Categorie: "Wetenschap"

Romeinen hadden ook integratieprobleem

Goed dat de geschiedenis ons leert dat onze voorouders met dezelfde problemen worstelden. Ook de romeinen hadden een integtratieprobleem. Roel van Dooren heeft dit aangetoond in zijn wetenschappelijk onderzoek naar de Italische Bondgenotenoorlog (91 tot 88 voor Christus).

"Het Romeinse Rijk bestond ten tijde van deze oorlog uit de stadstaat Rome en de overwonnen gebieden daaromheen. Romeinse burgers beschikten over het zogeheten 'ius provocationis', het recht om in beroep te gaan als een Romeinse magistraat hen bedreigde met een lijf- of doodstraf. De bondgenoten in de overwonnen buitengebieden hadden dat recht niet," is te lezen als ANP bericht.

Interessant.

‘Gelovigen zijn gelukkiger dan atheïsten’

De een wordt gelukkig van geld, de ander van het geloof. Onderzoeker en professor Andrew Clarl heeft uit gegevens van duizenden Europeanen geconcludeerd dat religie een positief effect heeft op je levenstandaard.

Gelovigen zeiden over het algemeen vaker tevreden te zijn met hun leven
dan niet-gelovigen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de tegenslag van een
stukgelopen huwelijk beter verwerken.

Bisschop Marx brengt nieuw Das Kapital uit

Opmerkelijk bericht. Ruim 140 jaar na de publicatie van Das Kapital van Karl Marx, komt de aartsbisschop van München en Freising, Reinhard Marx, met een boek onder dezelfde titel.

Het boek komt op 5 november uit.

In Das Kapital, waarvan het eerste deel in 1867 verscheen, analyseerde de Duitse filosoof Karl Marx de wetten van het kapitalisme en de gevolgen daarvan voor de arbeider.

Het had als ondertitel 'Het productieproces van het kapitaal'. De ondertitel van Reinhard Marx' boek wordt 'Een sociaalethisch strijdschrift'.

Moderator David geeft het stokje door

,,Omdat de huidige redacteur helaas de redactie van deze blog niet langer kan combineren met zijn overige werkzaamheden, is Blog Online voor Religie.blog.nl op zoek naar nieuwe redacteuren.” [meer...] Als columnist ben ik aan Religie.blog.nl verbonden maar bij het lezen van dit zakelijk opgestelde bericht, besef ik dat ik David, de huidige redacteur, eigenlijk niet ken. Tijd voor een interview!

WRR: Dubbel paspoort geen probleem

Het kabinet moet Nederlanders toestaan om meerdere nationaliteiten te hebben, schrijft het Nederlands Dagblad. Het verplichte kiezen tussen het Nederlandse paspoort of het paspoort van het vaderland bemoeilijkt de band met Nederland, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). ,,Wie zijn footprints (afkomst, red) niet hoeft te verloochenen zal makkelijker nieuwe emotionele bindingen aan kunnen gaan en zich ook Nederlander voelen'', aldus de Raad in het advies dat maandag wordt aangeboden aan minister Hirsch Ballin van Justitie. De Raad vindt het Nederlandse beleid ten aanzien van migranten ,,tegenstrijdig''. Aan de ene kant hameren politici erop dat immigranten Nederland ,,emotioneel belangrijk'' moeten vinden. Maar tegelijkertijd vragen ze mensen om de banden met het land waar ze zijn opgegroeid zonder omwegen door te snijden.

Moreel en cultureel pact tussen christenen en moslims

Een versterkt christendom en de reformistische islam zouden een „moreel en cultureel pact" moeten sluiten, om de huidige spanning tussen moslims en de verdedigers van de westerse cultuur te verminderen. Dat betoogde Egbert Schuurman, hoogleraar filosofie en tevens fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer, schrijft NRC Handelsblad. Volgens Schuurman, die afgelopen donderdag zijn afscheidsrede uitsprak als hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de universiteit van Wageningen, bestaat er „veel overeenstemming” tussen de islamitische en de christelijke kritiek op „uitwassen” van de moderne cultuur, zoals „leeg materialisme” en „de overheersende rol van het technische denken”.

Britten zien religie als remedie tegen moreel verval

Groot-Brittannië bevindt zich in een morele crisis. Religie kan de Britten er weer bovenop helpen. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de BBC onder 1000 representatieve Britten, meldt Trouw. Van hen is 83 procent ervan overtuigd dat hun land in crisis verkeert. Een meerderheid van de Britten ziet wel een uitweg: godsdienst. Religie zou, menen zes van de tien Britten, als ethisch kompas moeten fungeren. Slechts 29 procent ziet niets in godsdienst als morele leidraad voor het land. Opvallend genoeg waren het vooral jongeren die optimistisch waren over het religieuze aandeel in het moreel herijken van de natie.

Religie.blog.nl is ook tijdens vakantie actief!


Zoals al eerder aangekondigd: ik ga er een kleine twee weekjes tussenuit. De blog ligt -in tegenstelling tot ikzelf- in de tussentijd niet stil, gelukkig. We hebben de komende twee maandagen weer columns en een tweetal tussentijdse bijdragen van lekker kritische atheïsten. En, alsof het allemaal nog niet genoeg is, heb ik een zestal bijdragen geschreven over vooroordelen en misverstanden over het christelijk geloof. Is de Bijbel een sprookjesboek, keurt God geweld, polygamie, slavenhandel goed? Is God onrechtvaardig? Enzovoort. Genoeg stof voor discussie in mijn afwezigheid in ieder geval (-; Mijn collegablogger houdt qua reacties een oogje in het zeil, dus hopelijk blijft alles netjes. Het mailadres [email protected] check ik niet tijdens mijn vakantie, vragen worden pas na afloop beantwoord. Veel plezier, tabee en wat mij betreft tot 11 augustus!