Man met 25 kinderen neemt vierde vrouw erbij

Een 49-jarige Maleisische man met 25 kinderen heeft een vierde vrouw
genomen. De religieuze rechtbank heeft het huwelijk toegestaan, nadat
hij voldeed aan financiële voorwaarden. In Maleisië mag een moslim met
maximaal vier vrouwen tegelijk getrouwd zijn. De man is toe aan een nieuwe vrouw en belooft dat hij haar met net zoveel liefde zal behandelen.

Als je nu afvraagt om welke redenen een moslim met meerdere vrouwen mag
trouwen? Ontdekislam.nl geeft antwoord (volledig geciteerd):‘Polygamie en oorlog
In veel landen over de hele wereld is het aantal vrouwen hoger dan het aantal mannen. Dit komt vooral voor in landen in oorlog. Als we terug kijken in de geschiedenis, zien we dat er nauwelijks een dag voorbij is gegaan zonder dat er ergens in de wereld oorlog heerste. En kijk naar onze wereld nu. Elke dag horen we over de dood van honderden mannen die hier en daar sterven bij militaire conflicten. Omdat dit de realiteit is, is het voor een meisje beter om een halve echtgenoot te hebben dan helemaal geen echtgenoot.

Polygamie en de weduwen
De dood van manen tijdens de oorlog maakt duizenden vrouwen weduwe en nog meer kinderen vaderloos. Het natuurlijke leven voor deze weduwen en vaderloze kinderen is toch het familieleven en dat is zeker beter dan dat ze sociaal niet meer meetellen. In deze gevallen is polygamie gerechtvaardigd.

Polygamie en mannen met sterke lustgevoelens
Er zijn gevallen van mannnen die sterke lustgevoelens hebben. Het is beter voor de maatschappij om deze mannen het recht te geven om nog een vrouw te huwen, beter dan dat zij zich gedwongen voelen om overspel te plegen. Dit is een derde rechtvaardiging van polygamie

Polygamie en een zieke echtgenote
Het gebeurt soms dat een man een chronisch zieke vrouw heeft. Het is beter dat deze man het recht heeft om een andere vrouw te trouwen dan dat hij gedwongen wordt om van zijn eerste vrouw te scheiden, opdat hij een andere vrouw kan trouwen.

Polygamie en de dood van mannen
Zelfs in vredestijd overlijden er vaker mannen tijdens ongelukken dan vrouwen. Dit komt meestal door de werkomstandigheden van de man. Zo zal het aantal vrouwen het aantal van de mannen overtreffen. Ook hier biedt polygamie een oplossing.

Polygamie en mogelijke omstandigheden
De islam als godsdienst voor alle tijden, plaatsen en volken, heeft een wetgeving die rekening houdt met alle mogelijke omstandigheden. Hoe kan een land zonder polygamie het probleem oplossen wanneer er twee miljoen mannen in de oorlog stierven en dus twee miljoen vrouwen geen kans hebben op echtgenoten? De islam legt een sterke nadruk op het gezinsleven en ziet het als de gezondste manier van leven.

Polygamie en een eerlijke behandeling van de vrouwen
De islam stelt een voorwaarde aan polygamie: de man moet de vrouwen eerlijk en gelijk behandelen wat betreft behuizing, uitgaven, kleding, voedsel en zijn manier van samenleven met hen.

Polygamie en de keuze van de vrouw
De islam waarborgt het recht van de vrouw, door haar het recht te geven om in het huwelijkscontract te laten vastleggen dat zij kan scheiden wanneer haar man een andere vrouw zou trouwen. De tweede vrouw hoort te weten dat hij getrouwd is en ze kan een vrije keus maken om met hem te trouwen als tweede vrouw. Dit betekent dat polygamie plaatsvindt met de instemming van alle betreffende personen, te weten de echtgenoot, de nieuwe vrouw en in sommige gevallen ook de eerste vrouw.'

Weblog Spunk heeft ook een visie op polygamie.

 

foto van aroid

Lees ook:Vrouw mag weer achter het stuur in Arabië
Lees ook:Duitse rechter van zaak gehaald vanwege beroep op Koran
Lees ook:De overheid moet wat doen aan polygamiehuwelijken in moslimkringen
Lees ook:Overheid moet wat doen aan polygamie in moslimkringen!
Lees ook:Nieuw huwelijkswet moslimvrouwen India

41 reacties op “Man met 25 kinderen neemt vierde vrouw erbij

 1. Edward

  Dit is een van de redenen waarom het westen negatief tegen de Islam als religie aankijkt.

  Polygamie is mijns inziens in alle gevallen als verwerpelijk te beschouwen ondanks dat het ogenschijnlijk allemaal zo goed geregeld is.

  Het geeft gewoon aan dat de vrouw binnen de Islam minderwaardig is en in heel gevallen ook als zodanig behandeld wordt, al wordt dit natuurlijk door de Moslimgemeenschap niet zo gezien.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Will van der Weijden

  Tegenwoordig is er een dramatisch tekort aan vrouwen in Azië en in moslim landen.
  De getallen lopen alsmaar op en de problemen van mannen die straks helemaal niet meer aan de vrouw kunnen komen zal tot heel grote problemen leiden

    /   Beantwoorden  / 
 3. Nilsson

  Precies ja als iets in de maatschappij gewild is dan betekent dit dat het gewaardeerd wordt. Als een vrouw gewild is dan is dat minachting van de vrouw. Polygamie is in een groot deel van de wereld gewoon wettelijk toegestaan om moverende redenen en geloofsredenen. Dat wij in het overwegend Christelijke westen dit niet toestaan en ons referentiekader daar aan hebben aangepast betekent niet automatisch dat vrouwen minderwaardig zijn daar waar het wel is toegestaan. Dat is wel erg rechtlijnig denken.

    /   Beantwoorden  / 
 4. F.Floor (62)

  Vaak wordt vergeten dat “Bijstandswet” en “Weduwen & Wezenondersteuning” ook 400 jaar geleden in al die landen bestonden nou dat is dus niet zo. Alleen semieten hadden speciale voorschriften wat er gedaan moest worden om te voorkomen dat ze van pure armoe en ellende zouden overlijdden maar de meeste omringende volken hadden niets op dat gebied in de Wet (tora) geregeld totdat Mohammed kwam.

  Maar iets dergelijks is toch ook gebeurd met de profeet Smith van de Mormonen? Toen de Burgeroorlog was afgelopen besliste hij: “Van nu af MOET iedereen net zoveel vrouwen trouwen als hij maar betalen kan voor 100 jaar.” Men hoeft geen helderziende te zijn om te snappen dat ook deze godsdienst meteen razend populair werd totdat…
  Aan alles komt een end en dus de 100 jaar waren afgelopen. De geschiedenis verhaalt dat nu al voor de 4e keer het Congres er het leger op heeft afgestuurd dus op die afsplitsing van de oorspronkelijke Mormonen.

