Eerst Nederlands-Hervormd, nu moslim. Wat bezielt mij?

Tot de islam bekeerde Nederlanders hebben de reputatie puriteins te zijn en de Koran als een wet van Meden en Perzen te nemen. In hun enthousiasme storten deze Nederlanders zich op hun nieuw verworven religie en verliezen dan wel eens de dagelijkse realiteit uit het oog. Ook ik ben een enthousiasteling, maar na God-zij-dank de valkuilen van extremisme omzeild te hebben, ben ik prima terechtgekomen en heb ik mijn plaats gevonden in de religie die islam heet. Van origine ben ik Nederlands-Hervormd, tegenwoordig Protestante Kerk Nederland (PKN). Opgegroeid met de wekelijkse kerkgang op de dag des Heren, catechisatie en bidden voor en na het eten. Geen 'Here, zegen deze spijze, amen'. Nee, een schietgebedje is maar een losse flodder.

Mijn ouders hebben meer munitie. Het Onze Vader vooraf en als toetje een gebed voor ‘arme mensen’, ‘zendelingen die het evangelie verkondigen’ en andere doelgroepen. Mijn opa, Willem Lodewijk Schippers, heeft ‘veel bidspullen’, vooral aan het eind van de maaltijd. Met volle buik en na-smakkend kijk ik dan als jochie naar mijn familie, in gebed verzonken. Wee je gebeente als je wordt gesnapt met je ogen open!

Van Wilco tot Abdulwadûd
Bidden. Dichtgevouwen handen. Gesloten ogen. Gebogen hoofden. Blik op de navel. Ik heb het altijd al vreemd gevonden, ook als jochie: die gesloten houding en dat zwart voor de ogen tijdens het gebed. Mijn loslaten van de kerk is een proces van jaren, ook tijdens de periode dat ik nog naar catechisatie moet (verplicht tot mijn zeventiende). Mijn korte revival als christen – midden jaren tachtig – heeft niet tot een hergeboorte geleid, zelfs niet na één keer op de koffie bij ds. Nico Terlinden himself.

Smeekbidden. Opengevouwen handen. Open ogen. Het hoofd wel naar beneden maar in de regel is de blik gericht op de handen. Bij die moslims is bidden andere koek! Mijn ommezwaai naar de islam is nu bijna elf jaar geleden. Op 31 maart 1996 heb ik mijn geloofsgetuigenis (shahada) afgelegd en daarmee is Wilco tot Abdulwadûd omgedoopt. Maar waarom? Het is allemaal begonnen in West-Afrika.

Innerlijke strijd
Observeren. Ik doe niets anders tijdens mijn eerste dagen in Senegal (herfst 1995). Vanaf een bankje op een binnenplaats in een middelgrote stad heb ik zicht op het leven van de grootfamilie en – via een opening in een muur – op het leven in de straat. De openheid van het ritueel op de binnenplaats (gezamenlijk verricht gebed) en het leven dat gewoon doorgaat (gesymboliseerd door het komen en gaan van mensen die via de binnenplaats doorsteken naar een ander deel van de stad) is iets wat op mij een grote indruk maakt. ,,Waarlijk een religie die in het leven staat, die islam," denk ik.

Die praktische open manier van het beoefenen en beleven van een religie die ik heb gezien op die binnenplaats, heeft mijn blik doen verplaatsen van mijn navel naar mijn handen. ,,Wat heb ik met die handen gedaan en wat ga ik er mee doen om mijn leven te verbeteren?''

Het begin dus van een innerlijke strijd, met de islam als instrument. Een instrument om mijn vertrouwen in Allah èn mijzelf te vormen. Een instrument dat mijn leven structuur geeft en mijn ogen een open blik op de wereld geeft (al ben ik uiteraard nog steeds behept met zaken als vooroordelen, ik ben zeker geen heilige).

Islam, da’s niet verkeerd!

