohammed ook een migrant, dan wel een vluchteling. En hier begint het succesverhaal van de islam. Uiteindelijk was Mohammed in staat om in minder dan een decennium in Medina een regime te vestigen.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.