  Nu in veel landen vrouwen worden gehaat en mannen gedwongen worden vrijgezel te blijven wordt de keerzijde ervan hoerenkasten.
  Een voorbeeld: in 2003 ontdekten Antwerpse zedenrechercheurs dat van de 525 hoertjes die achter de ramen zaten er niet minder dan 322 uit Nederland kwamen en ALLEMÁÁL juist net al 1 week 18 jaar waren geworden… hoe kan dit? En wie dan zijn hun klanten?
  Moslims? Maar in India overlijdt 3/4 van alle meisjes aan ontploffende butagastoestellen. Toch is in deze atoomsuperstaat de gastechniek echt niet ondermaats gebleken dus er moet iets anders aan de hand zijn dan alleen maar religie en dat bovendien geen Islam is.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Paapsgezind

  Waarom maken moslims zich niet wat drukker over deze schrijnende vrouwenonderdrukking in plaats van cartoons of Joden? Of zouden er toch geen ‘liberale’ moslims bestaan?

    /   Beantwoorden  / 
 6. Nilsson

  Paapsgezind A: waarom label jij een dergelijk fenomeen aan vrouwonvriendelijk, waarom is met meerdere vrouwen trouwen bij voorbaat vrouwonvriendelijk.
  B: Waarom maak jij je niet druk over allerlei vrouwonvriendelijke fenomenen in de katholieke kerk c.q. christelijke kerk zijn er geen liberale katholieken?

  Ik vind het overigens een onzinnige opmerking maar ik maak hem alleen maar om jou het onzinnige karakter van je vraag te laten inzien. De paus is voor mij een idioot met een hoedje op betekent dat dat ik alle katholieken die daar geen afstand van nemen ook idioot moet vinden.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Paapsgezind

  Nilsson, de Kerk van Rome is de meest liberale kerk die er is. Onze Kerkvorst is een wetenschapper en intellectueel die niet bang is om de kerkleer aan de moderniteit aan te passen als dat moet. Oerknal en evolutie worden alom gerespecteerd in Vaticaanse kringen. En, wat ik zelf zeer belangrijk vind, de Kerk van Rome is de enige Kerk die zelfkritiek toepast en van haar fouten probeert te leren. Ik wens u een zelfde zegen toe!

    /   Beantwoorden  / 
 8. F.Floor (62)

  De heilige kerk leert van foutjes? Dat waren er wel ruim 66-miljoen die de heilige Roomse Kerk tussen 1400-1850 heeft omgebracht en dat is niet alleen wetenschappelijk bewezen – erger dat zijn er 2x zoveel dat ene Adolf dat met machines voor elkaar kreeg.
  De oerknal ging al in 1996 onderuit door de vondst van een bel anti-materie in het centrum van het Heelal, en is bovendien in strijd met de 1e Hoofdwet der Thermodynamica:
  materie/energie is constant – er komt nimmer nieuwe energie/materie erbij.
  De evolutietheorie ging al in 1981 onderuit omdat macro-evolutie niet bestaat – in 2003 stapelden de evolutieboeken bij de Slegte zich op tot het plafond want er bestaat alleen dègeneratie. Een ieder die geboren is moet het doen met de genen van jouw ouders en als die bepaalde genen missen dan mis jij die ook. Wat er niet inzit kan er nooit uitkomen want een kopie is altijd slechter dan het origineel.
  Vreemd? Nee want de evolutietheorie is in strijd met de 2e Hoofdwet der Thermodynamica: alles wat geen verstand heeft gaat ten onder en vervalt tot een enorme janboel, zo luidt deze Wet.

  Maar hoor eens, de Bijbel stelt toch duidelijk dat de Antèh-Christ (dat linksaf wijkende griekse streepje betekent plaatvervanger woordvoerder neemt tijdelijk zaken waar) “…op de begeerlijkheden van vrouwen zal hij geen acht geven”.
  Als de Bijbel opgeeft dat God een geest is, alsook dat god = liefde, hoe dan kan het bestaan dat de Roomse Kerk maar liefst 66 miljoen bewezen doden op hun geweten heeft en dat nog exclusief de moorden op de Kartharen in 1204?

    /   Beantwoorden  / 
 9. Nilsson

  Paapsgezind dat mag dan misschien voor de paus gelden het is duidelijk niet voor al zijn volgelingen van toepassing. Daar zit nu meteen de problematiek in jouw opstelling: met twee maten meten noemt men dat in gewoon Nederlands.

  Oja en van die zelfkritiek heb ik veel gemerkt de laatste decennia. Ga dat maar eens in latijns Amerika vertellen.

  En wat betreft moderniteit bedoel je waarschijnlijk het celibaat. Selectief winkelen is dat een begrip dat je kent Paapsgezind, anders zou ik die zogenaamde reflexie maar eens gaan toepassen misschien wordt het dan nog een keer iets met je. Ik wens je overigens ook veel moderniteit en reflexievermogen toe in mijn ogen moet je nog een behoorlijke stap maken.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Paapsgezind

  Beste Floor, zoals u best wel weet zouden er zonder Christendom veel meer dan 66 miljoen doden zijn gevallen. De klassieke Germaanse en Romeinse maatschappij was vele malen bloeddortiger dan de Katholieke in haar slechtste dagen. Zelfs de brave Luther heeft met al zijn goede bedoelingen 300.000 boeren over de kling laten jagen.

    /   Beantwoorden  / 
 11. F.Floor (62)

  Dat laatste klopt, maar enige nuancering is daar wel bij nodig. Op het moment van dit gevraagd ‘advies’ aan een gerespecteerd Hoogleraar door de ordehandhavers wees Luther erop dat hij nooit en te nimmer een opstand tegen het bevoegd gezag had verkondigd, alsook dat hij nog steeds Roomskatholiek was en trouw aan de Paus.
  Bovendien wist Luther niet dat het neerslaan van die boerenopstand zoveel doden zou kosten want hij wist dat boeren over het algemeen juist zéér gezagsgetrouw zijn.
  Er is meer aan de hand én: er is ook iets meer gebeurd dan de bedoeling moet zijn geweest.
  Later vermeldt Luther dan ook dat dat neerslaan van die opstand – en dat met uiterst ongericht geweld plaatsvond – was georkestreerd door niemand minder dan Rome hunzelf om hem aldus in discrediet bij de bevolking te krijgen – VAN TOÉN AF VERKLAARDE LUTHER ZICH TOT DE VIJAND VAN ROME iets wat hij tevoren beslist niet was.
  Dit complot is de wetenschap zéker bekend!
  Hoogleraar Luther heeft NOOIT een kerkhervorming opgestart, nòch die ooit verkondigd: hij werd eruitgezet, zijn kerk werd gesloten en uit zijn universiteit eruitgezet en ontslagen als Hoogleraar.
  Maar alles begon immers dat hij hoopte, na rapportage van theologisch bedrog slechts op het zelfreinigend vermogen, dus zoals iedere opsporingsinstantie (de Kerk had toen immers opsporingsbevoegdheid) die behoort te hebben en ook in Nederland zijn genoeg ministers ontmaskerd die met criminelen samenspanden.