Dit is de eerste column van Abdulwadûd voor Religie.blog.nl. Lezers kunnen reageren via onderstaande reactiemogelijkheid of e-mailen naar [email protected].

Lees ook:Religie.blog.nl presenteert columnist Abdulwadûd Louws
Lees ook:Interview columnist Abdulwadûd Louws in omroepblad EO-Visie
Lees ook:Abdulwadûd laat zich ondervragen door zijn dochter
Lees ook:Abdulwadûd mijmert over vrijheid in de islam en korte moslimlontjes
Lees ook:Schietprtij Virginia (VS): Schutter bekend (laatste nieuws/terugblik)

18 reacties op “Eerst Nederlands-Hervormd, nu moslim. Wat bezielt mij?

 1. volgeling van Jezus

  Wilco,
  Waarschijnlijk heb je Christus nooit echt ontmoet! Christendom is geen religie, maar is relatie. Bij alle religies moet de mens het zelf voor elkaar maken terwijl dit onmogelijk is voor een heilig God! Maar de God van de Bijbel is een God van liefde! Hij maakte het voor elkaar voor ons, Hij gaf zijn Zoon voor het offer wat gebracht moest worden, zodat wij weer in relatie met God kunnen leven. God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft! Niemand komt tot de Vader dan door Mij zegt Jezus! Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen! Wat moet ik doen om het ware leven te vinden? Kom tot Jezus en stel je vertrouwen op Hem, Hij zal het doen…

  Groetjes

    /   Beantwoorden  / 
 2. Abdulwadûd

  Alleen voor mijn ouders heet ik nog Wilco. Voor alle anderen, die mij en mijn keus res-pec-te-ren dan wel, heet ik “Abdulwadûd”, dat overigens DIENAAR van de LIEFDEVOLLE betekent. De Liefdevolle: één van de 99 Schone Namen van Allah.

  Groetjes van
  Abdulwadûd
  (dienaar van Allah)

    /   Beantwoorden  / 
 3. volgeling van Jezus

  Beste abdulwadud,
  Wat ik niet begrijp is dat jullie Jezus alleen als profeet omschrijven en dat het een goed persoon is.

  Want mijn Heer beweerde zelf de Zoon van God te zijn, de beloofde Messias, Jezus zei: Ik ben de weg de waarheid en het leven. Jezus zei:Ik en de Vader zijn één (stelde zich dus aan God gelijk) Jezus zei: Niemand komt tot de Vader dan door Mij.(Jezus is de middelaar) Jezus wekte doden op en vergaf zonden.(dat doet God alleen) Hij vertelde zijn volgelingen dat Hij moest sterven maar ook dat Hij zal opstaan uit de dood.

  Nu concludeer ik het volgende:

  1. Of mijn Heer was niet goed wijs en loog over alles wat Hij zei

  2. Of Hij sprak de waarheid.

  Maar om te zeggen dat hij alleen profeet was en een goed man, dat gaat er bij mij niet in…Er zijn alleen die 2 opties en ik ga voor keuze 2!

  Groetjes

    /   Beantwoorden  / 
 4. Abdulwadûd

  Beste volgeling van Jezus,

  Voor wat betreft jouw keuze, die respecteer ik. Duidelijkheid in de keuze van een geloof gaat voor mij boven onduidelijkheid (een geloofsmix tot religie verheffen gaat er bij mij dus niet in :-) .

  Wanneer mensen helemaal gaan voor hun geloof vind ik prachtig! Voorbeeld: laatst probeerde ik op een zondag de website van het Reformatorisch Dagblad te bereiken, maar dat lukte niet want ook de website hield een rustdag. Prachtig vind ik dat! Al vind ik het wel jammer dat ik niet de info kon krijgen die ik toen nodig had… :-)

  Groetjes,

  Abdulwadûd
  dienaar van Allah

    /   Beantwoorden  / 
 5. volgeling van Jezus

  Beste abdulwadud,
  Er is wederzijds respect uiteraard.
  Ik zie ook geen onduidelijkheid in de keuze die ik stelde, daarintegen juist duidelijkheid.