  Kortom Paapsgezind je hebt gelijk, maar de achterkant van het gelijk is al te vaak een complot: GERICHT TEGEN DE WAARHEID.
  Jouw bevinding klopt helemaal – maar was alleen in de verkeerde opeenvolgende tijdsvolgorde ingeplaatst. Dit is geheel vergelijkbaar als dat je van een voetbalmatch alleen de stand uit de 1e-helft publiceert maar alles van wat er in de 2e-helft geschiedde maar achterhoudt.

    /   Beantwoorden  / 
 12. Nilsson

  Floor soms vind ik je geniaal, dit is zo’n moment. Dat van dat voetbal vind ik echt prima gevonden, precies wat Paapsgezind hier doet.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Fujaro

  Deze ‘meest liberale kerk’ promoot het idee in Afrika dat condooms AIDS vroorzaken ipv voorkomen en is daarmee direct vrantwoordelijk voor het hoge dodental van AIDS in Afrika. Dit wordt gebaseerd op absolute kerkelijke doctrine. Het niet in staat zijn om de daarin vastgelegde ‘waarheden’ kritisch te onderzoeken is verre van liberaal.

    /   Beantwoorden  / 
 14. Nilsson

  Fujaro als je liberalisme langs een meetlat zou kunnen leggen dan heeft Paapsgezind misschien ook nog wel gelijk; hij zegt namenlijk de meest liberale kerk. Een opmerking in het soort van dat de zijpenberg bij Arnhem de meest platte berg van Europa is. M.a.w. paapsgezind als je je oogkleppen strak genoeg opzet dan voldoet elke vergelijking en is elke opmerking binnen je eigen referentiekader waar.

    /   Beantwoorden  / 
 15. Fujaro

  Hoe dan ook, geen sterk argument voor de RK-kerk. Wat Paapsezind aanduidt met ‘liberaal’ lijkt me vooral ‘adaptief’. De RK-kerk past zich aan, aan gevestigde wetenschap waar het niet omheen kan. Behalve dat dit geen sterk argument is voor een absolute god met een absolute moraal, maar eerder voor een relatieve moraal (van een relatieve god), is de kerkvorst allesbehalve een wetenschapper wanneer het er echt op aan komt. Een wetenschapper hoort zijn aannames te toetsen en zijn beweringen toetsbaar te formuleren. Het RK-gedachtengoed voldoet hier helemaal niet aan. Die suggestie van paapsgezind is niets anders dan een free ride op de rug van wat echte autoriteit heeft op het gebied van kennis: wetenschap.

    /   Beantwoorden  / 
 16. Nilsson

  Helemaal mee eens Fujaro. Ik denk alleen dat Paapsgezind de distantie ontbeert om dit reflexief toe te passen. Als je de paus een wetenschapper noemt heb je of weinig verstand van wetenschap of je hebt je oogkleppen zo strak opgezet dat een tunnelvisie een te brede scoop aangeeft om je toestand te beschrijven. Niettemin wens ik Paapsgezind een gelukkig leven toe binnen de aan hem gegeven mogelijkheden.

    /   Beantwoorden  / 
 17. Will van der Weijden

  Dit stuk ging over een man die 25 kinderen heeft en nu nog een vierde vrouw erbij neemt.
  Dan komt er een kromme uitleg, waarmee men wil aantonen dat het goed is
  Religie of een geloof is mannen werk, mannen bedenken een geloof, en zij zorgen ervoor dat ze de macht in handen krijgen.
  Hoe doe je dat, wel je verklaart de helft van de mensen als onvolwaardig. Je onderdrukt de zwakkere, vrouwen zijn fysiek wat zwakker dan mannen, dus als man sla je erop als je je zin wilt hebben, en klaar is Kees.
  Twee vliegen in een klap, vrouwen zijn er om de baas over te kunnen spelen, bovendien doen ze al het werk, ze wassen, koken, werken op het land en behagen de baas.
  Zelf kun je dan met je medebroeders echt mannelijke leuke zinloze dingen doen.
  De discussie ontaart dan altijd in het theoretisch geneuzel over het verleden, over regeltjes, wie heeft er gelijk, en meer van dat typisch mannelijk gedrag, zij maken wel uit wat goed voor een ander is.
  Ik kan hele reeksen argumenten aandragen dat een geloof altijd vrouw onvriendelijk is, dat polygamie gewoon onderdrukking van de vrouw is, waarom niet andersom, één vrouw met vier mannen.
  Ik doe het niet, het heeft geen nut, U blijft maar fijn mannelijk met elkaar bezig met zinloos geleuter, verder komen jullie toch niet.

    /   Beantwoorden  / 
 18. Fujaro

  Beste Wil,

  Misschien wordt het eens tijd om een echte vrouwenreligie te ontwerpen. Je reactie is doordrenkt van een sterke behoefte aan zo’n vrouwending.

    /   Beantwoorden  / 
 19. F.Floor (62)

  Vrouwen zijn de bewaardsters van alle godsdienst is een spreekwoord. En vrouwenbesnijdenissen worden door vrouwen uitgevoerd. Ook in overige geloven zoals Refo en Islam zie je het verschijnsel dat vrouwen hun kinderen dwingen naar dergelijke godsdienstlessen te gaan.
  Er bastaan overigens al jaren diverse psychologenafstudeerscripties naar dit verschijnsel – maar echt verklaarbaar is dit niet en al helemaal niet vanwege door vrouwen voorgeschreven vrouwenbesnijdenissen en die in alle gevallen óók door vrouwen worden uitgevoerd: de Islam kent het niet.
  Misschien hebben jullie enig idee waarom vrouwen zo dwingerig zijn of aan godsdienst zo verslaafd aan raken? Ik niet.

  Maar wat wetenschappelijk overigens wél als bewezen overeind staat is dat Jezus, dus de zoon van Maria gehuwd was en 1 kind had en dat Hij op weg ging om Zijn kind aan Zijn schoonouders te laten zien. Het verhaal staat (behoort te staan) juist voor het verhaal van Zacheus die in een boom klom maar deze 1e passage is door de Roomsche Kerk verwijderd omdat het hun niet goed uitkwam.
  Deze briefwisseling is opgedoken; dus aan de gehuwde status van Jezus hoeft nu niemand meer aan te twijfelen dit feit staat vast.

  Vrouwenreligie? Kijk eens bij de gnostiek!
  Dat was immers de voorloper van alle christelijke kerken die immers pas ná 336 zijn ontstaan tijdens de vereniging met het Isis-, Zeus- en Mitrasgeloof.
  Bovendien moge ik er fijntjes op wijzen dat volgens de Bijbel: de Romeinse Kerk toch echt is opgericht door de non Phoebe die Paulus vooruit heeft gestuurd als ‘prostatis’ dús: een zéér vooraanstaand personage. Heel wat hoger dan welke bisschop dan ook.

  Bovendien hebben we toch ook ooit een vrouwelijke Pauze gehad namelijk Johanna-IV die een kindje kreeg toen ze wijdbeens van haar paard afstapte en het floep! deed. Kan gebeuren toch? Maar ze werd onmiddellijk uit haar Pausambt gezet nee niet omdat ze vrouw was en nee ook niet omdat ze van een klein mini-Pausje was bevallen maar omdat ze tijdens het bestijgen van het hoger gedeelte van het altaar de traptreden met iets had bevlekt dat nu voor de 2e keer floep! deed.
  Heel jammer. Er bestaat een goede persprent van, dus van een sinterklaas waar nog iets kleins uitrolt dus een Paus kan wel degelijk een vrouw zijn, ik denk een overste van een vrouwenklooster dat Johanna-IV is geweest.
  Ik heb het hele stuk doorgelezen maar omdat ik niet zo goed in Latijn ben weet ik alleen de hoofddraad in het verhaal nog wel.

    /   Beantwoorden  / 
 20. Paapsgezind

  Beste Nilsson, een doctor in de theologie die jarenlang als professor aan verschillende Duitse universiteiten heeft gedoceerd en vele tientallen belangrijke wetenschappelijke publicaties heeft geschreven is natuurlijk wel een wetenschapper. Als u dat ontkent heeft u werkelijk weinig verstand van zaken.

    /   Beantwoorden  / 
 21. Nilsson

  Ik zeg ook niet dat hij geen wetenschapper was toen hij doceerde aan de universiteit. Hoewel ik het wetenschappelijke karakter waag te betwijfelen. Ach ik ben zelf ook wetenschapper binnen uw verklaring en heb dus volgens u geen weinig verstand van zaken en in die zin is uw uitspraak een contradictio in terminis oftewel een oxymoron.

  Een salarisstrookje ontvangen van gelijkgezinden van een wetenschappelijk instituut maakt je nog geen wetenschapper. Een wetenschapper is iemand die via een stelsel van axioma’s de werkelijkheid probeert te ontrafelen en verklaren en zich daarbij niet de wetten laat voorschrijven van welke religie of machtsbasis dan ook. Vraag maar eens aan Copernicus of Galileo Galilei hoe de katholieke kerk daarmee omgaat.

    /   Beantwoorden  / 
 22. Fujaro

  Natuurlijk is theologie geen wetenschap. Lees eens een boek over wetenschapsfilosofie.

  De theologie die bij voorbaat ervan uitgaat dat er een god is en dat de bijbel correct is een extensie van religie. Die religieuze achtergrond vormt de basis van alle theologische faculteiten. Moderne theologie probeert zich listig te vermommen als wetenschap door meer afstand te nemen van het daadwerkelijk bestaan van god. Het heet dan dat het zich richt op de bestudering van de godsbeleving ipv op god zelf. Theologie houdt zich bezig met de christelijke god en niet met bijvoorbeeld Vishnu en legt voor die keuze geen enkele verantwoording af. Het is daarmee normatief en ideologisch van aard en gebruikt daar het woord ‘hermeneutisch’ voor. Ook toetsbaar formuleren is uitzondering in theologie en als het al gebeurt, betreft het niet de godshypothese zelf. Er is nog steeds geen enkele wetenschappelijke aanwijzing voor het bestaan van een god, laat staan een christelijke god. Toch worden er door theologen boeken vol geleuterd over zgn scheppingstheologische vraagstukken, de verhouding tussen God en de ontwikkeling van het universum.

  In het beste geval is theologie te vergelijken met een filosofisch linguïstische discipline. Wil je werkelijk vrij van (religieuze) waarden godsdienst bestuderen dan moet je zijn bij de godsdienstwetenschap, een discipline die in weinig is te vergelijken met theologie.

    /   Beantwoorden  / 
 23. Paapsgezind

  Met uw potjeslatijn maakt u echt geen indruk op mij, Nilson. Ik moet er zelfs een beetje om lachen omdat het de indruk wekt dat u zich belangrijker wilt voordoen dan u bent. Maar laten we niet verder kissebissen en terugkeren naar het onderwerp van onze discussie. Geen enkel argument dat door u is aangedragen onderschrijft uw mening dat Zijne Heiligheid geen wetenschapper is. Natuurlijk heeft u het volste recht om onze kerk en onze kerkvorst af te wijzen maar dat moet u niet doen op grond van verkeerde argumenten. Over uw laatste opmerking: de Rooms-Katholieke Kerk heeft dit jaar besloten om Galileo postuum in ere te herstellen en een standbeeld voor hem op te richten. De ideeën van Galileo werden overigens al binnen één generatie door de Kerk geaccepteerd.

    /   Beantwoorden  / 
 24. Paapsgezind

  Beste Fujaro,
  Natuurlijk is theologie wel een wetenschap. Kijk maar eens in het curriculum van alle grote universiteiten. Uw laatste argument snijdt weinig hout omdat er helemaal geen wetenschappelijke noodzaak is om te streven naar waardenvrij onderzoek. Alle alfastudies hangen van meningen aan elkaar.

    /   Beantwoorden  / 
 25. Nilsson

  Natuurlijk hebben ze Galileo in ere hersteld en dat al binnen één generatie. De kerk schiedt namenlijk voortdurend in haar dogmatische kramp, om later door intellectuele inzichten zichzelf te moeten corrigeren. Dit is nauwelijks wetenschappelijk te noemen. Ik noem dit in ieder geval gewoon normatief, conservatief en machtsbelust.

  Ik heb gezegd dat ik het wetenschappelijke karakter betwist ik heb niet gezegd dat de kerk bestaat uit domme mensen. Je mist mijn punt maar heb blijkbaar ook niet het vermogen mijn punt te begrijpen. Als je volhoudt dat het onze kerk is en onze kerkvorst, hoezo onze?

  Overigens wordt op alle grote universiteiten ook een groot aantal vakken gedoceerd die volgens de kerk helemaal niets met wetenschap te maken hebben en waar ze de grondslag totaal niet van accepteren. Selectief winkelen noem ik dat.

  Jouw opmerking over mijn zogenaamde potjeslatijn (ach curriculum is ook een mooi woord) en algemeen niveau zegt ook nu weer meer over jou Paapsgezind dan over mij. Jammer dat je niet verder wil kissebissen want daarin ben je namenlijk wel goed i.t.t. de inhoudelijke, geschiedkundige, wetenschappelijke kant van de discussie.

  p.s. wie wil zich hier nu belangrijker voordoen dan hij/zij is? Voor mijn zelfrespect heb ik geen etiketje nodig van welke vorm dan ook en al helemaal geen Paapsgezinde lieden.