  Of,
  Jezus loog en was dus een valse profeet of gewoon een leugenaar, want Hij zei dat Hij de Zoon van God is en dat Niemand tot God kan komen dan door Hem. enz

  Of,
  Hij spreekt de waarheid…

  Maar een goed man/profeet en de rest wat Hij beweerde verloochenen dat is toch eerder onduidelijkheid?

  Groetjes

    /   Beantwoorden  / 
 6. Hendrik Jan

  “Of Jezus loog, of hij sprak de waarheid.” Wat zou hij bedoeld hebben met dat niemand tot God kan komen dan door hem? Voor mij – als moslim – is ook dat de waarheid, maar wil dat zeggen dat ik mij bij een kerk moet aansluiten die rituelen en dogma’s hanteert die niet van Jezus afkomstig zijn? Ik ervaar geen tegenstelling tussen de waarheid van Jezus en die van Mohammed. De koran is in mijn optiek doortrokken van Jezus. Degenen die de koran in hun hart tot leven weten te brengen, gaan ook door Jezus. Anders kan ik het niet zien. Moslims zijn dus (in potentie) “betere” christenen.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Abdulwadûd

  Walgelijk (ondanks die “aanhalingstekens”) hoe u, meneer Hendrik Jan Bakker a.k.a. Muhammad Yahya a.k.a. Abubakker, moslims beschrijft als “(in potentie) “betere christenen”". Een klap in het gezicht van hen die het goed menen, maar alleen niet dezelfde zienswijze hebben als de uwe.

  Jawohl Heinrich, kritiek op een specifieke spirituele levenshouding wordt door u vertaald met “seculier zijn” (lees: “ongelovig” of, op z’n minst, “niet-praktizerend”), zoals u dat bij mij heeft gedaan op een andere plek op Religie.blog.nl. Ik zou polariseren. Laat me niet lachen, Heinrich… Jij, oh sorry, U bent de verpersoonlijking van polarisatie op dit moment. Een voorbeeld hoe het dus NIET moet.

    /   Beantwoorden  / 
 8. volgeling van Jezus

  Dat Jezus zei: Niemand komt tot de Vader dan door Mij, wil dus zeggen –> door het geloof in Hem als de Zoon van God die naar deze aarde gekomen is om voor ons te sterven aan het kruis op Golgotha en na drie dagen heeft God Hem opgewekt uit de doden. Zo heeft God zelf de prijs betaald voor onze zonden om de relatie tussen God en mens weer te herstellen. bij een religie moet de mens het zelf voor elkaar maken en dan nog heeft ie geen zekerheid of God hem wel aanvaard. Onze God is liefde, onze God is licht en in Hem is geheel geen duisternis!

  Hendrik-jan: maar wil dat zeggen dat ik mij bij een kerk moet aansluiten die rituelen en dogma’s hanteert die niet van Jezus afkomstig zijn?

  Zou ik niet doen…er zijn genoeg gemeentes(kerken) die bijbelgetrouw samenkomen zonder door de mens gemaakte rituelen en tradities!

  groetjes

    /   Beantwoorden  / 
 9. Hendrik Jan

  Dank voor de nadere uitleg, volgeling. Ik geloof dit, ondanks wat er in de koran over “zoon” staat (ik interpreteer dat nl. niet zo letterlijk, maar het is te gecompliceerd om hier uit te leggen). Dus je mag me ook christen noemen.

  Abdulwadud, ik beschouw christenen en anderen niet minderwaardig aan moslims hoor, het spijt mij dat ik die indruk wekte. Van jouw ziekelijke insinuaties ben ik echter niet gediend, vanwaar je agressie?

    /   Beantwoorden  / 
 10. Abdulwadûd

  Heinrich, verwar (stevige) kritiek niet met “ziekelijke insinuaties” of “agressie”.