    /   Beantwoorden  / 
 26. Fujaro

  Laten we er geen woordenstrijd van maken Paapsgezind. Ik heb het over wetenschap in de zin zoals wetenschapsfilosofie die bestudeert en beschrijft, waarbij er sprake is van systematische toetsing van hypothesen, toetsbaar formuleren en falsificatie/verificatie(ik kan je echt aanbevelen een korte intro op wetenschapsfilosofie te lezen).

  Jouw argument: als het in het curriculum van een universiteit is opgenomen moet het wel wetenschap zijn. Dit klopt niet omdat je de definitie van wetenschap in bovenbenoemde zin zo op één hoop gooit met disciplines die vaardigheden aanleren en niet zelf de wetenschappelijke methode excerceren. Neem de discipline ‘rechten’, een alfastudie. Rechten gaat over het interpreteren van regeltjes die door mensen opgeschreven zijn. Het heeft niets te maken met de wetenschappelijke methode. Het is geen wetenschap. Er zijn wel bepaalde onderdelen van rechtswetenschap die op een wetenschappelijke manier hun studieobject benaderen en het wetenschappelijk predikaat verdienen, maar als geheel voldoet rechtswetenschap beslist niet aan de kenmerken van de wetenschappelijke methode. De naam wetenschap in rechtswetenschap suggereert dat weliswaar wel, maar even dieper onder het oppervlak gekeken blijkt zonneklaar dat het in hoofdzaak een interpretatieve discipline is. Rechtswetenschappers zijn overigens de eersten die dat zullen erkennen.

  Ergo, een universiteit houdt zich niet alleen met de wetenschappelijke methode bezig maar ook met interpretatieve disciplines. Theologie is een voorbeeld van de laatste categorie. Godsdienstwetenschap daarentegen houdt zich doorgaans met wetenschap bezig. Jouw bewering komt erop neer dat er geen onderscheid is tussen theologie en godsdienstwetenschap. Het zou fijn zijn wanneer je dat beargumenteert.

  Maar goed, jij beweert dat theologie een wetenschap is. Mag ik dan van jou een referentie naar een wetenschappelijke toetsing uitgevoerd door die discipline naar het bestaan van god. Dat zou veel duidelijkheid brengen in vele discussies.

    /   Beantwoorden  / 
 27. F.Floor (62)

  Wel Fujaro ik wil toch even reageren op het laatste wat je schrijft.
  Rechtenstudie/rechtenwetenschap zoals we die heden kennen bestaat nog niet zolang… Daarvoor namelijk was er wel zoiets als rechthuizen maar daarin was gewoon de plaatselijke Hereboer de aanklager + rechter tegelijk. Je kon wel in beroep gaan namelijk bij de bisschop want die gold als het hoogste gezag en dat kostte 66-miljoen doden.
  Bedenk ook dat Mozes de tora ofwel de “Wet” kreeg en die tora met zijn 625 ge/verboden is nog altijd het belangrijkste in het Joodse geloof. dito bij de moslems waar de Koran op plaats 3 staat: bovenaan staat de traditie en op plaats 2 de rechtsspraak.

  Tsja, ook onze maatschappij zou een “rechtsstaat” moeten zijn maar er zijn er wel ietsje teveel die jarenlang onschuldig werden opgesloten dus dit verhaal is helaas niet meer van toepassing, dat is einde verhaal.

    /   Beantwoorden  / 
 28. Fujaro

  Floor,

  Ik betwist niet dat rechtswetenschap uit iets anders is voortgekomen. Je mist echter het punt dat ik aan de hand van het voorbeeld van rechtswetenschap heb laten zien dat niet alles dat aan een universiteit wordt gedoceerd, wetenschap is in de zin van een discipline die gebruik maakt van de wetenschappelijke methode. Dat is wat Paapsgezind betoogde en dat is wat ik heb weerlegd.

    /   Beantwoorden  / 
 29. Paapsgezind

  Beste heren, over de vraag wat echte wetenschap is zijn net zoveel meningen als over de vraag wat kunst is. Natuurlijk mag u een eigen mening hierover hebben maar voor een algemene discussie zult u een objectievere definitie moeten respecteren: wetenschap is wat er op universiteiten wordt onderwezen, kunst is wat er in musea hangt. Het al dan niet bestaan van God is voor godsdienstwetenschappen niet eens interessant: God is een door miljarden mensen gehanteerd concept, wat probleemloos wetenschappelijk onderzocht kan worden.

    /   Beantwoorden  / 
 30. Nilsson

  Je gebruikt een mooi woord Paapsgezind, “objectiviteit”. Wetenschap dient in ieder geval in mijn definitie objectief te zijn. Alle zaken die aan de universiteit worden onderwezen die het predikaat objectief niet kunnen claimen zijn per definitie niet objectief maar subjectief. Maar misschien vind jij God wel een object i.p.v. een subject. Zal hij/zij fijn vinden of is God het.

  Waarom wil je overigens zo graag dat de kerk, God, de paus, geloof als wetenschap wordt aangemerkt. Het gaat in al deze begrippen niet over de waarheidsvinding maar over het bevestigen van een oud en in mijn opinie scheefgegroeid beeld van een bewust maar vooral onbewust gedachtenconstructie. Kan mooi zijn maar heeft niets met waarheidsvinding te maken.

  Je wilt iets verklaren (gedrag van mensen) met gebruikmaking van iets onverklaarbaars (het al dan niet bestaan van God).

  Zon is ook een door miljarden mensen gehanteerd concept in diversen vormen. Door wat jij heidens zult noemen zijn er complete culturen rondom de zon, geesten en mythen gevormd. Er bestaan binnen die miljarden mensen ontelbare verschillende concepten van wat God is en/of onder God moet worden verstaan. Vind jij al deze concepten wetenschap?

  Wat je hier doet is je eigen denkbeelden verklaren en ze labelen als goed, sterker nog beter dan die van anderen. Je plakt etiketten op mensen, stromingen, culturen, godsdiensten om vooral aan te tonen dat de door jou gekozen richtingen de meest logische richting is. Precies zoals de godsdienstige stromingen al jaren doen en dat noem je dan liberaal. Mijn aandacht heb je wel, mijn begrip totaal niet.

    /   Beantwoorden  / 
 31. Fujaro

  Ach met de naam van Paapsgezind is eigenlijk alles al gezegd. De katholieke kerk claimt al eeuwen absolute waarheid. Sinds Galileo is er een problematische relatie tussen kerk en wetenschap.

  Tekenend is dat Paapsgezind helemaal niets heeft te melden over de wetenschappelijke methode (over falsificatie, Popper, Kuhn, Ockham’s Razor en de toepassing daarvan in de theologie geen woord), dat hij niet ingaat op argumenten die ik presenteer, maar wel beweert dat theologie een wetenschap is, met als enige onderbouwing dat wetenschap datgene is wat op universiteiten wordt onderwezen (wat overigens betekent dat de cursus origami die daar te volgen is, ook als wetenschap moet worden gelabeld) niet luisterend naar tegenvoorbeelden die ik presenteer.

  Ik stel vast dat we hier te maken hebben met een beroep op dogma ipv een debat met argumenten. Dat is jammer, voor Paapsgezind…

    /   Beantwoorden  / 
 32. Paapsgezind

  Beste Nilson, natuurwetenschappen zijn meestal objectief, sociale wetenschappen zijn zelden objectief en geesteswetenschappen zijn nooit objectief. Uw eigen definitie voor wetenschap gaat dus niet op voor de meeste wetenschappen. Overigens zou ik het op prijs stellen als u mij geen dingen in de mond legt die ik nooit heb gezegd.

    /   Beantwoorden  / 
 33. Paapsgezind

  Beste Fujaro, als er één religie is die geen problemen met wetenschap heeft is het de Rooms-Katholieke kerk wel. De Oerknal-theorie is door een Katholieke priester-wetenschapper bedacht. De erfelijkheidswetten zijn door een priester-wetenschapper ontdekt. Galileo krijgt een standbeeld op het Vaticaan. De door u veronderstelde problematische relatie is dus een mening en geen feit.

    /   Beantwoorden  / 
 34. Fujaro

  De rooms-katholike kerk vervolgde Galileï omdat hij tegen de RK-leer in zou gaan. Pas eeuwen later, zelfs decennia nadat astronauten op de maan waren geland en gek genoeg ook meer dan een halve eeuw nadat Lemaitre (in 1927) zijn voorstel voor een beginpunt van het heelal deed, bleek de RK-kerk pas in staat te erkennen dat Galileo gelijk had en de zon niet om de aarde draait maar andersom. Over dogma en hardvochtige bekrompenheid gesproken. Dat deed de kerk toen echter niet zonder alsnog een poging te doen de schuld in de schoenen van Galileo te schuiven. Dogma herkouwer Ratzinger schrijft in 1990: “In the age of Galileo the Church showed to be more faithful to reason than Galileo himself. [u]The trial against Galileo was reasonable and just[/u]”. Uiteindelijk is het dus niet de zon die om de aarde draait maar het Vaticaan om de hete brij. Dit nu geen problematische relatie noemen getuigt op z’n zachtst gezegd van een getroubleerd realiteitsbesef.

  Het voorstel van Lemaître was overigens dat ook de tijd begon met dit beginpunt (hij sprak van een “dag zonder gisteren”), hetgeen betekent dat het cosmologisch argument (god als eerste oorzaak) in duigen ligt, immers zonder ‘vooraf’ is er geen voorafgaande gebeurtenis die oorzaak kan zijn van het universum.

  Ten aanzien van de evolutietheorie is het gedraai van het Vaticaan niet anders. Ratzinger bracht hiervoor onder andere kardinaal Schönbron in stelling die het Vaticaanse standpunt nog eens toelicht: ”De Katholieke Kerk, die veel van de details over de geschiedenis van het leven op aarde overlaat aan de wetenschap, neemt het standpunt in dat het menselijk intellect met behulp van de rede eenvoudig en duidelijk doelmatigheid en ontwerp kan ontwaren in de natuur, inclusief de wereld der levende dingen. Evolutie in de zin van de gemeenschappelijke afkomst van de diersoorten, berust mogelijk op de waarheid, maar evolutie in de neo-Darwinistische betekenis – een ongeleid, ongepland proces van willekeurige variatie en natuurlijke selectie – niet. Ieder denksysteem dat het overweldigende bewijs voor ontwerp in de biologie ontkent, is ideologie en geen wetenschap.” Voor de argeloze lezer lijkt het net alsof de kerk aansluit bij de wetenschappelijke opvatting, maar de angel zit in de ontkenning van “een ongeleid, ongepland proces van willekeurige variatie en natuurlijke selectie” hetgeen namelijk precies de ontkenning van het wetenschappelijke standpunt inhoudt. Het Vaticaanse standpunt is niets anders dan Intelligent Design. Hopelijk weet je daarmee Paapsgezind, over welke controverse tussen dogma en wetenschap we dan spreken.

  Hoeveel eeuwen rondjes draaien om de hete draaien zal het Vaticaan dit keer nodig hebben?

    /   Beantwoorden  / 
 35. F.Floor (62)

  “Ongeleid, ongepland proces…”? Volgens mij, Fujaro kom je hiermee aardig in strijd met de 2e Hoofdwet der Thermodynamica: alles wat niet door intelligentie wordt bestuurd vervalt tot enorme janboel en gaat tenonder tot vuilnis in een totale chaos!”
  Je kunt veel over evolutie zeggen maar het punt waar het om draait is dat de evolutietheorie van de in kanselredenarij opgeleidde predikant Charles Darwin in de faculteit psychologie het toénmalige antwoord was van de wetenschap op machtswellustelingen: en nou al die sinterklazen de deur uit en Galilei erin!
  Zo is het gegaan want Galilei is in de wetenschap nog altijd een diep trauma dat nu nog steeds zucht onder een ontbrekende rectificatie.
  Inmiddels weet zo onderhand iedereen wel dat macro-evolutie allang in 1981 in Seattle onderuit is gegaan omdat het niet bestaat en in 2003 stapelden in ‘de Slegte’ de falende evolutieboeken zich metershoog op tot het plafond: er bestaat alleen dègeneratie – wat niet in jouw genen zit kan er nooit bijkomen want de copie is altijd slechter dan zijn originele voorouders.
  Volgens mij zit het probleem wetenschap vs. sinterklazen veel dieper. Het gaat om machtzucht en misbruik van macht.

  De wetenschap heeft haar macht misbruikt om predikant Charles Darwin dronken te voeren en aldus een falende theorie te promoten om de absoluut onfeilbare macht van een hoerenkast te Rome te kunnen elimineren, misschien niet zo netjes gezegd maar dit zijn de harde feiten zoals het is gegaan.
  Maar dáár hebben die sinterklazen het dan ook wel naar gemaakt dat ze zo keihard zijn aangepakt. We kennen er een goed spreekwoord voor: Macht corrupteert – maar absolute Almacht corrupteert absoluut echt Alles.
  Toen Salman Rushdie daarover een hele slechte roman schreef, dus over die verloederde sexbommen die zich Gróót-Moefti laten noemen waren de rapen goed gaar maar zulke reacties zijn we in het Westen allang voorbij.