  Dat u zich aangevallen voelt, zegt meer iets over uw houding met betrekking tot het geloof (BENT U NU MOSLIM OF CHRISTEN? het is het één of het ander!).

  Voor meer stevige kritiek (op UW herschrijving van de koran bijvoorbeeld) verwijs ik u naar mijn reactie bij een ander artikel (zie de link hieronder), zo gaan we niet (weer) off-topic :-) . En bij die kritiek komt geen greintje agressie of insinuatie kijken.

  Wat u doet, moet u zelf weten. De Enige Die u eventueel mag straffen, als Hij dat wilt uiteraard, is Allah, the one and only. Eigenrichting is ook hier dus uit den boze, laten we helder zijn wat dat betreft!

  http://religie.blog.nl/columns/2007/04/26/ouweneel-moslims-christenen-moeten-het-over-jezus-hebben#128363

    /   Beantwoorden  / 
 11. Hans van zanten

  Beste Abdulwahud,Jezus leert mij iedere nieuwe dag weer dat liefde het enigste fundament is waarop geloof in God kan groeien.Hij leert mij dat het liefhebben van God het allerbelangrijkste in mijn leven is en daaraan gekoppeld de liefde tot de naaste en mijzelf.Kort samengevat;de bijbel in notedop.Dit zijn diepe psychologische waarheden die in alle opzichten verwoorden wat de mens op deze drie niveau-s nodig heeft.Jezus heeft tot in zijn uiterste consequentie laten zien in zijn leven wat dit daadwerkelijk inhoud en daarmeee heeft Hij aan de mens laten zien Wie en Wat God ten diepste is.Jezus is voor mij daarom de spiegel waarin ik iedere nieuwe dag weer mag zien dat God mij liefheeftHij heeft mij vrijgemaakt van de idee dat in zelfverwerkelijking-ook in religieuze zin -mijn bestemming ligt.JEZUS leert mij te leven vanuit God,vanuit Liefde op drie niveau-s en dat maakt alles anders,bidden is dan geen ritueel meer of navelstaren……dan is het contact hebben met GOD DIE ABSOLUTE lIEFDE IS.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Abdulwadûd

  Jammer dat er niet meer gemodereerd wordt. Ik plaats deze tekst om er voor te zorgen dat enkele 18+ opmerkingen verdwijnen uit de kolom ‘Recente reacties’.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Abdulwadûd

  Best wel jammer dat er niet meer gemodereerd wordt. Ik plaats deze tekst om er voor te zorgen dat enkele 18+ opmerkingen verdwijnen uit de kolom ‘Recente reacties’.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Abdulwadûd

  Heel erg jammer dat er niet meer gemodereerd wordt. Ik plaats deze tekst om er voor te zorgen dat enkele 18+ opmerkingen verdwijnen uit de kolom ‘Recente reacties’.

    /   Beantwoorden  / 
 15. Abdulwadûd

  Nogmaals: jammer dat er niet meer gemodereerd wordt. Ik plaats deze tekst om er voor te zorgen dat enkele 18+ opmerkingen verdwijnen uit de kolom ‘Recente reacties’.

    /   Beantwoorden  / 
 16. Abdulwadûd

  Jammer toch dat er niet meer gemodereerd wordt. Ik plaats deze tekst om er voor te zorgen dat enkele 18+ opmerkingen verdwijnen uit de kolom ‘Recente reacties’.

    /   Beantwoorden  / 
 17. Abdulwadûd

  Jammer dat er niet meer gemodereerd wordt. Zoals gezegd, plaats ik deze tekst om er voor te zorgen dat enkele 18+ opmerkingen verdwijnen uit de kolom ‘Recente reacties’.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Abdulwadûd

  Jammer dat er niet meer gemodereerd wordt. Ik plaats deze tekst om er voor te zorgen dat enkele 18+ opmerkingen verdwijnen uit de kolom ‘Recente reacties’. Incha Allah wordt er gauw weer gemodereerd. Ik wacht smachtend op een nieuwe redacteur als David Slager :-D

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.