  Koran en Bijbel geven immers alle op: God = liefde. De apostel gaat daarbij nog een stapje verder en legt uit dat liefde = god.
  Laat deze Bijbelwoorden eens goed tot je doordringen en dan besef je dat het hebben van 4 vrouwen misschien intellectueel niet door de beugel kan maar iedereen weet dat liefde niet erg bijster intelligent is te noemen… en de gevolgen zijn daar vaak naar.
  Achteraf kun je je voor je kop slaan van hoé heeft die luxe-callgril me zo in betovering kunnen brengen maarja, de kater komt pas later. Don Juan schreef daarover eens:
  ‘Bij alles wat je doet: vraag je voortdurend af is dit wel liefde, is dit pad wel met liefde aangelegd? Dat moet je zién en herken je ook. Is dat zo: dán is dat een goed pad.
  Zo nee, dan is dat een slecht pad dat jouw naar de ondergang voert: dat zie je nu nog niet maar met elke voetstap voel je een beklemming in jouw opwellen: liefde ontbreekt! Stenen, valkuilen enz.
  En DAT kan de kerk zich zéker aantrekken met hun tot Heilsleer opgeblazen vergissing en het latere gekronkel om Hoogleraren als Luther: men heeft de 1e essentie van het Al niet begrepen: scheppingsliefde; de drang van iedere uitvinder om iets te maken wat er tevoren nog niet bestond en de essentie is van de 2e Hoofdwet der Thermodynamica.
  Je kunt allerlei theorietjes verzinnen, geloven en religies of wat dan ook – maar wie tracht om de 2e Hoofdwet der Thermodynamica onderuit te halen dan geef ik jouw geen hoop meer.

    /   Beantwoorden  / 
 36. Fujaro

  Beste F. Floor,

  De 2e hoofdwet van de thermodynamica geldt voor een systeem in evenwicht waar geen energie van buitenaf aan wordt toegevoegd. De aarde voldoet daar niet aan en het universum als geheel ook niet. Het universum is niet in evenwicht maar dijdt met een rotgang uit. Deze 2e hoofdwet is tevens het meest misbruikte wetenschappelijke stuk kennis dat ik kan bedenken. Ajb, schaar je niet in de massa die niet weet waarover het praat. Wetenschappers ondersteunen die uitspraken in het geheel niet.

  Uit je gebrabbel over evolutie blijkt ook al weinig kennis die op wetenschap zelf gestoeld is. Praat die stapels boeken bij ‘De Slegte’ toch niet klakkeloos na. Zelfs de RK-kerk onderkent schoorvoetend dat “Evolutie in de zin van de gemeenschappelijke afkomst van de diersoorten” mogelijk is. Daarmee distantieert het zich van degeneratiedenkers die er maar niet in slagen een steekhoudende alternatieve verklaring te geven voor de patronen die fossiel materiaal laten zien. In dat materiaal zijn de sporen van overgangssoorten aangetroffen, zelfs van de mens. Zelfs één fossiel met een ouderdom die niet past zou de evolutietheorie een ernstige deuk bezorgen. En wat denk je? Die zijn niet aangetroffen.

  Maar bovenal ben je blind voor het feit dat wetenschap geen ultieme warheid claimt, waar religie dat wel doet.

  Met dit:
  “Je kunt allerlei theorietjes verzinnen, geloven en religies of wat dan ook – maar wie tracht om de 2e Hoofdwet der Thermodynamica onderuit te halen dan geef ik jouw geen hoop meer.”
  ben ik het dan ook eens. Dus zorg ervoor dat je de 2e Hoofdwet begrijpt en in welke mate die toepasbaar is op de onderhavige situatie. En wanneer je dat werkelijk bent nagegaan zal ik het je nog eens vragen: is de aarde een systeem waar geen energie aan toe wordt gevoerd, is de aarde in evenwicht in de zin zoals de 2e hoofdwet bedoelt, is het universum in evenwicht zoals de 2e hoofdwet bedoelt? Laat je niets wijsmaken door apologetische sites die deze essentiele zaken volledig missen.

    /   Beantwoorden  / 
 37. F.Floor (62)

  Denk je Fujaro? Nou ik was in 1963 tijdens mijn verdediging tot Ere-doctor in de Godgeleerdheid wel de éérste die de evolutietheorie van Darwin onderuit haalde omdat hij niet voldoet aan de Tweede Wet der Thermodynamica , erger nog ook niet voldoet aan de Wet der Entropie, aan de Wet der Intelligentie en Informatica en ook niet aan de latere Wet van professor Murphy.
  Trouwens macro-evolutie werd later in 1981 definitief door de officiële wetenschap (Seattle) ten grave gedragen dus genoeg hierover: het bestaat niet.
  En ik heb hier op de universiteit eens nagevraagd hoeveel vervalste eugetica-schedels ze nou al met gecompleteerde varkenstanden hebben laten promoveren en dat blijken er veel méér dan 5000 stuks te zijn.
  Allemaal zo valsch als een kraai maar hun doctorstitel mochten ze houden.

  Waar het blog over ging was of het eerbaar, moreel, laakbaar of dierlijk is om als man er 4 vrouwen op na te houden en ik meen van wel. De Bijbel geeft op dat zowel David als Salomo er heel wat meer dan eentje hadden.
  Ook in onze dagen is er een kunstschilder geweest die er 5 had – en jaloezie was er volgens hun nooit geweest. Zelfs 3 van zijn weduwen hokken nu nog steeds bij elkaar. Wel is die schilder in totaal 5x opgesloten geweest in een gesloten psychiatrische inrichting – in alle gevallen was daartoe van “Hogerhand” last toe gegeven en werd steeds door behandelende psychiaters maar weer losgelaten want mannen met een gezonde potentie mankeert toch echt niks aan.
  Maar als ik het blogbericht lees gaat het over een moslem – en de Koran geeft toch duidelijk op dat dit mag tot een 4-tal van “DIE” (gèèn: DE) vrouwen (daarmee expliciet verwijzend naar de weduwen- en wezenstatus in datzelfde soera-hoofstuk in zijn verband beschreven). Het verschil is maar 1 letter dus daarom denk ik zo dat de profeet dit bedacht heeft: in die tijd bestond er nog geen weduwen- en wezenuitkering – ik denk anno 2008 nog steeds niet en dan lijkt me dit veelvuldig huwgedrag wel nodig om te voorkomen dat ze van de honger zullen omkomen als ze al niet voordien middels een dergelijk 4-voudig huwelijk aan straatprostitutie of mensenhandel weten te ontkomen.
  Er bestaat veel ontstellende literatuur over zoals ‘Allah houdt niet van vrouwen’ of het momenteel in de winkel liggende ’4 jaar in de ban van een loverboy’ van een negertiener.
  Dan kun je vraagtekens plaatsen bij zijn 4e huwelijk – maar verkoop uit huis van je dochter zodat je geen duizenden euro’s aan een peperdure bruidsschat hoeft te betalen als vader is dan óók een oplossing en wie weet: mischien is het wel degelijk liefde?
  Per slotte is liefde totaal stekeblind en dat weet ook iedereen.
  Wéér anderen menen dat het verzamelen van zoveel vrouwen een gevolg is van herinneringen aan vroegere levens – en dus ook aan vrouwen waar je je tevoren al aan had gehecht wie zal het zeggen? Ook een standpunt en er zijn hele volken die in reïncarnatie geloven zelfs de Bijbel geeft op dat sommige DEZELFDE profeten weer opnieuw moeten terugkomen dus als verschijnsel bestaat het: daar is onder theologen geen discussie over – wel onder toehoorders die de collectezak moeten vullen.

    /   Beantwoorden  / 
 38. Fujaro

  Oh, maar als je het zo wilt vind ik dat prima hoor.

  Ten eerste onderstreep je hiermee mijn punt dat godgeleerdigheid geen reet met wetenschap heeft te maken. Je komt niet verder dan opsommen wat uit de echte wetenschap komt. Dat begrijp ik best wel hoor, dat je nu alle mogelijke wetten erbij haalt om je groter te mken dan je bent.

  Je komt niet op de proppen met de Eerste Hoofdwet van de Godgeleerdigheid. Die luidt namelijk: ik heb altijd gelijk want het staat in de bijbel en desnoods stop ik daarvoor mijn hersens in mijn reet want ik weet niet beter ondat ik toevallig in een christengezin ben geboren en ik peins er niet over om ooit vrijwillig tot het kritisch nadenken over te gaan maar ondertussen zit ik wel van wetenschap mee te profiteren ja zelfs dit leven daarmee maximaal op te rekken om daarmee te onderstrepen dat dit het echte leven niet is en dat het leven hierna zoveel beter is en daarom ook weet ik zeker (zoals vrijwel alles trouwens) dat ik een goed mens ben door zelf slaafs regeltjes te volgen van een wrede god die in het OT de genocide predikt en aan ouders vraagt hun kind op de brandstapel te gooien als een daad van liefde en verder flirt ik met alles wat autoriteit heeft ook al snap ik er geen

    /   Beantwoorden  / 
 39. Fujaro

  vervolg….

    /   Beantwoorden  / 
 40. F.Floor (62)

  Christelijk huisgezin? Nou pappie kon vloeken dat dat 400 meter ver nog te horen was en ik heb het echt met een kilometerteller nog nagemeten.
  Nee ik ben electronicus en gnosticus: dat is geen religie maar “kennis” dus de wetenschap omtrent de periode tussen 27-336 ná Chr.

  Uit de bijbel gehaald?
  Ik maak me eigenlijk veel meer zorgen over wat ERIN heeft gestaan maar eruit gestolen is. Ja de één steelt postzegels en de ander steelt bankpasjes – maar gestolen bijbelteksten???
  In een artikel van Reformatorisch Dagblad wordt melding gemaakt van nu al 581 verdwenen bijbelteksten.
  Zo is de huwelijkse status van Jezus die zijn 1e kindje aan zijn schoonouders wilde laten zien en toen Zacheus in een boom klom al meteen verwijderd. Mocht niet van de Kerk.
  Ook de Salomotekst in 2Kronieken …en paarden uit alle dier landen WANT SALOMO BEVOER DE LUCHTEN PUNT. moest eruit van de wetenschap want ontvoeringen per vliegmachien nee dat kon helemaal niet. Totdat bleek dat kwik ook vloeibaar goud wordt genoemd en Ofir in Spanje ligt was het vliegtuigverhaal anders snel genoeg opgelost en wát zal die koningin van Sjeba stomverbaasd hebben gestaan: als je kwik verwarmt tot 70 graden neemt 1 liter ongeveer 20 liter zuurstof op en na doorverwarmen tot 300 graden wordt die zuurstof nogal luidruchtig weer uitgedreven!
  Je kunt de tekst alleen nog vinden in Jongbloed van vòòr 1940, in Jehovahgetuigenbijbels van vòòr 1963 en in The Revised Version (slechts 2 edities).
  Nog zoiets: volgens de bijbel worden mensen 120 jaar oud – maar in een tekst die op last van de V.O.C. moest worden verwijderd stond: ‘Te dien dage bracht JHVH de leeftijd van de mens terug van 120 jaren naar 70 jaren dat in Numeri stond. Dat vindt je ook al niet meer. Wat blijkt: mensen kunnen hun eigen vitamine-C niet zelf aanmaken door een genenfoutje en alle andere dieren kunnen dit nog wél. Het gekke is echter dat apen het OOK niet meer kunnen aanmaken en het staat vast dat wij helemaal niet van een aap afstammen want onze genen kloppen niet met die van een aap: we hebben niets gemeen behalve dan dat éne genenfoutje. Een raadsel!

  Maar je kunt wel gelijk hebben dat de bijbel nogal vervalst is Fujaro!
  Neem nou het boek Job: een godvrezend huisvader wordt geript van vrouw, alle kinderen doodgeslagen en heeft opeens niets meer; zit op de mestvaalt zich te krabben met een potscherf.
  Oorzaak: de duivel komt op theevisite bij de HEERE om een weddenschap aan te gaan over Job en komen tot een accoord. Maar de weddenschap mislukt en ze doen er samen nog een schepje bovenop: nu wordt Job zwaar ziek maar moest nog wel in leven blijven. Weer bekeken ze samen het resultaat en daarna wordt Job uit een onweder nog even de mantel uitgeveegd.
  De wetenschap zocht het uit. Het is een Sumerisch spijkerschriftverhaal, die HEERE staat er helemaal niet maar is 1 van de 9 verschillende hebreewse woorden die gewoonlijk met ‘god’ worden vertaald maar Lailoh betekent helemaal geen god maar ongeveer zoiets als collega.
  Daarmee vervalt een bijbelboek uit Afghanistan tot een juridisch proces-verbaal van 2 boeven in hun stamkroeg en die sommigen voor “de hemel” willen houden. Eigenlijk wel logisch want 3000 uitlandse goden zijn er heel wat meer dan die 366 heiligen van de RK-kerk.

  Conclusie: de bijbel zet je op het verkeerde been. Maar dat zei Jezus al: …van nu af aan zal er verdeeldheid zijn de dochter tegen haar moeder enz.
  In mijn opvoeding mochten we ‘s zondags niet fietsen niet zwemmen en niet vrijen. Wel mocht de haan bij zijn 20 kippetjes blijven.
  En altijd maar dat slaan, slaan, slaan, slaan, slaan, slaan slaan, slaan, slaan, slaan slaan, slaan, slaan, slaan, slaan, slaan, slaan, slaan, slaan. Totdat we hem rattegif gaven toen pas hield het op.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.